Rod Beerů

editovat

Rod Beerů je v Korolupech písemně doložen v urbáři uherčického panství z roku 1628. Celoláník Linhart Bär (Beer) tehdy hospodařil na třech polích (30 měřic), 2 loukách (1 fůra sena) a u stavení se nacházela zahrada. Vrchnosti odváděl na sv. Jiří a na sv. Michaela domovní úrok 1 moravský zlatý, v naturáliích vrchnostenské kuchyni 2 slepice a 30 vajec.[1] Od poloviny 18. století je rod Beerů doložen v matrikách korolupského mlýna.[2] V držení měl i tzv. Horní mlýn ve Frejštejně čp. 27.

Korolupy Johann Beer

editovat
 1. Joannes Beer († 30. 10. 1770, Korolupy) ∞ Catharina Hofbauer dcera mlynáře Carolus Hofbauer a jeho ženy Clary z Loibingmühle (Libuňský mlýn)
  1. Catharina Beer ∞ Korolupy 16. 11. 1770 Michael Gössinger, syn po zemřelém domkáři Josefu Gössingerovi z Frejštejna čp. 10
  2. Joannes Georgius Beer (* 11. 01. 1751, Korolupský mlýn - † 13. 03. 1809, Frejštejn, Horní mlýn čp. 27) ∞ 1. Anna Maria Jagenteuffel († 08. 07. 1790, Frejštejn), dcera mistra mlynářského z Jagenteufelmühle (nyní Svobodův mlýn); ∞ Frejštejn 21. 09. 1790 2. Elisabeth Matzinger (27 let), dcera hostinského Johana Matzingera z Frejštejna čp. 34
  3. Anna Maria Beer (* 10. 01. 1753, Korolupský mlýn) ∞ Joannes Wohl (1/4 láník z Korolup), syn hostinského Jakoba a Veroniky Wohl z Korolup
   1. Johanna Wohl ∞ Korolupy 08. 11. 1803 Jakob[3]
   2. Theresia Wohl († 03. 07. 1790, Korolupy 1)[4]
   3. Theresia Wohl († 19. 08. 1791, Korolupy 1)[5]
   4. Katharina Wohl († 01. 01. 1793, Korolupy 1)[6]
   5. Karl Wohl († 19. 07. 1797, Korolupy 1)[7]
  4. Joannes Beer (* 21. 05. 1754, Korolupský mlýn)
   1. Elisabeth Beer, 33letá dcera mlynáře Johanna Beer z čp. 65 ∞ Korolupy 07. 04. 1807 Michael Steinbüller, 24letý syn Franze Steinbüllera z ? čp. 47[8]
  5. Joannes Michael Beer (* 03. 09. 1757, Korolupský mlýn - † 10. 04. 1823, Frejštejn - Horní mlýn čp. 27) ∞ Katharina Hauck
   1. Michael Beer (* 04. 08. 1780, Korolupy čp. 57)[9] 28 let, syn mlynáře Joh. Michaela Beera na čp. 1 Korolupy ∞ Korolupy 09. 06. 1807 Katharina Kuhtreiber, 20 let, dcera pekaře Rudolf Kuhtreiber z Frejštejna čp. 26[10]
   2. Augustin Beer (* 25. 08. 1784, Korolupy čp. 57 - † 20. 03. 1860, Waidhofen an der Ybbs, Rakousko), 1842-1860 farář a děkan Waidhofen an der Ybbs[11]
   3. Katharina Beer, 21 let, dcera mistra mlynáře Michaela Beer na čp. 1 Korolupy ∞ Korolupy 04. 07. 1814 Joseph Bauer, 23 let, mistr mlynář v Uherčicích na čp. 15 (Loibing)[12]
  6. Maria Magdalena Beer (* 03. 09. 1757, Korolupský mlýn) ∞ Korolupy 08. 11. 1785 (čp. 57) Johann Georg (?) ze Starého Hobzí čp. 35
  7. Joseph Beer (* 19. 05. 1764, Korolupský mlýn)
  8. Cäcilila Beer (* 28. 07. 1769, Korolupský mlýn - † 19. 12. 1769, Korolupy)[13]
  1. Mathias Beer (* 1770, Korolupy čp. 57) ∞ 29. 04. 1793 Barbara, dcera Johana Georga z Frejštejna čp. 7
  2. Martin Beer (* 1772, Korolupy čp. 57) ∞ 29. 04. 1793 Theresia Lutz, dcera Lorence Lutze z Frejštejna čp. 49[14]
   1. Theresia Beer ∞ Johann Kluganost, pololáník z Frejštejna na čp. 26
Vdova Catharina Beer (Korolupy čp. 57) ∞ Korolupy 17. 09. 1782 Mathias Poppinger (učitel v Korolupech na čp. 51), syn Josepha Poppinger, sedláka z Schweinburgu v Dolním Rakousku (Fara Japons)

Dcera Anna Maria (provdaná Wohl) žila se svým mužem Johanem Wohl na korolupském mlýně, taktéž pak na výměnku Johanovi rodiče, kteří zde zemřeli (08. 07. 1787 matka Veronika Wohl a 17. 09. 1797 ovdovělý otec Jakob).[15][16]

Augustin Beer

editovat

Augustin Beer (* 25. 08. 1784, Korolupy čp. 57 - † 20. 03. 1860, Waidhofen an der Ybbs, Rakousko) se narodil v Korolupech na čp. 57 mistru mlynáři Michaelu Beer a matce Katharině rozené Hauck. Nejprve vystudoval medicínu a theologii a v roce 1811 byl v Brně vysvěcen na kněze. Pět a půl roku sloužil jako kooperátor u Znojma (Gross Grillowitz). V té době také v Drosendorfu oddal svého bratrance mlynáře Josefa Beera s mlynářskou dcerou Klarou Bauer z Loibingu.[17] Po té sloužil od roku 1816 v Scheideldorfu (Göpfritz an der Wild), kde si musel přivydělávat na živobytí řemeslnou výrobou. V roce 1830 obdržel farnost Waldenstein (okres Gmünd) a roku 1832 byl jmenován děkanem děkanátu Weitra. V roce 1833 nechal zhotovit na hlavním oltáři v kostele ve Waldensteinu pozlacenou sochu Panny Marie z lipového dřeva o velikosti 2,45 metrů. Panna Marie nese na rukou Ježíška, do jehož ramene je zaražena sekera. Tím byla založena v kostele tradice Mariánských poutí.[18]

Od 12. června 1842 sloužil jako městský farář a děkan ve Waidhofenu an der Ybbs. V roce 1857 daroval Augustin Beer obci Korolupy 6 000 florinů v cenných papírech a obec se na oplátku zavázala postavit farní a školní budovu a ty pak společně s kostelem nejen udržovat, ale duchovním na faře poskytnout k obživě 4 měřice polí a 2 měřice luk a každoročně 8 měřic pšenice, 10 měřic žita, 15 měřic ovsa, 2 mandele pšeničné slámy a 6 sáhů měkkého dřeva.[19] Biskupský rada, děkan a farář Augustin Beer zemřel po delší nemoci v 76 letech ve Waidhofenu an der Ybbs.[20][21]

Korolupy - Josef Beer

editovat
 1. Josef Beer († 09. 02. 1876, Korolupy), 27 let z Korolup, syn mistra mlynáře Josefa Beer z Frejštejna a Kathariny rozené Hauck ∞ Alt Drosendorf 19. 01. 1816 Klára Bauer, 21 let, dcera mistra mlynářského Franze a Juliany Bauer z Loibingmühle (Libuňský mlýn) čp. 15[22][23]
  1. Aloisie Beer (* 09. 06. 1817, Korolupy) 21 let, dcera mistra mlynáře Josefa a Kláry Beer z čp. 1 v Korolupech[24] ∞ Korolupy 20. 01. 1838 Franz Luksch, 26 let, syn Franze a Theresie Luksch (rozené Gangl) z Korolup čp. 21[25]
  2. Rudolf Beer (* 26. 03. 1819, Korolupy - † 02. 06. 1820, Korolupy)[26][27]
  3. Josepha Beer (* 25. 06. 1821, Korolupy)[28]
  4. Wilhelmina Beer (* 27. 05. 1823, Korolupy)[29]
  5. Amalia Beer (* 23. 06. 1825, Korolupy - † 23. 01. 1826, Korolupy)[30][31]
  6. Clemens Beer (* 17. 11. 1826, Korolupy)[32]
  7. Justina Beer (* 20. 12. 1828, Korolupy)[33] 25 let, dcera mistra mlynáře Josefa Beer a jeho ženy Kláry (rozené Bauer) z čp. 1 Korolupy ∞ Korolupy 11. 10. 1853 Karl Maar († 26. 10. 1869, Uherčice) 33 let, hostinský v Uherčicích na čp. 13, syn Karla Maara hostinského z Šumwaldu a jeho ženy Anny Marie[34][35]
   1. Jakob Maar (* 24. 07. 1854, Uherčice)[36]
   2. Amalia Maar ∞ Uherčice 08. 10. 1884 Ernest Körner, řídící učitel, Korolupy čp. 65[37]
  8. Alexander Beer (* 26. 01. 1830, Korolupy[38] - † 28. 06. 1882, Korolupy) ∞ 1. Freistein 23. 11. 1869 vdova Eleonora Plach († 18. 03. 1873, Frejštějn), rozená Brodesser, mlynářka ve Frejštejně čp. 27 (Horní mlýn), ∞ 2. Drosendorf 18. 09. 1877 Antonia Plach, dcera mistra mlynářského France Placha a jeho manželky Antonie z Drosendorfu[39][40]
   1. Carl Beer (* 28. 10. 1870, Frejštejn), ve Vídni
   2. Josef Beer (* 12. 03. 1872, Frejštejn), chalupník v Korolupech na čp. 72 ∞ Korolupy 21. 10. 1902 Maria Peigl, děvečka na čp. 72, bydlištěm Korolupy čp. 69
  9. Mauritz Beer (* 19. 09. 1832, Korolupy čp. 1 - † 27. 02. 1881, Frejštejn čp. 27)[41] ∞ Johanna
  10. Constantin Beer (* 02. 03. 1834, Korolupy - † 06. 08. 1834, Korolupy)[42][43]
  11. Candidus Beer (* 01. 10. 1835, Korolupy)[44]
  12. Bernardine Beer (* 21. 05. 1837, Korolupy)[45]
  13. Bertha Beer (* 16. 08. 1839, Korolupy)[46]

Frejštejn Johann Georg Beer

editovat

Na Horním mlýně (Obermühle) ve Frejštejně čp. 27 hospodařil od 80. let 18. století až do roku 1809 syn korolupského mlynáře Johan Georg Beer (* 11. 01. 1751, Korolupský mlýn - † 13. 03. 1809, Frejštejn, Horní mlýn čp. 27), nejprve s chotí Annou Marií († 08. 07. 1790, Frejštejn čp. 27 ), dcerou mistra mlynářského Jagenteufela z Jagenteufelmühle (na Želetavce ve Vysočanech, nyní Svobodův mlýn) a po její smrti s druhou chotí Elisabeth, rozenou Matzinger, dcerou hostinského Johana Matzingera z Frejštejna čp. 34. Po Johanovi Georgovi Beerovi převzal mlýn jeho syn Anton (* 21. 02. 1780, Frejštejn čp. 27) z prvního manželství. Mlýn tehdy sestával ze tří mlýnských chodů, jedné pily a jednoho lisu na olej, bytových a hospodářských prostor a k němu náležejících polí a luk. V roce 1814 vyhlásil hospodářský úřad panství Uherčice na mlýn čp. 27 (tzv. Obermühle) veřejnou dražbu.[47] Dne 10. dubna 1823 zemřel na mlýně ve svých 65 letech mistr mlynářský Michael Beer (* 03. 09. 1757, Korolupský mlýn).[48]

 1. Joannes Georgius Beer (* 11. 01. 1751, Korolupský mlýn - † 13. 03. 1809, Frejštejn, Horní mlýn čp. 27)[49], mlynář z Frejštejna čp. 27 ∞ 1. Anna Maria Jagenteuffel († 08. 07. 1790, Frejštejn), dcera mistra mlynářského z Jagenteufelmühle (nyní Svobodův mlýn) na Želetavce (Vysočany)
  1. Joannes Michael Beer (* 20. 08. 1778, Frejštejn čp. 27)
  2. Antonius Beer (* 21. 02. 1780, Frejštejn čp. 27) ∞ Heinrichsreith v Dolním Rakousku 09. 01. 1809 Barbara z Heinrichsreith čp. 9 [50]
   1. Cyrill († 08. 02. 1811, Frejštejn čp. 27)[51]
   2. Joseph (* 07. 02. 1812, Frejštejn čp. 27),[52] pololáník ve Frejštejně
   3. Franz (* 30. 12. 1813, Frejštejn čp. 27 - † 31. 12. 1813, Frejštejn čp. 27)[53][54]
  3. Rosalia Beer (* 25. 05. 1782, Frejštejn čp. 27 - † 19. 04. 1786, Frejštejn čp. 27)
  4. Franziska Beer (* 04. 12. 1784, Frejštejn čp. 27) ∞ Frejštejn 23. 02. 1808 Joseph Grieß (?) čp. 24[55]
  5. Johann Georg Beer (* 24. 04. 1788, Frejštejn čp. 27)
  6. Jacob Beer (* 06. 07. 1790, Frejštejn čp. 27 - † 28. 08. 1790, Frejštejn čp. 27)
Vdovec Joannes Georgius Beer (38 let, mlynář, Frejštejn čp. 27) ∞ Frejštejn 21. 09. 1790 2. Elisabeth Matzinger (27 let), dcera hostinského Johana Matzingera z Frejštejna čp. 34
1. Franz Beer (* 28. 09. 1791, Frejštejn čp. 27) ∞ Drosendorf
2. Johann Beer (* 24. 03. 1793, Frejštejn čp. 27)
3. Mathias Beer (* 12. 12. 1794, Frejštejn čp. 27)
4. Florian Beer (* 01. 04. 1796, Frejštejn čp. 27)
5. Ignatz ? Beer (* 30. 01. 1798, Frejštejn čp. 27)
6. Anna Maria Beer (* 07. 01. 1804, Frejštejn čp. 27)

Frejštejn a Korolupy - Alexander Beer

editovat

V roce 1869 se 39letý Alexander Beer (* 26. ledna 1830 Korolupy),[56] syn mistra mlynářského z Korolup Josefa Beera a Kláry (rozené Bauer z Loibingu), oženil s 33letou Eleonorou Plach, ovdovělou majitelkou Horního mlýna čp. 27 ve Frejštejně (vdovou po zemřelém mlynáři Aloisovi Plachovi ze Slavonic).[57][58][59][60] Eleonora byla dcerou mistra mlynářského Antona Brodessera a Johanny (rozené Preglhof) z Bergnermühle u Starého Petřína.[61] Na frejštejnském mlýně se manželům Beerovým narodil 28. října 1870 syn Carl[62] a 12. března 1872 syn Josef.[63] Matka Eleonora v roce 1873 zemřela a Alexander Beer se podruhé oženil s Antonií, dcerou mlynáře Franze Placha a jeho ženy Antonie z Drosendorfu.[64]

 1. Alexander Beer (* 26. 01. 1830, Korolupy - † 28. 06. 1882, Korolupy) ∞ 1. Freistein 23. 11. 1869 vdova Eleonora Plach († 18. 03. 1873, Frejštějn), rozená Brodesser, mlynářka ve Frejštejně čp. 27 (Horní mlýn)[65]
  1. Carl Beer (* 28. 10. 1870, Frejštejn)[66]
  2. Josef Beer (* 12. 03. 1872, Frejštejn),[67] chalupník na čp. 72 ∞ Korolupy 21. 10. 1902 Maria Peigl, děvečka na čp. 72, bydlištěm Korolupy čp. 69
Vdovec Alexander Beer (* 26. 01. 1830, Korolupy - † 28. 06. 1882, Korolupy) ∞ 2. Drosendorf 18. 09. 1877 Antonia Plach, dcera mistra mlynářského France Placha a jeho manželky Antonie z Drosendorfu[68]
 1. Moritz Beer († 27. 02. 1881, Frejštejn) ∞ Johanna
  1. Theresia Beer ∞ Johann Kluganost

Po smrti otce Josefa Beera, který zemřel ve věku 87 let 9. února 1876 na mlýně v Korolupech, převzal Alexander rodinný korolupský mlýn a mlýn ve Frejštejně odprodal mlynářskému mistrovi Karlu Hanauskovi.[69] Karl Hanauska ale mlýn dlouho nedržel, jelikož pro nesplacený dluh na mlýn s pilou a olejový mlýn i s okolními pozemky uvalil c. k. soud ve Vranově v roce 1878 veřejnou dražbu.[70][71] Frejštejnský mlýn pravděpodobně koupil Alexandrův mladší bratr Moriz Beer. Ten zemřel 19. února 1881 ve věku 49 let[72] a ovdovělá Johanna Beer se musela taktéž potýkat se soudní dražbou. Mlýn nakonec nabídla v roce 1881 k odprodeji. Kupce hledala dlouho, jelikož inzerovala ještě v letech 1883, 1884 a 1885.[73]

V roce 1880 uvalil c. k. okresní soud ve Vranově na celý korolupský mlýn i s pozemky č. 2485, 2494, 2497, 2502, 2506, 2567 exekuční řízení. Vyvolávací cena samotného mlýna činila 5 500 zlatých.[74] O rok později se konala dražba na korolupské a jazovické pozemky za pohledávku u mlynáře Petra Waňka, který byl na korolupském mlýně ve službě a v roce 1876 se zde také oženil. V roce 1882 se pak konala další dražba na pozemky ve Frejštejně za nesplacený dluh u Augustina Prince z Bítova.

Realität sammt Grundparcellen in Kurlupp.

Von dem k. k. Bezirksgerichte in Frain wird hiemit kundgemacht, daß in der Executionssache der Znaimer Sparcassa gegen Alexander Beer Nr. 1 in Kurlupp, pto. 4875 fl. öW., die Tagfahrten zur executiven Feilbietung der dem Executen gehörigen Realität Nr. 1 in Kurlupp (Dom. - Hausgrundbuch tom I, Fol. 4) sammt zukatastrirten Parcellen Nr. 2485, 2494, 2497, 2502, 2506 und 2567, die Mühle selbst im Schätzwerthe von 5500 fl., auf den

12. October,
12. November und
13. December 1880,

und zwar jedesmal an Ort und Stelle in der Ortsgemeinde Krulupp um 9 Uhr Vormittags, angeordnet und hiezu die Kauflustigen mit dem Bedeuten eingeladen werden, daß diese Realität erst bei der dritten Feilbietungs-Tagfahrt auch unter dem gerichtlich erhobenen Schätzungswerthe hintangegeben werden wird. Die Kauflustigen haben ein 10 perc. Vadium des Schätzungswerthes vor der Licitation zu Händen des Licitations - Commissärs zu erlegen. Die übrigen Licitationsbedingnisse, das Schätzungsprotokoll und der Grundbuchs extract können während der Amtsstunden Hiergerichts eingesehen werden.

Frain, 6. Sept. 1880.[75]

Grundstücke in Kurlupp und Jasowitz.

Vom k. k. Bezirksgerichte in Frain wird hiemit kundgemacht, daß in der Executionssache des Peter Wanek, Müller Nr. 1 in Kurlupp, c. Hrn. Alexander Beer in Kurlupp, peto. 300 fl. c. s. c., die Tagfahrten zur executiven Veräußerung der Kurlupper Grundparcellen, und zwar:

Parc.-Nr. 2485 per 1 Joch 1491¾ Q-Kl. Wiese, im Werthe von 600 fl.;
Parc.-Nr. 2486 per 1161 Q.-Kl. Wiese, im Werthe von 300 fl.;
Parc.-Nr. 2487 per 61 Q.-Kl. Hutweide, im Werthe von 3 fl.;
Parc.-Nr. 2488 per 344 Q.-Kl. Hutweide, im Werthe von 100 fl.;
Parc.-Nr. 2506 per 1 Joch 899 Q.-Kl. Acker, im Werthe von 500 fl.;
Parc.-Nr. 2507 per 1 Joch 102 Q.-Kl. Wiese, im Werthe von 550 fl.;

— sowie der im Jasowitzer Dom.-Feldgbch. tom. I vertragenen Feld-Realitäten:

Fol. 120, per 2 Joch 529 Q.-Kl. Acker und 1258 Q.-Kl. Wiese, geschätzt auf 180 fl.;
Fol. 121, per 1258 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 50 fl.;
Fol. 123, per 626 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 20 fl.;
Fol. 124, per 626 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 20 fl.;
Fol. 125, per 12 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 50 fl.;
Fol. 126, per 1265 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 50 fl.;
Fol. 127, per 638 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 20 fl.;
Fol. 128, per 632 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 20 fl.;
Fol. 129, per 1276 Q.-Kl. Acker, geschätzt 50 fl.;
Fol. 130, per 1327 Q.-Kl. Acker, geschätzt aus 55 fl.;
Fol. 131, per 686 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 25 fl.;
Fol. 132, per 1 Joch 733 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 90 fl.;
Fol. 151, per 1 Joch 160 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 60 fl.;
Fol. 152, per 2 Joch 1390 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 170 fl.;
Fol. 153, per 1170 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 45 fl.;
Fol. 154, per 1 Joch 262 Q.-Kl. Acker, geschätzt auf 70 fl.;
Fol. 155, per 2 Joch 973 Q.-Kl. Acker und 1 Joch 500 Q.-Kl. Hutweide, geschätzt auf 170 fl.
— im Schätzwerthe von zusammen 3148 fl. 50 kr.
— auf den 5. August als ersten und auf den 3. September 1881 als zweiten Termin hiergerichts,
dann bezüglich der Kurlupper Grundstücke auf den 3. Oktober 1881 in der Gemeinde Kurlupp, und bezüglich der Jasowitzer Grundstücke mit den 6. Oktober 1881 als dritten Termin in der Gemeinde Jasowitz

bei dem dritten Termine unter dem Schätzwerthe hintangegeben werden, und hat jeder Kauflustige ein 10 perc. Vadium des Schätzwerthes bar oder in k. k. Staatspapieren vor der Feilbietung zu erlegen. Die Feilbietungsbedingnisse, der Grundbuchsextract und das Schätzungsprotokoll können hg. eingesehen werden.

Frain, 30. Juni 1881.[76]

Mahlmühle sammt Grundstücken in Freistein.

Vom k. k. Bezirksgerichte in Frain wird hiermit kundgemacht: Es sei in der Executionssache des Stefan Raab und Consorten aus Retz durch Dr. Hans Wanka, pcto. 1000 fl. öW. c. s. c., die executive Feilbietung der dem Executem Moriz Beer gehörigen, auf 9250 fl., 15 fl., 100 fl. und 100 fl. gerichtlich geschätzten Mahlmühle Nr. 27 in Freistein und Grundstücken Fol. 32, 441 und 443 bewilligt, und es seien zur Licitations-Vornahme

der 16. August als erster,
der 16. September als zweiter und
der 17. October 1881 als dritter Termin,

jedesmal mit 10 Uhr Vormittags, u. zw. die zwei ersten in der k. k Gerichtskanzlei, die dritte an Ort und Stelle, mit dem Beisätze angeordnet worden, daß der in die Execution gezogene Besitz beim dritten Termine auch unter dem Schätzungswerthe hintangegeben wird.

Hiezu werden Kauflustige mit dem Bedeuten eingeladen, daß vor Beginn der Licitation ein 10perc. Vadium des Schätzungswerthes zu erlegen sei, und daß das Schätzungsprotokoll, die Vicitations-Bedingungen und der Grunbuchs-Extract in der hiesigen Gerichtskanzlei während der Amtsstunden zur Einsicht offen liegen und dass hievon Abschriften erhoben werden können.

Frain, 14. Juli 1881.[77]

Realitäten in Freistein.

Vom k. k. Bezirksgerichte in Frain wird hiemit kundgemacht, daß in der Executionssache des Augustin Prinz in Vöttau, gegen Alexander Beer in Kurlupp, pcto. 100 fl. öW., die excutive Feilbietung der Realitäten, Grundbuch Freistem I, Fol. 42, E.-Z. 21, Parc.- Nr. 593 und 594 — bewilligt wurde, und Vornahme die Tagfahrten auf den

6. September,
7. October und
7. November 1882,

und zwar die erste und zweite Tagfahrt hiergerichts und die dritte an Ort und Stelle in der Gemeinde Freistein, jedesmal um 9 Vormittags, mit dem Bedeuten angeordnet wurden, daß diese Realitäten nicht unter Schätzungswerthe von 200 fl. und 5 fl. hintangegeben werden, daß jeder ein Vadium von 10 Perc. des werthes bar oder in k. k. österr. Staatspapieren, zu Händen des Licitations - Comisssärs, zu erlegen hat. Das Schähungsprotokoll, die bedingnisse und der Grundbuchsextract hiergerichts eingesehen werden.

Frain, 7. August 1882.[78]

Alexander Beer zemřel na korolupském mlýně 28. června 1882 ve věku 52 let.[79] Mlýn vedla ovdovělá Antonia Beer, která se ve svých 37 letech 8. srpna 1886 provdala za 44letého hostinského Franze Pfabigana z dolnorakouské obce Großau (okres Raabs an der Thaya), kam se za ním také do hostince čp. 13 odstěhovala.[80] Ještě před tím odprodala mlýn v Korolupech Petrovi Waňkovi, novému korolupskému mistru mlynářskému.[81]

Rod Vaňků

editovat

Peter Vaněk (Waněk) se narodil mlynáři Matěji Vaňkovi a Marii (rozené Tomášek) na Vanovském mlýně u Telče. Ve svých 31 letech se 21. listopadu 1876 na korolupském mlýně oženil s Annou Marií, dcerou zemřelého mistra mlynářského Franze Oberbauera z Höhenbergu.[82][83] Z manželství pošly dcera Berta a syn Anton. Obě děti byly křtěné v kostele v Lubnici. Berta převzala po rodičích mlýn a Anton působil na četnické stanici v Polici.

Na mlýně žil i Petrův bratr Rudolf Vaněk, s kterým Berta pravděpodobně počala nemanželského syna Rudolfa. Bratr Rudolf Vaněk si někdy kolem roku 1890 propachtoval panský vodní mlýn s pilou v Uherčicích čp. 9 a ve svých 54 letech se 28. listopadu 1905 v Uherčicích oženil se svojí hospodyní 24letou Theklou Heiduk, dcerou Friedricha a Aloisie Heiduk (rozené Wenzel) z Waidhofenu a. d. Thaya. Rodina vlastnila dům a obchod ve Weidlingau u Vídně.[84] Vrchnostenský mlýn držel v pachtu asi až do roku 1907 (maximálně 1911, v roce 1912 již v pachtu Anton Hable). V roce 1907 zemřel Bertě nemanželský šestiletý syn Rudolf. Bratr Rudolf se vrátil na mlýn do Korolup, kde zemřel 26. prosince 1920.

Berta Vaněk (35 let) se 16. září 1913 na rodném mlýně provdala za mlynáře Johanna Entenfellnera z dolnorakouského Habersdorfu.[85] Rodičům se narodila na začátku roku 1917 dcera Marie a ke konci roku 1917 syn Ernest, který v necelých dvou letech zemřel. Petr a Anna-Marie Vaňkovi, rodiče Berty a Antona, dožili na výměnku (čp. 2). Otec Petr zemřel v 84 letech 16. května 1928 a zanedlouho i matka Anna-Marie 8. října 1928. Bratr Anton měl z prvního manželství syna Emila a dceru Hermínu. Dne 2. ledna 1940 se oženil s Karolinou Popp z Vratěnína.[86] Po válce byli všichni během divokého odsunu vyhnáni do Dolního Rakouska.

 1. Mathias Waněk ∞ Maria (rozená Tomášek)
  1. Peter Waněk (* 29. 6. 1845, Velký Vanov u Telče - † 16. 5. 1928, Korolupy) ∞ r. 1876 Anna Maria, rozená Oberbauer (* 30. 10. 1843 Höhenberg, okres Gmünd, Dolní Rakousy – † 08. 7. 1928, Korolupy)
   1. Bertha Waněk (* 18. 6. 1878, Lubnice - † ?, odsun) ∞ r. 1913 Johann Entenfellner, Habersdorf, panství a fara Asperhofen, Dolní Rakousy
    1. Maria Entenfellner (* 1. 1. 1917, Korolupy)
    2. Ernest Entenfellner (* 30. 12. 1917, Korolupy - † 12. 10. 1919, Korolupy)[87]
   2. Anton Waněk (* 12. květen 1877, Lubnice) ∞ 1940 Karolina, rozená Popp, z Vratěnína
  2. Rudolf Waněk (* 14. 4. 1852, Velký Vanov u Telče - † 26. 12. 1920, Korolupy) ∞ r. 1905 Thekla Heiduk (* 31. 8. 1881, Weidlingau, Rakousko)

Sčítání lidu 1890

editovat
Korolupy mlýn čp. 1 s vedlejšími budovami - majitel Waněk Peter[88]
Byt Jméno Příbuz. n. jiný poměr Narození Rodiště Obcov. řeč Povolání
1 Waněk Peter majitel 29. červen 1845 Telč, Dačice, Morava německá mistr mlynářský
Waněk Maria manželka 28. říjen 1844 Höhenberg, Zwettl, Dol. Rakousy německá vede domácnost
Waněk Anton syn 12. květen 1877 Lubnice, Dačice, Morava německá
Waněk Berta dcera 17. červen 1878 Lubnice, Dačice, Morava německá
Scherhag Maria služka 8. září 1830 Zblovice, Znojmo, Morava moravská pomoc. hospodářství
2 Kienast Leopold nájemce 15. listopad 1849 Nové Syrovice, Znojmo, Morava moravská pomoc. domácnosti
Kienast Georg otec 5. květen 1816 Nové Syrovice, Znojmo, Morava moravská pomoc. domácnosti
Kienast Anna matka 26. červenec 1821 Laa, Znojmo, Morava moravská pomoc. domácnosti
Kienast Anna sestra 24. červenec 1857 Nové Syrovice, Znojmo, Morava moravská pomoc. domácnosti
Křivan Anton nádeník 1. říjen 1874 Palovice, Dačice, Morava německá učeň
3 Bělský Josef nájemce 17. duben 1841 Senice, Poděbrady, Čechy česká mlynář - strojník
Bělská Anna manželka 10. červenec 1836 Senice, Poděbrady, Čechy česká
Bělská Julia dcera 15. květen 1870 Senice, Poděbrady, Čechy česká
Brandstiel Anna služka 10. srpen 1857 Srabov, Tábor, Čechy česká pomoc. domácnosti

Sčítání lidu 1921

editovat
Korolupy mlýn čp. 2 (1b) - majitel Vaněk Anton[89]
Byt Jméno a příjmení Vztah k majiteli/nájemci Datum narození Rodiště Národnost Povolání
1 Křivan Matěj nájemce 24. únor 1879 Třebelovice, Jemnice, Morava česká zemědělský dělník
Křivan Marie manželka 25. březen 1879 Hornice, Moravské Budějovice, Morava česká vede domácnost
Křivan Jan syn 8. únor 1909 Hornice, Moravské Budějovice, Morava česká žák
Křivan Josef syn 20. květen 1914 Uherčice, Jemnice, Morava česká žák
2 Schrötenschlager Oswald nájemce 26. březen 1850 Vildštejn, Cheb, Čechy německá mistr obuvnický - výměnkář
Schrötenschlager Agnes manželka 24. červenec 1856 Buč, Jemnice, Morava německá vede domácnost
Schrötenschlager Johanna dcera 18. květen 1889 Korolupy, Jemnice, Morava německá dámská krejčová

Reference

editovat
 1. Novotný Jaroslav, PhDr.: Opisy moravských urbářů. Digitalizovaný: Moravský archiv Brno, Inv. č. 529, signatura Uherčice: Vratěnín, okr. Znojmo, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Hluboká, Mešovice, Korolupy, Dešná, Rancířov, urbář 43 s., r. 1628, karton 12, Korolupy s. 92.
 2. Moravský zemský archiv Brno: matrika Bítov 13400, N: 1751 - 1783 O: 1751 - 1783 Z: 1751 - 1783.
 3. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1085/?strana=34
 4. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=52
 5. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=52
 6. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=53
 7. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=55
 8. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1085/?strana=36
 9. Moravský zemský archiv Brno: matrika Bítov 13400, N: 1751 - 1783 O: 1751 - 1783 Z: 1751 - 1783, actapublika s. 150/176.
 10. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1085/?strana=36
 11. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=55
 12. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1085/?strana=39
 13. Moravský zemský archiv Brno: matrika Bítov 13400, N: 1751 - 1783 O: 1751 - 1783 Z: 1751 - 1783, actapublika s. 7/176, 11/176, 17/176, 34/176, 57/176, 85/176, 96/176, 120/176, 126/176, 131/176, 165/176
 14. Moravský zemský archiv Brno: matriky Stálky opis47, N: 1778 - 1833 O: 1778 - 1833 Z: 1778 - 1833, actapublica s. 96/389.
 15. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=50
 16. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=57
 17. https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/drosendorf/02-02/?pg=27
 18. Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich Unter der Ens 1839: Waldenstein
 19. Gregor Wolny: Kirchliche Topographie von Mähren meist nach Urkunden und Handschriften, Brünn, Selbstverlag des Verfassers 1855–1866, Abtheilung 2, Brünner Diöcese: Band 4 (1861): „Im Jahr 1857 widmete Augustin Beer (in Kurlupp geb., † 20. März 1860) Dekan und Pfarrer zu Waidhofen an der Ybbs zu diesem Zwecke 6 000 fl. C. M. in Staatspapieren und die Gemeinde verpflichtete sich das Wohn- und Schulhaus aufzubauen und samt der Kirche stets zu erhalten, sondern auch dem Kuraten nebst 4 Mez. Acker und 2 Mez. Wiesen, jährlich 8 Mez. Weizen, 10 Mez. Korn, 15 Mez. Hafer, 2 Mandeln Weizenstroh und 6 Klfr. weiches Brennholz abzuführen. Dies, nebst den Zinsen des obigen Kapitals, ist die Bestiftung der Pfarre.“
 20. http://vemog.at/wp-content/uploads/2015/12/Das-Dekanat-Waidhofen-an-der-Ybbs-Herbert-D%C3%B6ller.pdf
 21. Verzeichniß über den Personal-Stand der Säkular- und Regular-Geistlichkeit der bischöflichen St. Pöltnerdiözese 1861
 22. Moravský zemský archiv Brno. Actapublica. Matriky Bítov 13401, N: 1784-859, 95/244. Matriky Bítov 13405, O: 1785-1869, s. 54/143.
 23. https://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/st-poelten/drosendorf/02-02/?pg=27
 24. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=95
 25. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1085/?strana=54
 26. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=98
 27. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=78
 28. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=101
 29. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=104
 30. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=106
 31. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=81
 32. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=109
 33. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=112
 34. Moravský zemský archiv Brno. Actapublica. Matriky Vratěnín 14864, Z: 1830-1889, s. 144/227.
 35. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1085/?strana=64
 36. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2272/?strana=247
 37. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2277/?strana=138
 38. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1083/?strana=114
 39. Drosendorf, Trauungsbuch vom 1.1.1868 bis 31.12.1921, Seite 03 Trauung 0048.
 40. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/965/?strana=104
 41. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1084/?strana=54
 42. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1084/?strana=57
 43. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1086/?strana=88
 44. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1084/?strana=60
 45. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1084/?strana=62
 46. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1084/?strana=65
 47. http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=18140517&seite=9&zoom=33
 48. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=327
 49. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=206
 50. Trauungsbuch Drosendorf, 1. Januar 1784 - 31. Dezember 1818, fol. 68 (Drosendorf 02-02.
 51. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=221
 52. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=226
 53. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=236
 54. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=238
 55. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10557/?strana=195
 56. Moravský zemský archiv Brno. Actapublica. Matriky Bítov 13401, N: 1784 - 1859, s. 114/244.
 57. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/965/?strana=104
 58. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/966/?strana=113
 59. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/965/?strana=104
 60. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2117/?strana=83
 61. Bergnermühle, též Pergnermühle, Bergnerův mlýn, nyní splav zaniklého mlýny v zátoce Penkýřka, který byl osadou Starého Petřína.
 62. Moravský zemský archiv Brno. Actapublica. Matrika Stálky 14568, N: 1822 - 1887, s. 94/137.
 63. Moravský zemský archiv Brno. Actapublica. Matrika Stálky 14568, N: 1822 - 1887, s. 99/137.
 64. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/966/?strana=116
 65. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/965/?strana=104
 66. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2117/?strana=94
 67. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/2117/?strana=99
 68. Drosendorf, Trauungsbuch vom 1.1.1868 bis 31.12.1921, Seite 03 Trauung 0048.
 69. Karl Hanauska ist geboren worden 1838, zu Jakob Hanauska und Anna Hanauska (geb. Biber). Jakob ist geboren worden am 23. März 1812, in Šumná (Schönwald) Nr. 9, Bezirk Znaim, Tschechische Republik. Anna ist geboren worden am 25. März 1813, in Neudorf bei Staatz, Ortsteil Kirchstetten Nr. 16, Österreich. Sohn Karl hat Juliane Hanauska (geb. Kornherr) geheiratet am 1877, im Alter von 38 in Freistein. Juliane ist geboren worden am 10. Januar 1849, in 2063 Zwingendorf, Österreich. Sie haben 5 Kinder bekommen: Therese Seitz (geb. Hanauska), Adele Hanauska und 3 andere Kinder. Karl hat (1. Schwester) Hanauska geheiratet. Sie haben eine Tochter bekommen: Elise Kuttelwascher (geb. Hanauska).
 70. Brünner Zeitung. Brünn: Mährischer Landtag, 1878, 04.07.1878. s. 839.
 71. Brünner Zeitung. Brünn: Mährischer Landtag, 07.10.1878, 1878(230). s. 1284.
 72. Moravský zemský archiv Brno. Actapublica. Matrika Stálky 14574, Z: 1834 - 1921, s. 125/188.
 73. (Neuigkeits) Welt Blatt, Fr, 18. November 1881, s. 12, Mi, 5. Dezember 1883, s. 12, Mi, 16. Juli 1884, s. 12, Do, 2. April 1885, s. 24: Mühl - Verkauf. Eine Mühle mit 2 deutschen, 1 französischen Mahlgängen Brettersäge, geräumigen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, 2 Joch Acker, Wiesen und Garten, im besten Bauzustande, guter Wetterlage und Körnboden, ist aus freie Hand zu guten und billigen Bedingungen zu verkaufen. Auskunft ertheilt Johanna Beer, Mühlbesitzerin Nr. 27 in Freistein, Post Schaffa in Mähren.
 74. Brünner Zeitung, Příloha: Brünner Zeitung. 223. Amtsblatt zur Brünner Zeitung, 1880, s. 1211.
 75. Příloha: Brünner Zeitung. 222. Amtsblatt zur Brünner Zeitung: 28.09.1880, s. 1205 a 29.09.1880, s. 1211.
 76. Příloha: Brünner Zeitung. 164. Amtsblatt zur Brünner Zeitung: 22.07.1881, s. 4
 77. Příloha: Brünner Zeitung. 169. Amtsblatt zur Brünner Zeitung: 28.07.1881, s. 3.
 78. Brünner Zeitung, Amtsblatt zur Brünner Zeitung: 14. srpna 1882, s. 3.
 79. Matrika Korolupy 14028, Z: 1858-1931.
 80. Drosendorf, Trauungsbuch vom 1.1.1868 bis 31.12.1921, Seite 03 Trauung 0077.
 81. Handels- und Gewerbe Adressbuch der Markgrafschaft Mähren und des Herzogtumes Schlesien, Brno 1887 a Statistik und Beamten-Schematismus des Gross– Grundbesitzes in der Markgrafschaft Mähren und im Herzogthume Schlesien, 1885
 82. Matrika zemřelých, Korolupy
 83. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/965/?strana=118
 84. kniha oddavků Uherčice
 85. Zápis v matrice: Johann Entenfellner u rodičů doma v Habersdorfu, panství a fara Asperhofen v Dolním Rakousku, manž. syn Ferdinanda E. mlynář. mistra v Elsbachu pol. okres Tuln v Dol. Rak. a Marie Anny roz. Stockhammer v Einsiedlu, fara Abstatten. D. Rak. katolíci, otec již zemřel, matka žije, nar. v Elsbachu, polit. okres Tuln, fara Siegharte Kirchen, příslušný do Grabensee, polit. okr. Hietzing-Umgebung v D. Rakous. 37 let a 5 měs. a Berta Waněk, u rodičů v domě, Korolupy č. 1, manž. dcera Petra Vaňka mlýn. mistra tamtéž a Anny Marie roz. Franz Oberbauer z Höhenbergu, rodiče katol. žijí, naroz. v Hafnerludenu příslušná do Korolup pol. okr. Mor. Budějovice, 35 let a 3 měs., svědkové: Waněk Anton c. k. pol. strážmistr v Polici (bratr) a Ferd. Eltenfellner mlynář v Habersdorfu).
 86. Matrika Lubnice - index
 87. Sterb-Register Kurlupp, Z: 1858 - 1931, Ernest Entenfellner: s. 44/79.
 88. Sčítací operát, ZN0144, Archiv Znojmo, Okresní úřad Znojmo
 89. Sčítací operát, kód sady MB0402, rok sčítání 1921, archiv Třebíč, název fondu Okresní úřad Moravské Budějovice

Externí odkazy

editovat