Praktická elektronika/BJT Zesilovače: Porovnání verzí

 
=== Stabilizace pomocí <math>R_E</math> ===
Nejjednodušší zpětnou vazbu, kterou můžeme do obvodu zavést je rezistor <math>R_E</math> (ten je již ve výše uvedeném obvodu). Při zahřívání se tranzistor začíná zamovolněsamovolně více otevírat, což způsobuje větší proud <math>I_C</math> a tedy i další zahřívání. Na rezistoru <math>R_E</math> však tímto samovolným otevíráním vzniká větší úbytek napětí. Protože platí druhý kirchhoffův zákon, začne se zmenšovat napětí <math>U_{BE}</math> a proud <math>I_C</math> zůstává konstantní.
 
=== Můstková stabilizace ===
Neregistrovaný uživatel