RRDTool: Porovnání verzí

Odebráno 17 bajtů ,  před 4 měsíci
oprava kódu; fix link
m (Robot: kosmetické úpravy)
(oprava kódu; fix link)
 
'''RRDTool''' (zkratka pro '''r'''ound-'''r'''obin '''d'''atabase '''tool''') je v [[w:Informatika|informatice]] [[w:opensourceOpensource|opensource]] nástroj, který se zaměřuje na zpracování a ukládání časově závislých dat (například [[w:teplotaTeplota|teplota]], zatížení [[w:procesorProcesor|procesorprocesoru]]u, síťový provoz a další). Tyto data jsou uložena v [[w:Databáze|databázi]] typu [[w:roundRound-robin|round-robin]], která má konstantní velikost v čase. RRDTool je nová generace nástroje [[w:MRTG|MRTG]], obsahuje také nástroje pro získání dat v grafické podobě.
 
== Postup k vytvoření nové databáze a grafů ==
 
* ''filename'' je název souboru, který se nám vytvoří. Název by měl končit příponou '''.rrd''', nástroj ale příjme jakýkoliv název souboru.
* '''--start'''|'''-b''' ''start time'' určuje čas od 1.1.1970 [[w:Coordinated_Universal_TimeCoordinated |Universal Time|UTC]], kdy by měla být přidána první hodnota do databáze. Hodnoty přidané před tímto datem budou ignorována. Přednastavená hodnota je aktuální čas - 10 sekund.
* '''--step'''|'''-s''' ''step'' určuje základní časový interval po kterém budou vkládána data do databáze. Přednastavená hodnota je 300 sekund.
* '''--no-overwrite''' zajistí, že se již existující soubor se stejným názvem nepřepíše touto databází.
* '''DS''': Jedna RRD databáze může obsahovat vstupy z vícero zdrojů dat (DS), například příchozí a odchozí provoz na síťové kartě. Můžeme tedy do jedné databáze vkládat více hodnot ([[w:Proměnná |proměnnproměnných]]ých). Pro každou proměnnou musíme definovat její základní parametry:
** ''ds-name'' je název, který se bude používat k odkazu na konkrétní zdroj dat. Název musí být maximálně 19 znaků dlouhý a může obsahovat pouze malá a velká písmena [[w:Anglická_abecedaAnglická abeceda| anglické abecedabecedy]]y, čísla a podtržítko (a-zA-Z0-9_).
** ''DST'' určuje typ zdroje dat. Další parametry závisí na typu zdroje dat.
*** '''GAUGE''', '''COUNTER''', '''DERIVE''', '''ABSOLUTE'''
**** syntaxe: '''DS''':''ds-name'':''COMPUTE'':''rpn-expression''
**** ''rpn-expression'' definuje vzorec použitý pro výpočet hodnoty z jiných zdrojových dat ve stejné RRD databázi. Vzorec je podobný příkazu '''CDEF''' funkce ''graph''.
* '''RRA''' (zkratka pro '''round-robin [[w:Archiv | archive]]''') určuje, jak se budou data ukládat. Pomocí RRA si určujeme, kolik hodnot na určený interval si databáze uchová. Můžeme tedy uchovat více hodnot pro interval jednoho měsíce, méně hodnot pak pro interval jednoho roku. V závislosti na RRA a počtu proměnných DS je určena velikost souboru.
** ''CF'' nám určuje typ konsolidační funkce použité na hodnoty.
*** '''AVERAGE''' - průměr z hodnot
* ''filename'' je název aktualizovaného souboru
* ['''--template'''|'''-t''' ''ds-name[:ds-name]''...] nám určí, které data budou aktualizována a v jakém pořadí. Nemusíme tudíž aktualizovat všechny hodnoty najednou.
* ['''--daemon address'''] se pokusí připojit k [[w:cacheCache|cache]] [[w:Démon_Démon (software) | daemondaemonovi]]ovi a předat hodnoty ke zpracování jemu. <ref>[http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdcached.en.html více o RRD cache daemonovi]</ref>
* '''N'''|'''timestamp''':''value[:value...]'' jsou čas a data vkládané do databáze. První je vždy čas dat (určené pomocí [[w:timestampTimestamp|timestamptimestampu]]u nebo hodnotou '''N''' určující aktuální čas) a poté data seřazená podle toho, v jakém pořadí jsme je definovali při vytvoření databáze, nebo podle určené šablony.
 
=== Vytvoření grafu v obrázkové podobě ===
[''print element'' ...]
 
* ''filename'' je název souboru, který bude vytvořen k zobrazení. Doporučené formáty jsou [[w:Portable_Network_GraphicsPortable |Network Graphics|PNG]], [[w:Scalable_Vector_GraphicsScalable Vector Graphics| SVG]] a [[w:Encapsulated_PostScriptEncapsulated PostScript| EPS]]. Výsledek můžeme rovnou poslat na výstup, v tomto případě nebude soubor vytvořen.
* Parametrů ''option'' může být více. Jejich veškerý souhrn je na stránce programu.<ref>[http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdgraph.en.html#IOPTIONS ''option'' na stránce nástroje]</ref>
** Základní parametry:
**** Pokud použijeme volitelný modifikátor ''STACK'', je tento prvek naskládaný na předchozí '''LINE''' nebo '''AREA'''.
**** volitelně se pod graf může vypsat legenda nebo můžeme čáru vykreslit čárkovaně.
*** '''AREA''':''value''[#''colocolor''r][:[''legenlegend''d][:''STACK'']]
**** Stejné jako '''LINE''', jen bude vykreslena i oblast mezi osou X a vrchní hodnotou.
*** a další
 
=== Další funkce ===
* '''dump''' <ref>[http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrddump.en.html dump na stránce nástroje]</ref> slouží k vypsání hodnot do [[w:Extensible_Markup_LanguageExtensible |Markup Language|XML]] souboru nebo na standardní výstup
* '''fetch''' <ref>[http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdfetch.en.html fetch na stránce nástroje]</ref> slouží k vypsání dat v určeném časovém intervalu nebo s použitím určité konsolidační funkce
* '''resize''' <ref>[http://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdresize.en.html resize na stránce nástroje]</ref> se používá ke změně počtu řádku v databázi
* [[w:Nagios|Nagios]]
* [[w:Nmon|Nmon]]
* [[w:ntopNtop|ntop]]
* [[w:Observium|Observium]]
* [[w:OpenNMS|OpenNMS]]