Léčba autoimunitních onemocnění pomocí modulace T regulačních buněk (Treg) interleukinem 2: Porovnání verzí

m
WPCleaner v2.01b - Fixed using WP:WCW (Odkaz shodný se svým popisem - Opravy pravopisu a typografie)
m (kategorizováno)
m (WPCleaner v2.01b - Fixed using WP:WCW (Odkaz shodný se svým popisem - Opravy pravopisu a typografie))
{{upravit|Standardizovat článek dle standardů Wikipedie (doplnit úvod,...), doplnit [[WP:ZS|závěrečné sekce]]}}
== Autoimunitní onemocnění ==
[[Autoimunitní onemocnění]] jsou způsobeny [[Imunitní buňky|imunitními buňkami]]. Ty napadají hostitelské [[Tkáň|tkáně]], které mají chránit. Nedávné pokroky naznačují, že udržení rovnováhy efektorové a regulační [[Imunitní funkce|imunitní funkce]] je rozhodující pro vyloučení [[Autoimunita|autoimunity]]. Nové [[terapie]], včetně regulační léčby [[T-lymfocyt|T lymfocytů]], kostimulační blokády, antigen-specifické [[imunoterapie]] a manipulace s cestou [[Interleukin 2|interleukinu-2]] se pokoušejí obnovit tuto rovnováhu a zamezit úskalím celkové [[imunosuprese]].<ref name=":0">{{Citace periodika
| příjmení = Rosenblum
| jméno = Michael D.
Ačkoli existuje několik mechanismů pro řízení [[Imunitní odpověď|imunitní odpovědi]] zaměřené na vlastní [[Antigen|antigeny]], jedna z nejdůležitějších se opírá o jedinečnou populaci [[T-lymfocyt|T lymfocytů]], které nazýváme [[Regulační T-lymfocyt|T regulační buňky]] (Treg). Treg jsou podmnožinou [[CD4]] + T buněk. Exprimují vysoké hladiny [[CD25]] receptoru pro [[Interleukin 2|interleukin-2]] (IL-2) a [[Transkripční faktor|transkripčního faktoru]] [[Foxp3]].
 
Treg buňky jednoznačně prokázali, že potlačují [[Patogen|patogenní]] [[Imunitní odpověď|imunitní odpovědi]] zaměřené na vlastní antigeny. Jak u myši, tak u člověka s nefunkčními Treg se vyvíjejí autoimunitní onemocnění. Foxp3-deficientní myši rozvíjejí de novo autoimunní [[Tyreoiditida|tyreoiditidu]] ,[[Gastritida|gastritidu]], [[Dermatitida|dermatitidu]], [[diabetes]] a [[Zánětlivé onemocnění střev|zánětlivé onemocnění střev]] a umírají ve věku 3 až 4 týdnů. Lidé , kteří mají [[mutace]] v genu Foxp3 mají podobný [[fenotyp]]. Vyvíjejí [[Autoimunitní enteropatie|autoimunitní enteropatie]] a [[endokrinopatie]], které se projevují během několika prvních měsíců života. Bez [[transplantace]] [[Kostní dřeň|kostní dřeně]] umírají tito pacienti obvykle již v dětství.
 
Úloha Treg při prevenci častějších autoimunitních onemocnění je předmětem intenzivního současného zájmu, který vedl k vznikajícímu paradigmatu: Výsledek všech imunních odpovědí, včetně těch, které jsou zaměřeny na vlastní antigeny, je určen poměrem funkčních efektorů (nebo konvenčních) T buněk k Tregs.<ref name=":0" />
 
== Terapie Treg IL-2 ==
[[Interleukin 2|IL-2]] byl původně pozorován jen jako [[Prozánětlivý cytokin|prozánětlivý cytokin]], který podporuje [[Proliferace|proliferaci]] a aktivaci [[Naivní T buňka|naivních T buněk]] do jejich pomocných podskupin. IL-2 je ale i důležitým cytokinem v [[Regulace transkripce|regulaci transkripce]] růstových a metabolických [[Gen|genů]] Treg buněk. Vzhledem k vysoké expresi [[IL-2R]] s vysokou afinitou se předpokládá, že Treg mohou přednostně expandovat v podmínkách nízkého množství IL-2. Léčba nízkými dávkami IL-2 má za následek procentuálního zvýšení periferních [[CD4]] + [[CD25HighFoxp3]] + T buněk se zvýšenou [[Suprese|supresivní]] funkcí.
 
U pacientů s onemocněním [[Štěp proti hostiteli|štěpu proti hostiteli]] (GVHD)s 12-měsíční léčbu IL-2, vědci pozorovali zvýšení počtu buněk CD4 + Treg. U pacientů s [[Vaskulitida|vaskulitidou]] indukovanou [[Hepatitida C|hepatitidou C]] byly po nízkém dávkování IL-2 obnoveny počty Treg buněk a u 8 z 10 pacientů bylo zaznamenáno klinické zlepšení jejich autoimunitní poruchy. Je třeba poznamenat, že u pacientů z těchto klinických studií nebyl pozorován žádný účinek na populace T efektorových buněk.<ref>{{Citace periodika
}}</ref>
 
Byla provedena celá řada změn, které přinesly IL-2 na správný cíl, včetně [[Fúzní protein|fúzních proteinů]] IL-2 ,mutantních IL-2 a [[Protilátka|protilátek]] proti IL-2. Experimentální a klinické studie používající IL-2 se rozšiřují na různorodé skupiny onemocnění, včetně [[Transplantace pevných orgánů|transplantace pevných orgánů]]. Přestože účinnost a udržitelnost buněk reagujících na IL-2 při kontrole aktivity nemoci ještě nejsou plně pochopeny, výsledky klinických studií poskytnou základ nejefektivnějšího režimu pro každou chorobu.<ref>{{Citace periodika
| příjmení = Mizui
| jméno = Masayuki
0

editací