Linux:Přehled základních příkazů: Porovnání verzí

oprava kódu; kosmetické úpravy
(- nadbytečné odřádkování)
(oprava kódu; kosmetické úpravy)
== Čtení dokumentace ==
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:apropos|apropos]]</code> || prohledává u manuálových stránek sekce název (NAME) a popis (DESCRIPTION) || součást instalačního balíku '''man-db'''
|-
| <code>[[Linux:info|info]]</code> || utilita pro čtení hypertextové dokumentace ve formátu pro info || samostatný instalační balík '''info'''
|-
| <code>[[Linux:man|man]]</code> || utilita pro čtení manuálových stránek || součást instalačního balíku '''man-db'''
== Analýza souborů ==
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:file|file]]</code> || Utilita, která podle tzv. ''magického čísla'' identifikuje soubor || samostatný instalační balík '''file'''
|-
| <code>[[Linux:wc|wc]]</code> || Utilita která počítá počet znaků, slov a řádků || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:md5sum|md5sum]]</code> || Utilita pro výpočet kontrolního součtu pro ověření identity souboru || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:cd|cd]]</code> || změní aktuální pracovní adresář || interní příkaz [[Bash|shellu]]
|-
| <code>[[Linux:cp|cp]]</code> || kopíruje soubory a adresáře || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:dd|dd]]</code> || kopírování souboru s konverzí || součást instalačního balíku '''coreutils'''
| <code>[[Linux:install|install]]</code> || kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:link|link]]</code> || vytváří "tvrdé" odkazy na soubor || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:ln|ln]]</code> || vytváří odkazy (linky) na soubory a adresáře, jak symbolické, tak pevné || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:mkdir|mkdir]]</code> || vytváří adresáře || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:mkfifo|mkfifo]]</code> || vytváří pojmenované roury FIFO || součást instalačního balíku '''coreutils'''
| <code>[[Linux:mknod|mknod]]</code> || vytváří speciální soubory zařízení (uzlové body) || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:mv|mv]]</code> || přejmenovává a přesouvá soubory a adresáře || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:pushd|pushd]]</code> || změní aktuální pracovní adresář a přidá ho do zásobníku || interní příkaz [[Bash|shellu]]
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:more|more]]</code> || || rowspan="2" | Prohlížení obsahu souborů || součást instalačního balíku '''util-linux'''
|-
| <code>[[Linux:less|less]]</code> || Podobná funkčnost jako u příkazu [[Linux:more|more]]. Má však při čtení souboru mnohem větší možnosti, neboť umožňuje vyhledávat podle vzorků, využívat posunu oběma směry aj. || je dostupný jako samostatný instalační balíček '''less'''.
|-
| <code>[[Linux:head|head]]</code> || Vypisuje začátek souboru || rowspan="4" | Výstup částí souborů || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:tail|tail]]</code> || Vypisuje konec souboru || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:split|split]]</code> || Rozdělí soubor soubor na části dané numericky danou velikostí || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:csplit|csplit]]</code> || Rozdělí soubor v místech udaných kontextem (řetězec) || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:cat|cat]]</code> || Spojí soubory do jednoho výstupu || rowspan="4" | Modifikace obsahu souborů (spojování, číslování..) || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:tac|tac]]</code> || Spojí soubory do jednoho výstupu v obráceném pořadí || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:nl|nl]]</code> || Přidá k výpisu číslování řádků || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:od|od]]</code> || Vypíše obsah souboru v jiném formátu, výchozí je oktálové kódování || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:fmt|fmt]]</code> || || rowspan="3" | Formátování obsahu souborů || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:pr|pr]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:fold|fold]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:uniq|uniq]]</code> || || rowspan="5" | Operace na tříděných souborech || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:sort|sort]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:ptx|ptx]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:comm|comm]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:tsort|tsort]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:cut|cut]]</code> || || rowspan="3" | Operace na polích řádky || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:paste|paste]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:join|join]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:tr|tr]]</code> || || rowspan="3" | Operace na znacích || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:expand|expand]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:unexpand|unexpand]]</code> || || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|}
 
 
{| class="wikitable"
| <code>[[Linux:df|df]]</code> || vypisuje celkové volné místo na disku (blokovém zařízení) || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:dirdf|dirdf]]</code> || vypisuje obsahcelkové adresářevolné stejněmísto jakona příkazdisku <code>ls(blokovém -l</code>zařízení) || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:dfdir|dfdir]]</code> || vypisuje celkovéobsah volnéadresáře místostejně najako diskupříkaz (blokovém<code>ls zařízení)-l</code> || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:du|du]]</code> || vypisuje využití diskového prostoru (adresáře) || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:ls|ls]]</code> || vypisuje obsah adresáře || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:readlink|readlink]]</code> || vypíše na standardní výstup pouze cíl symbolického linku || součást instalačního balíku '''coreutils'''
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:chgrp|chgrp]]</code> || změní vyjmenovaným souborům skupinu vlastníků || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
 
{| class="wikitable"
|+ '''[[Linux:Nástroje pro archivaci|Archivační nástroje]]'''
|-
| <code>[[Linux:afio|afio]]</code> || archívy kompatibilní se [[Linux:cpio|cpio]] přenositelné mezi unixovými systémy
|-
 
{| class="wikitable"
|+ '''[[Linux:Kompresní utility|Kompresní nástroje]]'''
|-
| <code>[[Linux:arj|arj]]</code> ||
|-
| <code>[[Linux:gunzip|gunzip]]</code> ||
|-
| <code>[[Linux:bzip2|bzip2]]</code> || kompresní nástroj používající při kompresi Burrows-Wheeler transformaci a Huffmanův kompresní algoritmus
|-
| <code>[[Linux:p7zip|p7zip]]</code> || kompresní nástroj používající kompresní algoritmus LZMA
| <code>[[Linux:unrar|unrar]]</code> || dekompresní nástroj používající proprietární dekompresní algoritmus podobný LZMA
|-
| <code>[[Linux:unzip|unzip]]</code> || dekompresní nástroj pro zip archívy
|-
| <code>[[Linux:zip|zip]]</code> || kompresní nástroj používající kompresní algoritmus LZW
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:find|find]]</code> || prohledává adresářovou strukturu a výstup filtruje prostřednictvím vzorků || součást instalačního balíku '''findutils'''
|-
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:fuser|fuser]]</code> || Identifikuje běžící procesy které se souborem či soketem právě pracují. Užitečné, když nejde odpojit disk z důvodu, že ho používá nějaký program, a vy nevíte který. || samostatný instalační balík '''psmisc'''
|-
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:who|who]]</code> || vypisuje přihlášené uživatele || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:w|w]]</code> || vypisuje přihlášené uživatele a jejich spuštěné aplikace || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:finger|finger]]</code> || vypisuje informace o uživateli || samostatný instalační soubor '''finger'''
|-
| <code>[[Linux:last|last]]</code> || vypisuje informace o uživatelích ||
|-
| <code>[[Linux:su|su]]</code> || spuštění subshellu s jiným UID/GID nebo změna na superuživatele || součást instalačního balíku '''login'''
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:whoami|whoami]]</code> || výpis uživatelského jména asociovaného s aktuálním efektivním ID || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:groups|groups]]</code> || výpis skupin, kterých je zadaný uživatel členem || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:id|id]]</code> || zobrazení aktuálního reálného a efektivního UID/GID || součást instalačního balíku '''corelinux'''
| <code>[[Linux:tty|tty]]</code> || tisk jména terminálu || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:uptime|uptime]]</code> || || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:uname|uname]]</code> || tisk systémových informací || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:dmesg|dmesg]]</code> || || součást instalačního balíku '''util-linux'''
|-
| <code>[[Linux:free|free]]</code> || || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:vmstat|vmstat]]</code> || || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:top|top]]</code> || || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:hostname|hostname]]</code> || || samostatný instalační balík '''hostname'''
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:nohup|nohup]]</code> || spuštění příkazu tak, aby mohl pokračovat i po odhlášení uživatele || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:ps|ps]]</code> || || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:kill|kill]]</code> || vysílá signály k běžícímu procesu || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:pgrep|pgrep]]</code> || || součást instalačního balíku '''procps'''
|-
| <code>[[Linux:pidof|pidof]]</code> || || součást instalačního balíku '''sysvinit-utils'''
|-
| <code>[[Linux:killall|killall]]</code> || || součást instalačního balíku '''psmisc'''
|}
 
 
{| class="wikitable"
| <code> [[Linux:depmod|depmod]]</code> || výpis závislostí modulu || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|-
| <code> [[Linux:insmoddepmod|insmoddepmod]]</code> || přidánívýpis závislostí modulu do běžícího jádra || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|-
| <code> [[Linux:lsmodinsmod|lsmodinsmod]]</code> || výpispřidání modulůmodulu zavedenýchdo vběžícího jádřejádra || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|-
| <code> [[Linux:modprobelsmod|modprobelsmod]]</code> || přidánívýpis modulumodulů dozavedených běžícíhov jádra, včetně na něm závislých modulůjádře || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|-
| <code> [[Linux:modinfomodprobe|modinfomodprobe]]</code> || informace opřidání modulu do běžícího jádra, včetně na něm závislých modulů || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|-
| <code> [[Linux:rmmodmodinfo|rmmodmodinfo]]</code> || odstraněníinformace o modulu z běžícího jádra || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|-
| <code> [[Linux:depmodrmmod|depmodrmmod]]</code> || výpis závislostíodstranění modulu z běžícího jádra || součást instalačního balíku '''module-init-tools'''
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
| <code>[[Linux:dircolors|dircolors]]</code> || vypíše příkaz, kterým lze nastavit proměnnou prostředí LS_COLOR || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:echo|echo]]</code> || vypisuje obsah proměnných na standardní výstup || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:fakeroot|fakeroot]]</code> || spouští příkaz takovým způsobem, že u něj simuluje superuživatelská práva || samostatný instalační balík '''fakeroot'''
|-
| <code>[[Linux:chroot|chroot]]</code> || vytvoří pro spuštěný příkaz z aktuálního adresáře kořenový adresář || součást instalačního balíku '''coreutils'''
|-
| <code>[[Linux:sync|sync]]</code> || vyprázdní buffery I/O cache filesystému || součást instalačního balíku '''coreutils'''