Léčba autoimunitních onemocnění pomocí modulace T regulačních buněk (Treg) interleukinem 2: Porovnání verzí

obnova upravené revize
(obnova upravené revize)
[[w:Autoimunitní onemocnění|Autoimunitní onemocnění]] jsou způsobeny [[w:Imunitní buňky|imunitními buňkami]]. Ty napadají hostitelské [[w:Tkáň|tkáně]], které mají chránit. Nedávné pokroky naznačují, že udržení rovnováhy efektorové a regulační [[w:imunitní funkce|imunitní funkce]] je rozhodující pro vyloučení [[w:Autoimunita|autoimunity]]. Nové [[w:terapie|terapie]], včetně regulační léčby [[w:T-lymfocyt|T lymfocytů]], kostimulační blokády, antigen-specifické [[w:imunoterapie|imunoterapie]] a manipulace s cestou [[w:Interleukin 2|interleukinu-2]] se pokoušejí obnovit tuto rovnováhu a zamezit úskalím celkové [[w:imunosuprese|imunosuprese]].<ref name=":0">{{Citace periodikamonografie
{{upravit|Standardizovat článek dle standardů Wikipedie (doplnit úvod,...), doplnit [[WP:ZS|závěrečné sekce]]}}
| příjmení = Rosenblum
 
| jméno = Michael D.
== Autoimunitní onemocnění ==
| příjmení2 = Gratz
[[Autoimunitní onemocnění]] jsou způsobeny [[Imunitní buňky|imunitními buňkami]]. Ty napadají hostitelské [[Tkáň|tkáně]], které mají chránit. Nedávné pokroky naznačují, že udržení rovnováhy efektorové a regulační [[imunitní funkce]] je rozhodující pro vyloučení [[Autoimunita|autoimunity]]. Nové [[terapie]], včetně regulační léčby [[T-lymfocyt|T lymfocytů]], kostimulační blokády, antigen-specifické [[imunoterapie]] a manipulace s cestou [[Interleukin 2|interleukinu-2]] se pokoušejí obnovit tuto rovnováhu a zamezit úskalím celkové [[imunosuprese]].<ref name=":0">{{Citace periodika
| jméno2 = Iris K.
| příjmení = Rosenblum
| příjmení3 = Paw
| jméno = Michael D.
| jméno3 = Jonathan S.
| příjmení2 = Gratz
| titul = Treating Human Autoimmunity: Current Practice and Future Prospects
| jméno2 = Iris K.
| periodikum = Science translational medicine
| příjmení3 = Paw
| datum vydání = 2012-03-14
| jméno3 = Jonathan S.
| ročník = 4
| titul = Treating Human Autoimmunity: Current Practice and Future Prospects
| číslo = 125
| periodikum = Science translational medicine
| strany = 125sr1
| datum vydání = 2012-03-14
| ročníkissn = 41946-6234
| číslopmid = 12522422994
| doi = 10.1126/scitranslmed.3003504
| strany = 125sr1
| poznámka = PMID: 22422994
| issn = 1946-6234
| pmid = 22422994
| doi = 10.1126/scitranslmed.3003504
| poznámka = PMID: 22422994
PMCID: PMC4061980
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061980/
| datum přístupu = 2019-02-09
}}</ref>
 
== T regulační buňky ==
Ačkoli existuje několik mechanismů pro řízení [[w:Imunitní odpověď|imunitní odpovědi]] zaměřené na vlastní [[w:Antigen|antigeny]], jedna z nejdůležitějších se opírá o jedinečnou populaci [[w:T-lymfocyt|T lymfocytů]], které nazýváme [[w:Regulační T-lymfocyt|T regulační buňky]] (Treg). Treg jsou podmnožinou [[w:CD4|CD4]] + T buněk. Exprimují vysoké hladiny [[w:CD25|CD25]] receptoru pro [[w:Interleukin 2|interleukin-2]] (IL-2) a [[w:Transkripční faktor|transkripčního faktoru]] [[w:Foxp3|Foxp3]].
 
Treg buňky jednoznačně prokázali, že potlačují [[w:Patogen|patogenní]] [[w:Imunitní odpověď|imunitní odpovědi]] zaměřené na vlastní antigeny. Jak u myši, tak u člověka s nefunkčními Treg se vyvíjejí autoimunitní onemocnění. Foxp3-deficientní myši rozvíjejí de novo autoimunní [[w:Tyreoiditida|tyreoiditidu]] ,[[w:Gastritida|gastritidu]], [[w:Dermatitida|dermatitidu]], [[w:diabetes|diabetes]] a [[w:zánětlivé onemocnění střev|zánětlivé onemocnění střev]] a umírají ve věku 3 až 4 týdnů. Lidé, kteří mají [[w:mutace|mutace]] v genu Foxp3 mají podobný [[w:fenotyp|fenotyp]]. Vyvíjejí [[w:autoimunitní enteropatie|autoimunitní enteropatie]] a [[w:endokrinopatie|endokrinopatie]], které se projevují během několika prvních měsíců života. Bez [[w:transplantace|transplantace]] [[w:Kostní dřeň|kostní dřeně]] umírají tito pacienti obvykle již v dětství.
 
Úloha Treg při prevenci častějších autoimunitních onemocnění je předmětem intenzivního současného zájmu, který vedl k vznikajícímu paradigmatu: Výsledek všech imunních odpovědí, včetně těch, které jsou zaměřeny na vlastní antigeny, je určen poměrem funkčních efektorů (nebo konvenčních) T buněk k Tregs.<ref name=":0" />
 
== Terapie Treg IL-2 ==
[[w:Interleukin 2|IL-2]] byl původně pozorován jen jako [[w:prozánětlivý cytokin|prozánětlivý cytokin]], který podporuje [[w:Proliferace|proliferaci]] a aktivaci [[w:Naivní T buňka|naivních T buněk]] do jejich pomocných podskupin. IL-2 je ale i důležitým cytokinem v [[w:Regulace transkripce|regulaci transkripce]] růstových a metabolických [[w:Gen|genů]] Treg buněk. Vzhledem k vysoké expresi [[IL-2R]] s vysokou afinitou se předpokládá, že Treg mohou přednostně expandovat v podmínkách nízkého množství IL-2. Léčba nízkými dávkami IL-2 má za následek procentuálního zvýšení periferních [[CD4]] + [[CD25HighFoxp3]] + T buněk se zvýšenou [[w:Suprese|supresivní]] funkcí.
 
U pacientů s onemocněním [[w:Štěp proti hostiteli|štěpu proti hostiteli]] (GVHD)s 12-měsíční léčbu IL-2, vědci pozorovali zvýšení počtu buněk CD4 + Treg. U pacientů s [[w:Vaskulitida|vaskulitidou]] indukovanou [[w:Hepatitida C|hepatitidou C]] byly po nízkém dávkování IL-2 obnoveny počty Treg buněk a u 8 z 10 pacientů bylo zaznamenáno klinické zlepšení jejich autoimunitní poruchy. Je třeba poznamenat, že u pacientů z těchto klinických studií nebyl pozorován žádný účinek na populace T efektorových buněk.<ref>{{Citace periodikamonografie
| příjmení = Arellano
| jméno = Benjamine
| příjmení2 = Graber
| jméno2 = David J.
| příjmení3 = Sentman
| jméno3 = Charles L.
| titul = Regulatory T Cell-based Therapies for Autoimmunity
| periodikum = Discovery medicine
| datum vydání = 2016-8
| ročník = 22
| číslo = 119
| strany = 73–80
| issn = 1539-6509
| pmid = 27585233
| poznámka = PMID: 27585233
PMCID: PMC5573148
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573148/
| datum přístupu = 2019-02-09
}}</ref>,<ref>{{Citace periodikamonografie
| příjmení = Chinen
| jméno = Takatoshi
| příjmení2 = Kannan
| jméno2 = Arun K.
| příjmení3 = Levine
| jméno3 = Andrew G.
| titul = An essential role for the IL-2 receptor in Treg cell function
| periodikum = Nature Immunology
| datum vydání = 2016-11
| ročník = 17
| číslo = 11
| strany = 1322–1333
| issn = 1529-2916
| pmid = 27595233
| doi = 10.1038/ni.3540
| poznámka = PMID: 27595233
PMCID: PMC5071159
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27595233
| datum přístupu = 2019-02-09
}}</ref>
 
Byla provedena celá řada změn, které přinesly IL-2 na správný cíl, včetně [[w:Fúzní protein|fúzních proteinů]] IL-2 ,mutantních IL-2 a [[w:Protilátka|protilátek]] proti IL-2. Experimentální a klinické studie používající IL-2 se rozšiřují na různorodé skupiny onemocnění, včetně [[w:transplantace pevných orgánů|transplantace pevných orgánů]]. Přestože účinnost a udržitelnost buněk reagujících na IL-2 při kontrole aktivity nemoci ještě nejsou plně pochopeny, výsledky klinických studií poskytnou základ nejefektivnějšího režimu pro každou chorobu.<ref>{{Citace periodikamonografie
| příjmení = Mizui
| jméno = Masayuki
| titul = Natural and modified IL-2 for the treatment of cancer and autoimmune diseases
| periodikum = Clinical Immunology (Orlando, Fla.)
| datum vydání = 2018-11-08
| issn = 1521-7035
| pmid = 30415086
| doi = 10.1016/j.clim.2018.11.002
| poznámka = PMID: 30415086
| url = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30415086
| datum přístupu = 2019-02-09
}}</ref>
 
Nové terapeutické přístupy, které zabraňují [[w:Nežádoucí účinky|nežádoucím účinkům]] a specificky zaměřují IL-2 na buňky [[w:T regulační lymfocyt|Treg]] nebo [[Tfh]], významně zlepší účinnost terapií. Jedním možným způsobem, jak dosáhnout tohoto cíle, je prozkoumat potenciální synergické účinky kombinace podávání IL-2 s blokádou cytokinových cest. Ty brání funkci Treg nebo podporují vývoj buněk [[Tfh]]. Například, zatímco signalizace IL-2 podporuje [[w:Expanze|expanzi]] a funkci Treg, [[w:Interleukin 6|IL-6]] potlačuje aktivitu Treg. Kombinované podávání IL-2 a [[anti-IL-6R]] by tedy mohlo kromě zvýšení aktivity Treg zabránit nežádoucím reakcím buněk Tfh, a tak zabránit samo-reaktivním reakcím GC [[w:B-lymfocyt|B-buněk]].<ref name=":1">{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie
| periodikum = www.futuremedicine.com
| titul = Manipulating IL-2 and IL-2R in autoimmune diseases and transplantation
| url = https://www.futuremedicine.com/action/captchaChallenge?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.futuremedicine.com%2Fdoi%2F10.2217%2Fimt.15.94&
| doi = 10.2217/imt.15.94
| datum přístupu = 2019-02-09
}}</ref>
 
== Závěr ==
Použití komplexů IL-2 / [[anti-IL-2]] pro cílové buňky, které exprimují CD25 a pro expanzi Treg představuje slibnou strategii pro podporu imunosuprese zprostředkovanou IL-2 bez indukce expanze autoreaktivních Teff buněk. Nebyly však provedeny klinické studie, které by hodnotily klinické přínosy a bezpečnost imunoterapie na bázi komplexu IL-2 / anti-IL-2 při podávání lidským pacientům. Proto je třeba provést budoucí studie s cílem dále ověřit výsledky získané na experimentálních modelech zvířat a určit vhodnou dávku komplexů IL-2 / anti-lidský IL-2, které mohou být bezpečně podávány pacientům.<ref name=":1" />
 
== Odkazy ==
 
=== Reference ===
<references />
{{Varování - Medicína}}
 
[[Kategorie:Autoimunitní chorobyLékařství]]
[[Kategorie:T-lymfocyty]]