25 (Biotop Wikicode)

PopisEditovat

Rákosiny a jiné vodní rostlinstvo jezer, řek a potokù; obnažené říční a jezerní sedimenty; skály, štěrk, písek a bahno v řečišti nebo na březích jezer.