Linux:Přehled základních příkazů: Porovnání verzí

m
lrwxrw.rwx l vasek pubs 7 Jul 26 12:25 /tmp/memo -> memo3
 
V posledním příkladu se příkaz poukusípokusí vytvořit symbolický odkaz nazvaný jako '''memo1''' k souboru '''memo2'''. Protože soubor '''memo1''' existuje, program '''ln''' odkaz odmítne vytvořit. Když použijete volbu '''-interactive''', program '''ln''' se vás zeptá, zda chcete existující soubor '''memo1''' nahradit symbolickým odkazem. Když odpovíte yes nebo y, symbolický odkaz se vytvoří a původní soubor '''memo1''' se zruší.
$ ls -l memo?
-rw-rw-r-- l vasek group 335 Jul 28 15:55 memo1
 
*'''-t''' ''nnddhhmm[cc[yy]][.ss]''
::Pomocí volby '''-t''' se soecifikujespecifikuje čas.
::::''nn'' - specifikuje měsíc (01-12)
::::''dd'' - specifikuje den (01-31)
 
*'''-time==atime''' nebo '''-time=access''' nebo '''-a'''
::Jestliže se zada volba '''-a''', bude se aktualizovat pouze čas posledního přistupupřístupu k souboru a čas poslední modifikace zůstane nezměněn
 
*'''-time==mtime''' nebo '''-time=modify''' nebo '''-a'''
::Jestliže se zadazadá volba '''-m''', bude se aktualizovat pouze čas poslední modifikacekmodifikace souboru a čas posledního přistupupřístupu zůstane nezměněn
}}
 
7

editací