Linux:Přehled základních příkazů: Porovnání verzí

m
{{Výpis|1={{Linux:user}}[[Linux:find|find]] -type d}}
A nyní moje oblíbené použití. Jak už bylo zmíněno, s nalezenými soubory je možno pracovat dále tak, že jsou předhozeny nějakému jinému příkazu. V našem případě jsou všechny soubory typu soubor (''file'') s plnou cestou předány (přes dvojici složených závorek) k dalšímu zpracování příkazu [[Linux:chmod|chmod]], který jim nastaví práva na 664. Příkaz je nutné ukončit středníkem, který musí být "escapován" obráceným lomítkem (jinak by se jej pokoušel brát jako součást vloženého příkazu). A složené závorky je vhodné uzavřít do jednoduchých uvozovek, pro případ, že by se mezi nalezenými vzorky vyskytly některé s mezerou. Během akce se pak postupně nahrazují výsledky hledání.
{{Výpis|1={{Linux:user}}[[Linux:find|find]] -type f -exec [[Linux:chmod|chmod]] 664 '{}' \;}}
 
Na závěr ve stručnosti ještě několik nejčastějších příkladů použití:
1 002

editací