Linux:Přehled základních příkazů: Porovnání verzí

m
297845 -rw-r--r-- 2 want users 1086 1. dub 13.22 test_hardlink.txt
1908844 lrwxrwxrwx 1 want users 19 24. dub 10.08 test_symlink.txt -> test.txt}}
Příkaz vypsal všechny souboru vyhovující vzorku <code>test*.txt</code>, tj. začínají řetězcem "test" a končící řetězcem "txt". Podle čísla i-nodu můžeme vidět že názvy souborů test.txt a test_hardlink.txt odkazují na jeden a týž soubor, zatímco test_symlink.txt je odkazem. (O symlincích a hardlincích viz příkazodstavec [[Linux:ln#Pevné a symbolické odkazy v linuxu|lnPevné a symbolické odkazy v linuxu]] )
 
 
1 002

editací