Počítačové sítě/LAB: IP telefony: Porovnání verzí

nastavení raspberry pi
(nastavení telefonu Linksys a Cisco)
(nastavení raspberry pi)
=Řešení=
==Nastavení Raspberry Pi==
Zjištění IP adresy Raspberry Pi:
root@raspberrypi:/etc/asterisk# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:f2:f1:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.21/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0:0
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::ba27:ebff:fef2:f117/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
 
Je třeba nainstalovat SIP ústřednu Asterisk:
root@raspberrypi:/etc/asterisk#apt-get update
root@raspberrypi:/etc/asterisk#apt-get install asterisk
 
==Nastavení Asterisk==
516

editací