Wikiknihy:Vyloučení odpovědnosti

Wikiknihy neposkytují žádné záruky správnosti

Wikiknihy si kladou za cíl shromažďovat a rozšiřovat svobodné otevřené materiály, manuály, knihy. Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že ve Wikiknihách nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Wikiknihy nemohou žádným způsobem ručit za přesnost informací v ní uvedených.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Wikiknihami nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Wikiknihami.

Uvědomte si prosím, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které si je prohlížíte. Wikiknihy nepodporují porušování zákonů, ale obsah Wikiknih je uložen na serveru ve státě Florida v USA, kde je právo na zveřejňování informací chráněno Prvním dodatkem ústavy Spojených států a principy Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Wikiknihy nemohou zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Pokud potřebujete konkrétní radu (např. lékařskou, právní či finanční), vyhledejte zkušeného odborníka.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání Wikiknih.