Chemický slovník/Sacharidy

Sacharidy jsou organické sloučeniny složené z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku. V organismech slouží např. jako stavební materiál těl organismů (celulosa, chitin), zásobní látka (glykogen, inulin, škrob) nebo zdroj energie (uvolňuje se oxidací sacharidů). Jejich molekuly jsou složeny ze základních monosacharidových jednotek (uhlíkový řetězec, který obsahuje 3 až 5 atomů uhlíku),[1] podle jejich počtu se dělí na:

Monosacharidy editovat

Monosacharidy jsou tvořené pouze jednou monosacharidovou jednotkou, např. glukosa, fruktosa.

Oligosacharidy editovat

Oligosacharidy jsou tvořené 2–10 monosacharidovými jednotkami, nejvýznamnější jsou disacharidy např. laktosa, sacharosa.

Disacharidy editovat

Disacharidy jsou podkategorií oligosacharidů. Disacharidy jsou tvořené přesně dvěma monosacharidovými jednotkami, např. maltosa.

Polysacharidy editovat

Polysacharidy jsou tvořené více než 10 monosacharidovými jednotkami, jde o makromolekulární látky, např. škrob, glykogen, celulosa, chitin.[2]

Reference editovat

  1. Monosaccharides [online]. [Cit. 2022-11-05]. Dostupné online.
  2. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, c2013. Odmaturuj! ISBN 978-80-7358-231-9.