Linux:Přehled základních příkazů: Porovnání verzí

m
 
{{Příklad|1=
'''mkdir''' (z angl. '''''M'''a'''K'''e '''DIR'''ectories'' ) vytvoří adresář (nebo adresáře), pokud již ovšem neexistují. K příkazu je možné přidat další parametry
 
:'''-m''' nebo '''--mode=MODE''' - Nastaví přístupová práva (podobně jako příkaz chmod)<br />
Vytváření adresářů a výpis jejich obsahu..
:'''-p''' nebo '''--parents''' - Vytvoří rodičovské adresáře<br />
:'''-v''' nebo '''--verbose''' - Vypíše hlášku pro každý vytvořený adresář
{{Výpis|1={{Linux:user}}[[Linux:mkdir|mkdir]] -p -v -m 755 Nový/adresář}}
Výsledkem příkazu bude vytvoření adresáře s názvem <code>Nový</code> ve kterém bude další adresář s názvem <code>adresář</code>
 
'''mkdir'''
 
Je'''ls''' toje základní utilita pro výpis obsahu adresáře. Mezi nejčastěji používané volby, které lze i vzájemně kombinovat patří:
'''Původ názvu:'''
 
:'''-a''' vypíše všechny soubory (včetně skrytých souborů, tj. těch co začínají tečkou)<br />
MaKe DIRectories
:'''-l''' aktivuje podrobný výpis vlastností jednotlivých souborů<br />
:'''-i''' ve výpisu bude uvedeno také číslo i-nodu<br />
:'''-t''' výpis souborů je setříděn podle času vytvoření souboru<br />
:'''-r''' výpis je proveden v obráceném pořadí
{{Výpis|1={{Linux:user}}[[Linux:mkdir|mkdir]] -ali test*.txt
297845 -rw-r--r-- 2 want users 1086 1. dub 13.22 test.txt
297845 -rw-r--r-- 2 want users 1086 1. dub 13.22 test_hardlink.txt
1908844 lrwxrwxrwx 1 want users 19 24. dub 10.08 test_symlink.txt -> test.txt}}
Příkaz vypsal všechny souboru vyhovující vzorku <code>test*.txt</code>, tj. začínají řetězcem "test" a končící řetězcem "txt". Podle čísla i-nodu můžeme vidět že názvy souborů test.txt a test_hardlink.txt odkazují na jeden a týž soubor, zatímco test_symlink.txt je odkazem. (O symlincích a hardlincích viz příkaz [[Linux:ln|ln]] )
 
'''Syntaxe:'''
 
'''dir''' je pouhým synonymem příkazu <code>[[Linux:ls</code>|ls]]. Poněkud jsem nepochopil jeho existenci v systému, neboť jde o týž binární soubor, ovšem pod jiným názvem. Logické by mi přišlo, kdyby byl nalinkován tento binární soubor pevný odkazem.
mkdir [parametry] jméno adresáře
 
<pre>
mkdir Nový
mkdir -m 755 Nový
mikdir -v Nový
</pre>
 
'''tree''' je příkazutilita pro vypsání adresářového stromu. Bez parametrů vypíše adresářovou strukturu počínaje aktuálním adresářem.
'''Popis:'''
{{Výpis|{{Linux:user}}[[Linux:tree|tree]] -H -D > index.html}}
 
:VýstupParametr bude"-H" formátovánurčuje, že výstup má být naformátován jako HTML stránka. Přesměrováním do souboru tedy vznikne HTML stránka, u které lze klikat na názvy adresářů a souborů. Je-li přidán parametr "-D" je do výstupu zahrnuto také datum poslední modifikace.
Vytvoří adresář nebo adresáře, pokud již neexistují. Dále je možné přidat parametry jak v dlouhých názvech tak i jejich zkratkách.
Dříve se tato utilita využívala k vygenerování indexové stránky u webových adresářů s uloženými soubory. Dnes však, pokud má váš server povoleno vylistování adresářů, to již není nutné.
 
'''Nepovinné parametry:'''
 
''-m, --mode=MODE''
 
Nastaví přístupová práva (podobně jako příkaz chmod)
 
''-p --parents''
 
Vytvoří rodičovské adresáře
 
''-v --verbose''
 
Vypíše hlášku pro každý vytvořený adresář
 
'''ls'''
 
Je to utilita pro výpis obsahu adresáře. Mezi nejčastěji používané volby patří:
 
<pre>
-a vypíše všechny soubory (včetně skrytých souborů, tj. těch co začínají tečkou)
-l aktivuje podrobný výpis vlastností jednotlivých souborů
-t výpis souborů je setříděn podle času vytvoření souboru
-r výpis je proveden v obráceném pořadí
</pre>
 
Alias k tomuto příkazu dělá obvykle totéž, co volba <code>ls -l</code>
 
'''dir''' je pouhým synonymem příkazu <code>ls</code>. Poněkud jsem nepochopil jeho existenci v systému, neboť jde o týž binární soubor, ovšem pod jiným názvem. Logické by mi přišlo, kdyby byl nalinkován tento binární soubor pevný odkazem.
 
'''tree''' je příkaz pro vypsání adresářového stromu. Bez parametrů vypíše adresářovou strukturu počínaje aktuálním adresářem.
 
:; Příklad : <code>$ tree -H -D > index.html</code>
:Výstup bude formátován jako HTML stránka. Přesměrováním do souboru vznikne HTML stránka, u které lze klikat na názvy adresářů a souborů. Je-li přidán parametr "-D" je do výstupu zahrnuto také datum poslední modifikace.
:Užitečná utilita, máte-li na webu adresář s uloženými soubory a potřebujete pro něj vytvořit indexovou stránku.
}}
 
1 002

editací