Praktická elektronika: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 11 lety
m
Bot : Replacing raster images with vectorized equivalents - File:25%.pngFile:25%.svg
Δ (diskuse | příspěvky)
m Image has been superseded
m Bot : Replacing raster images with vectorized equivalents - File:25%.pngFile:25%.svg
Řádek 30:
; [[/Lineární součástky|Lineární součástky]] [[Soubor:75%.png|(75 %)]]
: rezistor, kondenzátor a cívka
; [[/Úvod do RLC obvodů|Úvod do RLC obvodů]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: jak se chovají jednoduché obvody sestavené z lineárních součástek
; [[/Transformátor|Transformátor]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: měnič střídavého napětí/proudu
; [[/Zdroje|Zdroje]] [[Soubor:100%.svg|(100 %)]]
Řádek 45:
; [[/BJT Tranzistory|Bipolární tranzistory]] [[Soubor:75%.png|(75 %)]]
: omezují či spínají proud v závislosti na řídicím proudu
; [[/FET Tranzistory|FET čili unipolární tranzistory]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: omezují či spínají proud v závislosti na řídicím napětí
; [[/Složitější polovodičové|Složitější polovodičové součástky]] [[Soubor:00%.svg|(0 %)]]
Řádek 67:
Vlastnosti a zapojení týkající se časově proměnlivého proudu.
 
; [[/Střídavý proud|Střídavý proud]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: obecné informace
; [[/Usměrnění střídavého proudu|Usměrnění střídavého proudu]] [[Soubor:00%.svg|(0 %)]]
; [[/Generátory/Oscilátory|Oscilátory]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: zdroje harmonických (sinusových) kmitů
; [[/RC oscilátory|RC oscilátory]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: zpětnovazební RC oscilátory
; [[/Generátory/555|Zapojení s obvodem 555]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: který funguje (nejen) jako generátor přesných obdélníkových kmitů
; [[/Generátory/neharmonických průběhů|Generátory neharmonických průběhů]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: další klopné obvody generující trojúhelníkové, obdélníkové nebo pilové kmity
; [[/Radiopřijímače|Radiopřijímače]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: přijímače rádiových vln, popis funkce antény, amplitudové/frekvenční modulace a návod na stavbu AM rádia
; [[/Vysílače|Vysílače]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: jak funguje rozhlasové/televizní vysílání, chování a rozdělení vln podle délky, radioamatérská etika a legislativa, povolená vysílací pásma
 
Řádek 88:
; [[/Logické obvody|Logické obvody]] [[Soubor:50%.png|(50 %)]]
: logická hradla (AND, OR, NOT aj.), čítače, registry
; [[/AD a DA převodníky|AD a DA převodníky]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: převod z analogového signálu na digitální a zpět
; [[/Jednočipové počítače|Jednočipové počítače]] [[Soubor:00%.svg|(0 %)]]
Řádek 120:
; [[/Nyquistovy diagramy|Nyquistovy diagramy]] [[Soubor:00%.svg|(0 %)]]
: horní a dolní propust, pásmová propust, Bodeho přiblížení
; [[/Zpětná vazba|Zpětná vazba]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: Kladná a záporná zpětná vazba, vznik samovolných kmitů
 
Řádek 133:
; [[/Získávání součástek ze starých obvodů|Získávání součástek ze starých obvodů]] [[Soubor:100%.svg|(100 %)]]
: aneb levný zdroj součástek pro naše experimenty
; [[/Tabulky|Tabulky]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: užitečné přehledy, které se hodí mít po ruce (nebo v hlavě)
; [[/Odkazy|Odkazy]] [[Soubor:25%.pngsvg|(25 %)]]
: doporučená četba a použitá literatura, zkrátka kde zjistit víc