Praktická elektronika: Porovnání verzí

Odebráno 1 465 bajtů ,  před 14 lety
Přeskupení úvodní strany
(separace Transformátor)
(Přeskupení úvodní strany)
| valign=top |
 
Tato učebnice elektroniky si klade za cíl poskytnout '''praktické''' informace k pochopení a stavbě elektronických obvodů. NajdeteJe tuurčena schémata,začátečníkům vysvětlenía jejichmírně funkce,pokročilým návodya ohlednědo zhotovovánízačátku obvodůnepotřebujete ižádné trochuzvláštní teorievybavení ani znalosti.
 
Najdete tu popis funkce součástek, schémata prakticky použitelných obvodů a vysvětlení jejich funkce. Text přiměřeně pokrývá jak praktické návody ohledně elektronického bastlení, tak i trochu teorie. Učebnici je možné číst od začátku do konce jako knihu, ale jednotlivé kapitoly jsou zároveň docela soběstačné. Pro další informace ke konkrétním heslům jsou v textu zařazeny odkazy na články wikipedie.
K začátku stačí znalost základoškolské fyziky a matematiky, trocha nadšení a pár rekvizit.
 
[[Soubor:desoldering.jpg|160px]]
|
----
[[Soubor:Nuvola apps edu miscellaneous.png|64px|left]]'''ZákladyZačínáme řemesla s elektronikou'''
Jak začít? Co potřebuji mít a znát?
||
----
'''[[/Potřebné vybavení|Potřebné vybavení]][[Image:75%.png]]''' - co potřebujeme mít
 
#[[/Potřebné vybavení#Nástroje|Nástroje]]
'''[[/Základy|Fyzikální základy]][[Image:50%.png]]''' - a co potřebujeme vědět,
#[[/Potřebné vybavení#Materiál|Materiál k pájení]]
 
#[[/Potřebné vybavení#Získávání součástek ze starých obvodů|Součástky ze starých obvodů]]
'''[[/Nejjednodušší obvody|Nejjednodušší obvody]][[Image:75%.png]]''' - o elektrických schématech, předcházení zkratu, měření proudu a napětí
#[[/Potřebné vybavení#|Spojování součástek]]
 
||
'''[[/Výroba plošných spojů|Výroba plošných spojů]][[Image:75%.png]]''' - jak vyrobit plošný spoj krok za krokem
----
'''[[/Základy|Fyzikální základy]][[Image:50%.png]]'''
#[[/Základy#Náboj|Náboj]]
#[[/Základy#Proud|Proud]]
#[[/Základy#Napětí a elektrické pole|Napětí a elektrické pole]]
||
----
'''[[/Výroba plošných spojů|Výroba plošných spojů]][[Image:75%.png]]'''
 
||
----
 
|- valign="top"
||
----
'''[[/NejjednoduššíLineární obvodysoučástky|NejjednoduššíLineární obvodysoučástky]][[Image:75%.png]]''' - rezistor, kondenzátor a cívka
 
#[[/Nejjednodušší obvody#Několik ukázek|Několik ukázek]]
'''[[/Úvod do RLC obvodů|Úvod do RLC obvodů]][[Image:25%.png]]''' - jak se chovají jednoduché obvody sestavené z lineárních součástek
#[[/Nejjednodušší obvody#Paralelní a sériové zapojení|Paralelní a sériové zapojení]]
 
#[[/Nejjednodušší obvody#Kirchhoffovy zákony|Kirchhoffovy zákony]]
'''[[/Transformátor|Transformátor]][[Image:25%.png]]''' - měnič střídavého napětí/proudu
#[[/Nejjednodušší obvody#Zkrat|Zkrat]]
 
#[[/Nejjednodušší obvody#Měříme voltmetrem a ampérmetrem|Měříme voltmetrem a ampérmetrem]]
'''[[/Zdroje|Zdroje]][[Image:100%.png]]''' zásobující naše obvody elektřinou, jejich vlastnosti a návody k výrobě
||
 
----
'''[[/Lineární součástky|Lineární součástky]][[Image:75%.png]]'''
#[[/Lineární součástky#Rezistor|Rezistor]]
#[[/Lineární součástky#Kondenzátor|Kondenzátor]]
#[[/Lineární součástky#Cívka|Cívka]]
'''[[/Transformátor|Transformátor]][[Image:25%]]'''
'''[[/Úvod do RLC obvodů|Úvod do RLC obvodů]][[Image:25%.png]]'''
||
----
'''[[/Zdroje|Zdroje]][[Image:100%.png]]'''
#[[/Zdroje#Časový průběh proudu|Časový průběh proudu]]
#[[/Zdroje#Napěťový zdroj|Napěťový zdroj]]
#[[/Zdroje#Proudový zdroj|Proudový zdroj]]
#[[/Zdroje#Stejnosměrné zdroje se stabilizátory|Stejnosměrné zdroje se stabilizátory]]
#[[/Zdroje#Proudové pojistky|Proudové pojistky]]
||
----
 
 
'''Polovodičové součástky'''
 
Nelineární, polovodičovéPolovodičové součástky a samozřejmě ukázky obvodů, které je využívají.
||
----
'''[[/Diody|Diody]][[Image:100%.png]]''' - součástky, které (obvykle) vedou proud jen jedním směrem
 
#[[/Diody#Usměrňovací dioda|Usměrňovací dioda]]
'''[[/BJT_Tranzistory|Bipolární tranzistory]][[Image:75%.png]]''' omezují či spínají proud v závislosti na řídicím proudu
#[[/Diody#Svítivá dioda - LED|Svítivá dioda - LED]]
 
#[[/Diody#Lavinová a Zenerova dioda|Lavinová a Zenerova dioda]]
'''[[/FET_Tranzistory|FET čili unipolární tranzistory]][[Image:25%.png]]''' omezují či spínají proud v závislosti na řídicím napětí
#[[/Diody#Schottkyho dioda|Schottkyho dioda]]
 
#[[/Diody#Další druhy diod|Další druhy diod]]
'''[[/Složitější_polovodičové|Složitější polovodičové součástky]][[Image:00%.png]]''' - tyristory, diaky, triaky a příklady použití
||
 
 
 
|- valign="top"
|
----
[[Soubor:Nuvola_apps_arts.png|64px|left]]
'''[[/BJT_Tranzistory|Bipolární tranzistory]][[Image:75%.png]]'''
'''Zesilovače'''
#[[/BJT_Tranzistory#Tranzistor jako spínač|Tranzistor jako spínač]]
 
#[[/BJT_Tranzistory#Tranzistor jako jednoduchý proudový zesilovač|Tranzistor jako proudový zesilovač]]
Obvody, které mají na výstupu větší napětí/proud/výkon, než je na jejich vstupu.
#[[/BJT_Tranzistory#Nejčastější zapojení tranzistoru jako zesilovače|Nejčastější zapojení jako zesilovače]]
||
----
'''[[/FET_Tranzistory|Nezměrná moc polem řízených tranzistorů]][[Image:25%.png]]'''
#[[/FET_Tranzistory#Druhy a jejich funkce|Druhy a jejich funkce]]
#[[/FET_Tranzistory#Příklady zapojení|Příklady zapojení s FET]]
||
----
'''[[/Zesilovače|Zesilovače]][[Image:50%.png]]''' - obecné vlastnosti a třídy zesilovačů
 
'''[[/BJT_Zesilovače|Tranzistor zapojený jako zesilovač]][[Image:50%.png]]''' - zapojení tranzistoru jako zesilovače se společným emitorem, kolektorem nebo bází
 
'''[[/Operační zesilovače|Operační zesilovače]][[Image:100%.png]]''' - univerzální integrované obvody s velkým zesílením a jejich různá zapojení se zpětnou vazbou
 
'''[[/Integrované_výkonové_zesilovače|Integrované výkonové zesilovače]][[Image:00%.png]]''' - hotové obvody k zesilování signálu
 
 
 
'''Střídavý proud'''
 
Vlastnosti a zapojení týkající se časově proměnlivého proudu.
||
----
'''[[/Střídavý proud|Střídavý proud]][[Image:25%.png]]'''
#[[/Střídavý proud#Harmonický průběh|Harmonický průběh]]
#[[/Střídavý proud#napětí maximální, efektivní a střední|Napětí maximální, efektivní a střední]]
#[[/Střídavý proud#Usměrnění|Usměrnění]]
||
----
'''[[/Zesilovače|Zesilovače]][[Image:50%.png]]'''
#[[/Zesilovače#Druhy zesilovačů|Druhy zesilovačů]]
#[[/Zesilovače#Třídy zesilovačů|Třída]]
#[[/Zesilovače#Zpětná vazba|Zpětná vazba]]
#[[/Zesilovače#Příklady|Příklady zapojení]]
#[[/Zesilovače#Integrované zesilovače|Integrované zesilovače]]
||
----
'''[[/Generátory/neharmonických průběhů|Generátory neharmonických průběhů]][[Image:25%.png]]'''
#[[/Oscilátory#Astabilní klopný obvod|Astabilní klopný obvod]]
#[[/Oscilátory#Integrovaný obvod 555|IO 555]]
'''[[/Generátory/Oscilátory|Oscilátory]][[Image:25%.png]]'''
#[[/Oscilátory#LC oscilátor|LC oscilátor]]
#[[/Oscilátory#RC oscilátor|RC oscilátor]]
#[[/Oscilátory#Krystalový oscilátor|Krystalový oscilátor]]
#[[/Oscilátory#Vysokofrekvenční oscilátory|Vysokofrekvenční oscilátory]]
||
----
'''[[/Střídavý proud|Střídavý proud]][[Image:25%.png]]''' - obecné informace
 
'''[[/Usměrnění střídavého proudu|Usměrnění střídavého proudu]][[Image:00%.png]]'''
 
'''[[/Generátory/Oscilátory|Oscilátory]][[Image:25%.png]]''' - zdroje harmonických (sinusových) kmitů
 
'''[[/Generátory/555|Zapojení s obvodem 555]][[Image:25%.png]]''', který funguje (nejen) jako generátor přesných obdélníkových kmitů
 
 
'''[[/Generátory/neharmonických průběhů|Generátory neharmonických průběhů]][[Image:25%.png]]''' - další klopné obvody generující trojúhelníkové, obdélníkové nebo pilové kmity
 
'''[[/Radiopřijímače|Radiopřijímače]][[Image:25%.png]]''' přijímače rádiových vln, popis funkce antény, amplitudové/frekvenční modulace a návod na stavbu AM rádia
 
'''[[/Vysílače|Vysílače]][[Image:25%.png]]''' jak funguje rozhlasové/televizní vysílání, chování a rozdělení vln podle délky, radioamatérská etika a legislativa, povolená vysílací pásma
 
 
----
[[Soubor:Nuvola_devices_ksim_cpu.png|64px|left]]
'''IntegrovanéDigitální obvodytechnika'''
 
Práce s tajemnými a mocnými čipy
||
----
'''[[/Logické_obvody|Logické obvody]][[Image:50%.png]]''' logická hradla (AND, OR, NOT aj.), čítače, registry
 
#[[/Logické_obvody#Binární čísla|Binární čísla]]
'''[[/AD a DA_převodníky|AD a DA převodníky]][[Image:25%.png]]''' - převod z analogového signálu na digitální a zpět
#[[/Logické_obvody#Hradla|Hradla]]
 
#[[/Logické_obvody#Integrované obvody|Integrované obvody]]
'''[[/Jednočipové_počítače|Jednočipové počítače]][[Image:00%.png]]''' - jak vybrat a naprogramovat jednočip
#[[/Logické_obvody#Další odkazy|Další odkazy]]
 
||
 
|- valign="top"
|
----
[[Soubor:Media-flash.svg|64px|left]]
'''[[/Operační zesilovače|Operační zesilovače]][[Image:100%.png]]'''
'''Příklady obvodů''' použitelných v praxi, s vysvětlením jejich funkce
#[[/Operační zesilovače#Neinvertující zapojení se zpětnou vazbou|Neinvertující zapojení se zpětnou vazbou]]
 
#[[/Operační zesilovače#Invertující zapojení se zpětnou vazbou|Invertující zapojení se zpětnou vazbou]]
#[[/Operační zesilovače#Další zapojení|Další zapojení]]
||
----
'''[[/AD a DA_převodníky|Analogově-digitální aj. převodníky]][[Image:25%.png]]'''
||
----
 
'''[[/Obvody/Astabilní klopný obvod|Astabilní klopný obvod]][[Image:00%.png]]''' - blikačka na kolo nebo pískadlo
 
'''[[/Obvody/Monostabilní klopný obvod|Monostabilní klopný obvod]][[Image:00%.png]]''' - např. schodišťový spínač
 
'''[[/Obvody/Zesilovač_ke_kytaře_s_OZ|Zesilovač ke kytaře]][[Image:00%.png]]''' s operačním zesilovačem
 
'''[[/Obvody/DC-DC_měnič|DC-DC_měnič]][[Image:00%.png]]''' - účinný měnič stejnosměrných napětí
 
 
 
 
|- valign="top"
'''Teorie'''
 
Trocha matematiky k hlubšímu pochopení funkce obvodů, jejich návrhům a nalezení krásných fyzikálních zákonitostí
||
----
'''[[/RLC obvody|Obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami]][[Image:00%.png]]'''
#[[/RLC obvody#Impedance|Impedance]]
#[[/RLC obvody#Sériové RLC obvody|Sériové RLC obvody]]
#[[/RLC obvody#Paralelní RLC obvody|Paralelní RLC obvody]]
#[[/RLC obvody#Jalový proud|Jalový proud]]
#[[/RLC obvody#Impedanční přizpůsobení|Impedanční přizpůsobení]]
||
----
'''[[/RLC obvody|Obvody s rezistory, kondenzátory a cívkami]][[Image:00%.png]]''' - elegantní výpočty s komplexní veličinou impedance Z
 
'''[[/Spektrum_signálu|Spektrum_signálu]][[Image:100%.png]]'''
#[[/Spektrum_signálu#Spektrum nesinusových průběhů|Spektrum nesinusových průběhů]]
#[[/Spektrum_signálu#Zkreslení signálu|Zkreslení signálu]]
#[[/Spektrum_signálu#Filtry|Filtry]]
||
----
'''[[/Filtry a jejich přenos|Filtry a jejich přenos]][[Image:00%.png]]'''
#[[/Filtry a jejich přenos#Princip|Princip]]
#[[/Filtry a jejich přenos#Druhy filtrů|Druhy filtrů]]
#[[/Filtry a jejich přenos#Bodeho charakteristika|Bodeho charakteristika]]
#[[/Filtry a jejich přenos#Složitější filtry|Složitější filtry]]
#[[/Filtry a jejich přenos#Příklady|Příklady]]
 
'''[[/Filtry a jejich přenos|Filtry a jejich přenos]][[Image:00%.png]]''' - horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
 
'''[[/Nyquistovy diagramy|Nyquistovy diagramy]][[Image:00%.png]]''' - horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
 
||
||
----
'''[[/Kde získat info o součástce|Kde získat infoinformace o součástce]][[Image:100%.png]]''' - jak číst barevné značení rezistorů a tajemné kódy na kondenzátorech, jak rozlišit součástky podle vlastností a kde najít datasheety
#[[/Kde získat info o součástce#Rezistory - proužky|Rezistory - proužky]]
#[[/Kde získat info o součástce#Kondenzátory - číselný kód|Kondenzátory - číselný kód]]
#[[/Kde získat info o součástce#Datasheety|Datasheety]]
||
----
'''[[/Tabulky|Tabulky]][[Image:25%.png]]'''
#[[/Tabulky#Jednotky|Jednotky]]
#[[/Tabulky#Předpony|Předpony]]
 
'''[[/Přehled_součástek|Přehled součástek]][[Image:00%.png]]''' - reálný vzhled, schematická značka, funkce, hlavní měřené veličiny (cosi jako atlas motýlů!)
||
----
'''[[/|/]][[Image:00%.png]]'''
||
----
 
'''[[/Tabulky|Tabulky]][[Image:25%.png]]''' - užitečné přehledy, které se hodí mít po ruce (nebo v hlavě)
 
'''[[/Odkazy|Odkazy]][[Image:25%.png]]''' - doporučená četba a použitá literatura, zkrátka kde zjistit víc
 
----
|}
 
== Schémata a návody ==
 
* http://www.elektroworld.info/
* http://elektronika.kvalitne.cz/
* http://www.elweb.cz/
* http://www.puhy.eu
* http://www.z-moravec.net/ext_el/main.php
* http://www.masterhula.wz.cz/
* http://www.pandatron.info/
* http://www.hw.cz/
* http://www.bastleni.com/
* http://www.volny.cz/elecon/cz/elekon.html
* http://www.davidcada.wz.cz/
* http://rayer.ic.cz/
* http://elektronik.webz.cz/
* http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika.html
* http://pc.kvalitne.cz/index.php
* http://www.belza.cz/
* http://www.delta4.info/
 
* http://panwiki.panska.cz/
* http://jecna.crcdata.cz/index.php/Kategorie:Elektronika
* http://www.technika.estranky.cz
 
== Doporučená četba a použitá literatura==
 
*[http://www.iabc.cz/scripts/modules/fulltext/fulltxt.php?searchtext=elektronika%20pro%20ka%BEd%E9ho&lid=1&pg=2] - seriál v časopise ABC
* [http://kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/file/] - obsáhlá vysokoškolská skripta ze všech oblastí elektroniky (formát PDF)
 
*J. Vackář, L. Marvánek: Radioelektronická zařízení (Praha 1984)
 
[[Kategorie:Technika]]
1 029

editací