Maturitní otázky z literatury/Antika: Porovnání verzí

fix link
(→‎Attické období: attické opraveno na antické)
(fix link)
{{../intro}}
{{Maturitní otázky z literatury}}
Jako [[w:Antika|antika]] je označováno dlouhé období evropského [[w:Starověk|starověku]], v němž dominovaly státy okolo [[w:Středozemní moře|Středozemního moře]] – [[w:Starověké Řecko|Řecko]] a [[w:Starověký Řím|Řím]]. Za její počátek je považován vznik archaické řecké civilizace (resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie) (8. - 7. století př. n. l.); jejím koncem pak je kolaps Římské říše a začátek středověku (mezi 3. a 6. stoletím n. l.).