Léčba autoimunitních onemocnění pomocí modulace T regulačních buněk (Treg) interleukinem 2: Porovnání verzí

odkazy
(reference)
(odkazy)
[[w:Autoimunitní onemocnění|Autoimunitní onemocnění]] jsou způsobeny [[w:Imunitní buňky|imunitními buňkami]]. Ty napadají hostitelské [[w:Tkáň|tkáně]], které mají chránit. Nedávné pokroky naznačují, že udržení rovnováhy efektorové a regulační [[w:imunitní funkce|imunitní funkce]] je rozhodující pro vyloučení [[w:Autoimunita|autoimunity]]. Nové [[w:terapie|terapie]], včetně regulační léčby [[w:T-lymfocyt|T lymfocytů]], kostimulační blokády, antigen-specifické [[w:imunoterapie|imunoterapie]] a manipulace s cestou [[w:Interleukin 2|interleukinu-2]] se pokoušejí obnovit tuto rovnováhu a zamezit úskalím celkové [[w:imunosuprese|imunosuprese]].<ref name=":0">{{Citace monografie
| příjmení = Rosenblum
| jméno = Michael D.
 
== T regulační buňky ==
Ačkoli existuje několik mechanismů pro řízení [[w:Imunitní odpověď|imunitní odpovědi]] zaměřené na vlastní [[w:Antigen|antigeny]], jedna z nejdůležitějších se opírá o jedinečnou populaci [[w:T-lymfocyt|T lymfocytů]], které nazýváme [[w:Regulační T-lymfocyt|T regulační buňky]] (Treg). Treg jsou podmnožinou [[w:CD4|CD4]] + T buněk. Exprimují vysoké hladiny [[w:CD25|CD25]] receptoru pro [[w:Interleukin 2|interleukin-2]] (IL-2) a [[w:Transkripční faktor|transkripčního faktoru]] [[w:Foxp3|Foxp3]].
 
Treg buňky jednoznačně prokázali, že potlačují [[w:Patogen|patogenní]] [[w:Imunitní odpověď|imunitní odpovědi]] zaměřené na vlastní antigeny. Jak u myši, tak u člověka s nefunkčními Treg se vyvíjejí autoimunitní onemocnění. Foxp3-deficientní myši rozvíjejí de novo autoimunní [[w:Tyreoiditida|tyreoiditidu]] ,[[w:Gastritida|gastritidu]], [[w:Dermatitida|dermatitidu]], [[w:diabetes|diabetes]] a [[w:zánětlivé onemocnění střev|zánětlivé onemocnění střev]] a umírají ve věku 3 až 4 týdnů. Lidé, kteří mají [[w:mutace|mutace]] v genu Foxp3 mají podobný [[w:fenotyp|fenotyp]]. Vyvíjejí [[w:autoimunitní enteropatie|autoimunitní enteropatie]] a [[w:endokrinopatie|endokrinopatie]], které se projevují během několika prvních měsíců života. Bez [[w:transplantace|transplantace]] [[w:Kostní dřeň|kostní dřeně]] umírají tito pacienti obvykle již v dětství.
 
== Terapie Treg IL-2 ==
[[w:Interleukin 2|IL-2]] byl původně pozorován jen jako [[w:prozánětlivý cytokin|prozánětlivý cytokin]], který podporuje [[w:Proliferace|proliferaci]] a aktivaci [[w:Naivní T buňka|naivních T buněk]] do jejich pomocných podskupin. IL-2 je ale i důležitým cytokinem v [[w:Regulace transkripce|regulaci transkripce]] růstových a metabolických [[w:Gen|genů]] Treg buněk. Vzhledem k vysoké expresi [[IL-2R]] s vysokou afinitou se předpokládá, že Treg mohou přednostně expandovat v podmínkách nízkého množství IL-2. Léčba nízkými dávkami IL-2 má za následek procentuálního zvýšení periferních CD4 + CD25HighFoxp3 + T buněk se zvýšenou [[w:Suprese|supresivní]] funkcí.
 
U pacientů s onemocněním [[w:Štěp proti hostiteli|štěpu proti hostiteli]] (GVHD)s 12-měsíční léčbu IL-2, vědci pozorovali zvýšení počtu buněk CD4 + Treg. U pacientů s [[w:Vaskulitida|vaskulitidou]] indukovanou [[w:Hepatitida C|hepatitidou C]] byly po nízkém dávkování IL-2 obnoveny počty Treg buněk a u 8 z 10 pacientů bylo zaznamenáno klinické zlepšení jejich autoimunitní poruchy. Je třeba poznamenat, že u pacientů z těchto klinických studií nebyl pozorován žádný účinek na populace T efektorových buněk.<ref>{{Citace monografie
372

editací