Dějiny Korolup/Majitelé usedlostí a rozloha polností

Podle vládního prohlášení z 8. července 1946 mělo dojít v rámci dvouletého plánu ke zřízení okresních strojních stanic a k rozšíření již stávající sítě místních a obvodních strojních družstev. Zároveň se vláda rozhodla, že podpoří scelování půdy, provede revizi první pozemkové reformy a vydáním „zákona o Ústřední radě družstev a odborných svazech družstev” podpoří zakládání družstev.[1] V říjnu 1946 připravilo ministerstvo zemědělství návrhy šesti zemědělských zákonů, mezi nimiž se nacházel i scelovacího zákon.[2] Ten byl přijat až 21. března 1948 pod názvem zákon o technicko-hospodářských úpravách pozemků a byl zveřejněn pod č. 47/1948 Sb. (2. Ďurišův zákon). Pro odpor nekomunistických stran Národní fronty musela být vypuštěna ustanovení o družstevním obhospodařování půdy a upraveno vytváření tzv. pozemkových rezerv v rámci scelovacího řízení (§ 82-86 zákona). K naplnění zákona sloužily oblastní a zemské komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků (HTÚP), kterou prováděla místní scelovací družstva. Ke scelování půdy se v Korolupech přistoupilo v období od 25. 4. do 25. 9. 1947. V listopadu 1949 se už sešel přípravný výbor ve složení komunistů: Tomáš Smilek, Jaroslav Štěpnička a František Denner, který celou akci k založení JZD rozběhl a poslední technicko-hospodářské úpravy pozemků (HTÚP) do roku 1950 ukončil. Scelené lány se nazývaly hony.

čp. (rok 1950) Majitel Rozloha polnosti v ha Zastavěná plocha Rozloha scelených honů[3]
1 (mlýn) ROHLÍK Jaroslav a Marie 5,43 1,20 4,23
2 (mlýn výměnek) PŘÍVĚTIVÝ Josef a Františka 2,59 0,90 1,59
3 ČELOUD František a Marie 4,39 0,81 3,58
4 KOUTNÝ Ludvík a Anastasie 1,06 0,64 0,42
5 SMILEK Tomáš a Marie 12,20 1,00 11,20
6 ŠULA Ladislav a Anna 11,95 0,80 11,18
7 ŠŤÁVA Jan a Karolína 11,67 0,60 11,07
8 BÍLEK František a Františka 11,63 0,86 10,77
9 VIDLÁK František a Anežka 12,37 0,91 11,46
10 POSPÍŠIL František a Anna 11,50 1,08 10,42
11 NAVRÁTIL Rudolf a Marie 11,99 0,91 11,08
12 JELÍNEK Bohumil 12,35 0,90 11,45
13 BINDER Bohuslav 12,33 0,67 11,50
14 ŠEBESTA Stanislav a Aloisie 12,48 1,02 11,45
15 BAJGL Antonín a Františka 12,69 0,97 11,66
16 KARÁSEK František a Františka 12,33 0,77 11,56
17 BROŽ Antonín a Františka 12,52 0,78 11,74
18 HONZÁK František 4,13 0,38 3,75
19 DVOŘÁK Emil a Růžena 11,88 0,99 10,89
20 MÁTL Jan a Pilagie 12,53 1,03 11,53
21 SIMANDL Alois a Anna 12,67 0,88 11,79
22 (zbytkový statek) TŘÍLETÝ Bohuslav 28,50 (původně 39 ha)[4] 1,00 9,00
23 VESELÝ Alfons a Marie 8,91 0,56 8,35
24 LJAŠKO Petr a Vlasta 4,59 0,47 4,12
25 BERKA Josef a Marie 7,00 1,01 5,99
26 KŘIVÁČEK Václav a Antonia 12,98 0,70 12,28
27 DOSTÁL Antonín a Marie 5,41 0,43 7,98
28 PIKAL Jiří a Františka 12,10 1,00 11,10
29 NAVRÁTIL Bohuslav a Antonie 11,96 1,08 10,88
30 GRÁF Josef a Anežka 12,20 0,99 11,21
31 ŠTĚPNIČKA Jaroslav a Zdena 12,36 1,13 11,23
32 ČÍHAL Jan a Marie 11,66 0,87 10,79
33 KORBEL Václav a Růžena[5] 12,05 0,93 11,12
34 VÁVRA Antonín a Růžena 12,01 1,20 10,81
35 KAŠPÁREK Josef a Teresie 12,12 0,87 11,25
36 MATULA Adolf a Františka 12,19 0,94 11,25
37 BÖHM Karel a Marie 11,27 1,19 10,08
38 DENNER František a Štěpánka 12,21 0,79 11,42
39 NIEDERHAFNER Václav 11,97 0,97 11,00
40 KARÁSEK Bohumil a Božena 12,12 0,99 11,13
41 NOVÁČEK Karel a Františka 12,09 0,97 11,12
42 SMRČKA Emanuel a Julie 11,92 1,23 10,69
43 ČERNÝ Václav a Helena 12,13 1,00 11,13
44 STROBL Marie 5,34 0,88 4,46
45 KALÁB Alois a Růžena 6,27 1,03 5,24
46 KŘIVAN Jan a Anastazie 12,03 1,06 10,97
47 KAMENÍK František 4,93 0,40 4,53
48 KOVAŘÍK Karel a Marie 7,28 0,60 6,68
49 SPURNÝ Jiří a Amalie 11,65 0,99 10,66
50 PLAČEK Augustin a Antonie[6] 11,61 0,68 10,93
51 (obchod a hostinec) BLAHOUDEK Josef a Vlasta 2,34 1,00 1,34
52 BAJGL František a Anna 0,42 0,42 -
53 (obecní úřad) BENEŠ Matěj 5,58 0,47 5,41
54 PEJDL Jaromír a Anežka 10,81 0,35 10,36
55 PIKAL Jiří a Anastazie 9,28 0,80 8,48
56 STRNAD Jakub a Marie 12,43 1,11 11,32
57 PICKA Josef a Josefa 7,56 1,18 6,38
58 ZAMAZAL Ladislav a Bohumila 6,21 0,55 5,66
59 TESAŘ Ladislav a Františka 0,70 0,70 -
60 MELZER Stanislav a Štěpánka 3,80 0,75 3,05
61 TŮMA Josef a Františka[7] 5,69 1,04 4,65
62 VÍT Vincenc a Josefa 6,11 0,92 5,19
63 DVOŘÁK Ladislav a Vlasta 2,20 1,14 1,06
65 ULLREICH František a Marie 0,47 0,47 -
66 SMILEK Jaroslav 0,53 0,52 -
67 ČERNÝ Alfons 0,48 0,48 -
OBEC - JZD 8,00 - 8,00

Reference

editovat
  1. Stenoprotokoly: Vystoupení Klementa Gottwalda
  2. 1. zákon o revisi pozemkové reformy, provedené podle zákona záborového a právních předpisů jej provádějících, 2. zákon o technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovacího zákon), 3. zákon o myslivosti, 4. zákon o zaknihování přídělů ze zkonfiskovaného a jiného zemědělského majetku a o zajištění úhrad za přidělený majetek, 5. zákon o zajištění zemědělského výrobního plánu a 6. zákon o úpravě dělení zemědělských podniků v pozůstalostním řízení a o zamezení drobení zemědělské půdy.
  3. Kronika obce Korolupy 1945-79
  4. Dvůr „Korolupy” (48 ha) přidělil Státní pozemkový úřad téměř celý Zemskému moravskému výboru, který obdržel z jeho polností 39 ha. Zbytek polností a lesů, náležejících ke dvoru, bylo zestátněno (8 ha). Zdroj: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Středisko regionálních dějin (Olomouc, Czechoslovakia), Univerzita Palackého. Kabinet regionálních dějin, 1967, s. 177.
  5. Za svobodna Růžena Plačková. Růžena se narodila 6. srpna 1924 v Nových Syrovicích č. 47. Její otec byl Leopold Plaček a matka byla Marie Chaloupková (Plačková). Její prarodiče z otcovy strany byli Pavel Plaček a Karolina Štěpanovská (Plačková). Měla pět bratrů a jednu sestru, jménem Josef, Karel, Augustín, Jindřich, Leopold a Marie. Byla druhá nejmladší z celkem sedmi dětí. Zemřela 10. dubna 2004 ve věku 79 let v Dančovicích č. 12. In: Rodinné stránky Pavla Poláka ze Znojma.
  6. Leopold Plaček se narodil 9. listopadu 1886 v Nových Syrovicích č. 100. Jeho otec byl Pavel Plaček a matka byla Karolina Štěpanovská (Plačková). Jeho prarodiče z otcovy strany byli Jan Plaček a Antonie Růžičková (Plačková). Měl dva bratry jménem Antonín a Jan. Byl druhý nejstarší z celkem tří dětí. ‌Leopold Plaček a Marie Marie Chaloupková (Plačková) byli oddáni církevním sňatkem 6. února 1912 v Moravských Budějovicích. Měli pět synů a dvě dcery, jménem Josef, Karel, Augustin, Jindřich, Leopold, Marie a Růžena. Leopold Plaček zemřel 19. října 1961 ve věku 74 let v Korolupech č. 57. Augustin Plaček se narodil 23. srpna 1921 v Nových Syrovicích č. 47. Jeho otec byl Leopold Plaček a matka Marie Chaloupková (Plačková). Jeho prarodiče z otcovy strany byli Pavel Plaček a Karolina Štěpanovská (provdaná Plačková). Měl čtyři bratry a dvě sestry: Josef, Karel, Jindřich, Leopold, Marie a Růžena. Byl čtvrtý nejstarší z celkem sedmi dětí. Zemřel 5. února 1980 ve věku 58 let v Dačicích. ‌Augustin Plaček a Antonie Bauerová byli oddáni církevním sňatkem 2. září 1944 v Nových Syrovicích. Narodil se jim syn Ladislav. In: Rodinné stránky Pavla Poláka ze Znojma.
  7. Dcera Františka Tůmová ‌a Leopold Plaček byli oddáni církevním sňatkem 17. března 1951. Měli dva syny jménem Leopold (nar. 1959, oženil s Bednářová) a Zdeněk. Františka Plačková (rozená Tůmová) se narodila 17. února 1932 v Jemnici na Podolí 149 v Tejnici. Zemřela 13. ledna 2007 ve věku 74 let v Moravských Budějovicích. Syn Zdeněk Plaček se oženil s Anna Daňhelová (nar. 1956), narodila se jim dcera Renata. In: Rodinné stránky Pavla Poláka ze Znojma.