Počítačové sítě/LAB: IP telefony: Porovnání verzí

(→‎Požadavky: Informace o VoIP, SIP, dial plan.)
{{Upozornění|Je třeba, aby parametr <code>context</code> v souboru <code>sip.conf</code> byl stejný jako jméno uvedené v hranatých závorkách <code>[]</code> v souboru <code>extensions.conf</code>.}}
 
 
==Spuštění Asterisk==
Spuštění Asterisk ústředny se provede pod uživatelem ''root'' příkazem:
root@raspberrypi:~# asterisk -r
raspberrypi*CLI>
Tím se zároveň spustí konzole sloužící k ovládání Asterisk ústředny. V konzoli je po změně autentizačního souboru <code>sip.conf</code> třeba aktualizovat seznam uživatelů, následně lze aktuální uživatele vypsat:
raspberrypi*CLI> sip reload
raspberrypi*CLI> sip show users
 
Po změně souboru <code>extensions.conf</code> je třeba dial plan aktualizovat:
raspberrypi*CLI> dialplan reload
 
Vypsání kontextu (v tomto LABu byl použit kontext ''locals''):
raspberrypi*CLI>dialplan show locals
 
{{Poznámka|Pokud dojde k nějaké chybě v Asterisk ústředně (většinou způsobené špatnou konfigurací v souborech <code>sip.conf</code> a <code>extensions.conf</code>, zobrazí se tato chyba v konzoli.}}
 
==Nastavení telefonu Linksys a Cisco==
516

editací