Maturitní otázky z literatury/Antika: Porovnání verzí

Dokončení Řecka, malé úpravy
(Nové informace po tragédie)
(Dokončení Řecka, malé úpravy)
 
{{Wikicitáty|Homér}}
{{Wikizdroje|IliasAutor:Homér|Homér}}
**Žil[[w:Homér|Homér]] (asi v 8. století př. n. l.)
{{Wikizdroje|Příběhy Odysseovy}}
*[[w:Homér|Homér]]
**Žil asi v 8. století př. n. l.
**''[[w:Ilias|Ilias]]''
***Hrdinský epos, zpracovávající epizodu z [[w:Trójská válka|Trójské války]].
***''Odysseia'' je tradičně připisována Homérovi, moderní výzkumy však naznačují, že byla napsána přibližně o 50 až 100 let později.
***Přestože význam díla (na evropskou kulturu, řeckou mytologii…) je značný, je nižší než u básně ''Ilias''.
**''Iliada'' a ''Odysseia'' nejsou ve skutečnosti originálními díly, jde o nová zpracování starých vyprávění (pocházejících z 11. - 12. stol. př. n. l.).
 
{{Wikicitáty|Hésiodos}}
*[[w:Hésiodos|Hésiodos]] (polovina 7. století př. n. l.)
**Žil v 7 století př. n. l.
**''[[w:Hésiodos#Dílo|O původu bohů]]'' (v řečtině ''Theogonia'')
***Nejstarší ucelené podání řecké mytologie, představuje jednotlivé generace bohů a jejich příbuzenské vztahy.
***Zasazuje výklad mytologického rámce, obsahuje mýty o [[w:Prométheus|Prométheovi]] a o [[w:Pandóra|Pandořině]] skříňce.
 
*[[w:Sapfó|Sapfó]] (mezi 630 a 612 př. n. l. – 600 př. n. l.)
**Žila asi v 7. století př. n. l.
**Byla jedinou významnou ženskou autorkou tehdejší doby.
**Psala milostné lyrické básně.
**Jako básník působil na dvorech [[w:Tyrannis|tyranů]] řeckých městských států, psal nevázanou poezii o užívání si „vína, žen a zpěvu”.
 
{{Wikizdroje|Autor:Ezop|Ezop}}
*[[w:Ezop|Ezop]] (asi 6. století př. n. l.)
**Žil asi v 6. století př. n. l.
**[[w:Bajka|Bajky]]
***Krátké příběhy, většinou se zvířaty či rostlinami, které přebírají lidské vlastnosti. Na konci následuje krátké (jednovětné) morální poučení.
{{Wikipedie|Antická řecká filosofie}}
{{Wikicitáty|Sókratés}}
*[[w:Sókratés|Sókratés]] (469 – 399 př. n. l.)
**Autor citátu „Vím, že nic nevím” - snažil se vyvést lidi z omylů a uvažovat nad informacemi, které se považují za jistojisté.
**Například se ptal lidí na ulici co považují za dobré - a pak jim jejich názory vyvracel (pro něj pozitivní - že pro lidi je lepší začít od nula, než žít v omylech.
 
{{Wikicitáty|Platón}}
*[[w:Platón|Platón]] (427 – 347 př. n. l.)
**Sepsal Sókratovy myšlenky (ale možná je upravil, aby prezentovaly jeho vlastní názory).
**Psal v dialozích
**Jeho díla jsou „šťavnatá” na hádky (Aristotelés, naproti tomu, je suchar).
**Na rozdíl od Aristotela s jeho názory lze polemizovat - dá se o nich hádat
 
{{Wikicitáty|Aristotelés}}
*[[w:Aristotelés|Aristotelés]] (384 – 322 př. n. l.)
**Systemaizoval vědy - nejprve shrnul, co kdy kdo před ním vyzkoumal, a pak to vyložil a řekl: „Takhle to je.”
**Například zařadil delfína mezi savce - řekl si, že důležitý než způsob života je způsob výživy mláďat
 
{{Wikicitáty|Aischylos}}
*[[w:Aischylos|Aischylos]] (525 - 456 př. n. l.)
**''[[w:Oresteia|Oresteia]]''
**''[[w:Sedm proti Thébám|Sedm proti Thébám]]''
**''[[w:Aischylos#Dílo|Spoutaný Prométheus]]''
 
{{Wikicitáty|Sofoklés}}
*[[w:Sofoklés|Sofoklés]] (asi 496 -– asi 406 př. n. l.)
**''[[w:Král Oidipus|Král Oidipus]]''
***Představuje tragický osud člověka, který se pokouší vzepřít vůli bohů (a přitom kdyby nic nedělal, nic by se nestalo - o to je to tragičtější).
***Obsahuje varování, že člověk by neměl moc pátrat, jinak skončí opravdu špatně - osud je (pořád ještě) daný bohy a jen bohy.
**''[[w:Antigona|Antigona]]''
 
{{Wikicitáty|Eurípidés}}
*[[w:Eurípidés|Eurípidés]] (asi 480 - 406 př. n. l.)
**''[[w:Médeia|Médeia]]''
 
===== Komedie =====
{{Wikipedie|Komedie}}
* Aristofanes (445 - asi 386 př. n. l.) [komedie "Ptáci", "Vosy", "Žáby" apod.]
Základními aspekty žánru komedie jsou humor a vkusná komika, jež poskytují humorný nadhled nad lidskými slabostmi a nedostatky. Konec je vždy šťastný, problémy hlavního hrdiny se podaří vyřešit a vše se v dobré obrátí.
Ve starověkém Řecku byla komedie považována za nižší formu dramatu než tragédie.
 
{{Wikicitáty|Aristofanés}}
*[[w:Aristofanés|Aristofanés]] (asi 448 – asi 385 př. n. l.)
**''Ptáci''
**''Vosy''
**''Žáby''
**''[[w:Lysistrata|Lysistrata]]''
***Kritika války – ženy odmítají svým mužům poskytovat sex dokud se spolu nedohodnou
***Protagonistkami jsou ženy (na jevišti ovšem hrané muži), což bylo na tehdejší dobu neobvyklé (většina her byla o mužích).
**''Oblaka''
***Obsahuje postavu Sókrata (který se na scéně vznáší v oblacích).
***Zesměšňuje Sókratův způsob filozofování – uprostřed válečného tažení si například sedne na zem a začne přemýšlet o estetice a zásazích bohů do lidských životů.
 
'''==== Rétorika''' ====
{{Wikipedie|Rétorika}}
*[[w:Démosthenés|Démosthenés]] (384 př. n. l. – 322 př. n. l.)
**Autor filipik, ostrých politických řečí, v nichž varoval před nebezpečím, které hrozilo Athénám od Filipa II. Makedonského.
 
'''==== Historikové''' ====
{{Wikipedie|Historiografie}}
{{Wikizdroje|PříběhyHerodotovy Odysseovydějiny}}
*[[w:Hérodotos|Hérodotos]] (asi 484 př. n. l. – asi mezi lety 430 a 420 př. n. l.)
**První významný antický historik, proto byl [[w:Cicero|Ciceronem]] nazván „otcem dějepisu”.
**''Dějiny''
***Nejúplnější popis světa, známého Řekům v 5. století př. n. l.
***Dílo má velkou literární i historiografickou hodnotu, není ovšem zcela věrohodné a přesné, Hérodotos do ''Dějin'' zahrnuje i báje a trdiční mýty (např. o Gryfech, bytostech s tělem lva a hlavou a křídly orla).
 
{{Wikizdroje|Sepsání války peloponnesské}}
*[[w:Thúkýdidés|Thúkýdidés]] (460–455 př. n. l. – asi 399 př. n. l.)
**''[[w:Dějiny peloponéské války|Dějiny peloponéské války]]''
***Popis událostí Peloponéské války seriózním, vědeckým způsobem (v metodologii předčil i Hérodota).
 
=== Helénistické období ===
{{Wikipedie|Starověké Řecko#Helénistická doba (336 - 146 př. n. l.)|Helénistická doba}}
Díky výbojům [[w:Alexandr Veliký|Alexandra Velikého]] došlo k ohromnému rozšíření řecké kultury, kvalitativně se však jedná o období úpadku – nejlepší literaturou té doby jsou pokleslé komedie.
Když ne svojí tvorbou, toto období je významné aspoň kulturní výměnou – došlo ke střetnutí tří kultur, řecké, perské a egyptské, vědění bylo shromažďováno v Alexandrijské knihovně.
 
{{Wikicitáty|Menandros}}
'''Rétorika'''
*[[w:Menandros|Menandros]] (342 př. n. l. – 291 př. n. l.)
* Démosténés - filipiky, proti Filipovi Makedonskému
**V Římě byl velice populární (nikoli však v Řecku). Mnozí autoři na něj navazovali (včetně [[w:Plautus|Plauta]], jiní od něj přebírali celé zápletky
'''Historikové'''
* Menandros [komedie "*''Čí je to dítě"]?''
 
=== Římské období ===
* Hérodotos ["Dějiny" - velká literární hodnota, nejsou ovšem přesné, Hérodotos do dějin zahrnuje i např. báje. Označován jako "otec dějepisu.]
{{Wikipedie|Starověké Řecko#Římská nadvláda (146 př. n. l. - 395 n. l.)|Římská doba}}
* Thukydidés ["Dějiny Peloponéské války" - pojetí dějepisu seriózním, vědeckým způsobem]
V tomto období jsou řecké obce podrobeny římské nadvládě. Přesto, že mnozí Římané (včetně několika císařů, např. [[w:Nero|Nerona]] či [[w:Hadrianus|Hadriana]]) obdivují řeckou kulturu (obzvláště pak dílo Homérovo) a řečtina dlouhou dobu slouží jako ''[[w:Lingua franca|lingua franca]]'' východu Římské říše, originální tvorba v Řecku je zcela pod vlivem úpadkové Římské kultury.
 
**ŽilLongos v(asi 72. století př. n. l.)
=== Helénistická doba ===
* Longos ["*''Daphnis a Chloé"]''
Šíření řecké kultury na nová území.
 
*[[w:Lúkianos|Lúkianos]] (kolem 120 – po 180 n. l.)
Vznik politické satiry - nový typ komedie
**Byl velice oblíbený, i když psal slohem a jazykem klasického období.
Autoři:
**Díky satiře ''Pravdivé příběhy'' je někdy označován za jednoho ze zakladatelů [[w:Science fiction|science fiction]].
* Longos ["Daphnis a Chloé"]
* Lukianos
* Menandros [komedie "Čí je to dítě"]
 
== Řím ==
23

editací