Český slang/Elektronický

 • čokoláda - svorkovnice
 • elyt - elektrolytický kondenzátor
 • integráč - integrovaný obvod
 • koďan, koďar, kondík - kondenzátor
 • kilo - resistor o hodnotě 1 kΩ (obdobně 10 kilo)
 • kraťas - zkrat, krátké spojení
 • kroutilova svorka - spojení vodičů stočením odizolovaných konců
 • lampa - vakuová elektronka
 • ledka - svítivá dioda
 • pájka - slitina kovů složící k pájení, též přístroj k pájení (páječka)
 • plošňák, plošák, tišťák - deska s plošnými spoji (DPS)
 • wagovka, wagína - Wago svorka
 • fofrpáska, bindr - stahovací páska
 • poťák, poťík - potenciometr
 • proklemovat - vodivě spojit
 • ratr - regulační transformátor/autotransformátor
 • studeňák - tzv. studený spoj, nedostatečně proletovaný
 • šlus/nout - zkrat/zkratovat, připojit
 • špulka/špule - cívka
 • šváb, brouk - integrovaný obvod
 • trafo - transformátor, Autotrafo - autotransformátor
 • trafopájka - transformátorová páječka
 • zenerka - zenerova dioda