Chemický slovník/Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů. Jsou nositeli genetických informací, slouží k uchování a přenosu dědičných znaků z generace na generaci.[1]

Dělení editovat

Reference editovat

  1. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2013. Odmaturuj! ISBN 978-80-7358-231-9.