Latina/Přídavná jména (Adjektiva)

Adjektiva se dělí do dvou skupin: adjektiva 1. a 2. deklinace a adjektiva 3. deklinace. Adjektiva 1. a 2. deklinace se skloňují podle vzorů fēmina, -ae, f., servus, -i, m. a verbum, -i, n.