Nápověda:Poznámky pod čarou: Porovnání verzí

<source> -> <syntaxhighlight>; oprava jazyka
(oprava syntaxe)
(<source> -> <syntaxhighlight>; oprava jazyka)
 
 
{{Příklad|1=
<sourcesyntaxhighlight lang="typoscripttext">
Věta ke které se bude vztahovat první poznámka<ref>První poznámka pod čarou</ref>.
Slovo<ref>Druhá poznámka pod čarou</ref> v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou
'''Poznámky:'''
<references />
</syntaxhighlight>
</source>
}}
 
 
{{Příklad|1=
<sourcesyntaxhighlight lang="typoscripttext">
K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref>První poznámka pod čarou</ref>.
U druhé věty<ref name='sdilena_poznamka'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
'''Poznámky:'''
<references />
</syntaxhighlight>
</source>
}}
 
 
{{Příklad|1=
<sourcesyntaxhighlight lang="typoscripttext">
K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref name='pozn1' />.
U druhé věty<ref name='pozn2_sdilena' />
<ref name='pozn2_sdilena'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
</references>
</syntaxhighlight>
</source>
}}
 
Jinou možností, jak zpřehlednit větší množství poznámek je využití parametru '''group''' u tagu <code>&lt;refs /&gt;</code>. Poznámky, které jsou zařazených do stejné skupiny, pak lze zobrazovat odděleně, za předpokladu, že se uvede stejný identifikátor parametru '''group''' i u zobrazovacího tagu <code>&lt;references /&gt;</code>. Viz následující příklad...
 
{{Příklad|1=<sourcesyntaxhighlight lang="typoscripttext">
U této první věty je poznámka pod čarou<ref name='pozn' /> s jedinečným identifikátorem '''name''', která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka<ref group='primary' name='pozn' /> se stejným identifikátorem náleží do skupiny '''primary'''. Třetí poznámka<ref>Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr '''group''' ani '''name''' a je vepsána přímo do textu</ref> není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka<ref group='primary' name='pozn1'/> patří rovněž do skupiny '''primary'''. A poslední, odkaz v textu<ref group='primary' name='pozn'/> odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem '''pozn''' ve skupině '''primary'''.
 
<ref name='pozn'>Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor '''name'''</ref>
</references>
</syntaxhighlight>
</source>
}}