Linux:Přehled základních příkazů: Porovnání verzí

m
| <code>[[Linux:vdir|vdir]]</code> || vypisuje obsah adresáře stejně jako příkaz <code>ls -al</code> || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|}
 
==Příkazy pro zjišťování množství obsazeného prostoru==
 
{{Příklad|1=
 
Příkaz '''du''' oznamuje diskovou kapacitu alokovanou soubory, adresáři a podobně.
du [-abcklsxDLS] [--all] [--total] [--count-links] [--summarize] [--bytes] [--kilobytes]
[--one-file-system] [--separate-dirs] [--dereference] [--dereference-args] [''cesta''...]
 
Příkaz pro každý zadaný argument vypíše diskovou kapacitu, kterou objekt adresovaný argumentem zabírá. Implicitně se velikost vypisuje v KB. Definujeme-li proměnnou prostředí POSIXLY_CoRRECT, bude se informace vypisovat v 512bajtových blocích. Příkaz akceptuje následující volby:
*'''-a''' nebo '''--all'''
: Kapacita se bude vypisovat pro jednotlivé soubory, ne pouze pro celé adresáře
*'''-b''' nebo '''--bytes'''
: Velikost se bude oznamovat v bajtech
*'''-c''' nebo '''--total'''
: Vypíše se celková kapacita získaná součtem kapacit jednotlivých zpracovaných argumentů. Volba se používá tehdy, pokud nás zajímá např. kapacita adresáře vyjma některých souborů. Celková kapacita se vypisuje jako poslední položka pod označením total
*'''-k''' nebo '''--kilobytes'''
: Informace se vypisuje v KB místo 512bajtových bloků. Touto volbou přebíjíme nastavení učiněné proměnnou POSIXLY_CORRECT.
*'''-l''' nebo '''--count-links'''
: Vypíše velikost i opakujících se (jako tvrdé odkazy) souborů
*'''-s''' nebo '''--summarize'''
: Pro každý zadaný argument se vypíše pouze celková hodnota
*'''-x''' nebo'''--one-file-system'''
: Adresáře, které se fyzicky nacházejí v jiném systému souborů, se nezpracovávají
*'''-D''' nebo'''--dereference-args'''
: Symbolické odkazy uvedené jako argumenty se rozvinou a zpracuje se položka, na kterou symbolický odkaz ukazuje, místo vlastního symbolického odkazu. Ostatní symbolické odkazy nejsou touto volbou dotčeny. Význam spočívá ve snadném zjištění alokovaného diskového prostoru známými adresáři, do kterých se dostáváme nejčastěji přes symbolické odkazy (např. /usr/tmp)
*'''-L''' nebo '''--dereference'''
: Podobně jako '''-D''' se rozvinou symbolické odkazy. Rozdíl je v tom, že se rozvíjejí všude a ne jenom v argumentech.
*'''-S''' nebo '''--separate-dirs'''
: Vypočte a oznámí se velikost každého adresáře a podadresáře zvlášť.
 
 
Příkazem '''df''' zjišťujeme obsazenou a volnou diskovou kapacitu na jednotlivých fyzických systémech souborů.
df [-aikPv] [-ttyp] [-xtyp] [-all] [--inodes] [--type=typ] [--exclude-type=typ] [--kilobytes] [--portability] [''cesta''...]
 
Příkaz vypisuje informace o systému souborů pro každý ze zadaných argumentů. Neuvedeme-li žádný, vypíší se informace o všech aktuálně připojených systémech souborů. Implicitně se údaje uvádějí v KB; pokud však definujeme proměnnou prostředí POSIXLY_CORRECT, vypisují se údaje v 512bajtových blocích.
Pokud je argumentem úplné jméno speciálního souboru diskového zařízení s připojeným systémem souborů, potom se vypíší informace o tomto systému souborů místo systému souborů, ve kterém se odkazovaný speciální soubor nachází (zpravidla kořenový systém souborů). GNU implementace příkazu '''df''' neumí vypisovat informace o nepřipojených discích. A to proto, že provedení této operace je systémově závislé a GNU '''df''' by se špatně přenášelo na různé systémy.
Příkaz '''df''' rozpoznává tyto volby:
*'''-a''' nebo '''-all''': Do výpisu se zahrnou i ty systémy souborů, které mají 0 bloků. Tyto systémy souborů se implicitně ignorují. Jde zpravidla o pomyslné systémy souborů se speciálním významem (např. vstupní body pro automount).
*'''-i''' nebo '''--inodes'''
: Místo informace o obsazených a volných blocích se vypisuje informace o obsazených a volných i-uzlech
*'''-k''' nebo '''--kilobytes'''
: Informace se vypisuje v KB místo 512bajtových bloků. Touto volbou přebíjíme nastavení učiněné proměnnou POSIXLY_CORRECT.
*'''--no-sync''': Před čtením z disku se neprovádí operace '''sync'''. V systémech s velkým množstvím disků tak příkaz skončí dříve.
*'''-P''' nebo '''--portability'''
: Výstup bude ve formátu podle normy POSIX. Vypadá jako implicitní tvar, ale informace o jednom každém systému souborů se vypíše právě na jeden řádek. V implicitním tvaru se totiž pro lepší čitelnost se jméno připojovaného disku od ostatních informací oddělí novým řádkem tehdy, pokud je delší než 20 znaků (typické pro vzdálené disky, kde je i jméno počítače).
*'''--sync'''
: Před zjišťováním údajů z disků se provede operace '''sync'''. Tím získáme aktuální údaje, ale v systémech s veklým počtem disků může tato operace trvat poměrně dlouho.
*'''-ttyp''' nebo '''type=typ'''
: Do výpisu se zahrnou jenom ty systémy souborů, které jsou zadaného typu. Více typů můžeme zadat více volbami '''-t'''. Na místě typu se může vyskytnout některý z následujících (seznam je nutně neúplný)
**'''nfs''': Systém vzdáleně (z jiného počítače po síti) připojovaných disků.
**'''ext2''': Jeden ze základních systémů souborů pro ukládání dat na disk používaný Linuxem.
**'''msdos''': Systém souborů v oblasti MS-DOSu
*'''-xtyp''' nebo '''--exclude-type=typ'''
: Do výpisu se nezahrnou systémy souborů vyjmenovaných typů. Více typů zadáváme více volbami '''-x'''. Implicitně se vypisují všechny systémy souborů.
*'''-v'''
: Volba se v GNU implementaci '''df''' ignoruje. Používá ji [[Systém V]].
df vypíše jména právě připojených disků/oddílů, jejich velikost celkovou/užitou/zbývající/ v procentech a adresáře, do nichž jsou disky/oddíly připojeny
 
df jméno_souboru zobrazí to samé jako samotné df, ale jen pro disk/oddíl, na kterém leží soubor zadaného jména
 
df -T vypíše i typy zobrazovaných svazků (ext3,proc)
 
df -a ukáže i oddíly s nulovou fyzickou velikostí jako jsou proc, dev.
 
Jdou i kombinace df –aT atd.
}}
 
=Příkazy pro správu přístupových práv=
1 002

editací