Dějiny brněnské diecéze/Seznam zemřelých kněží brněnské diecéze 1777-1959

Seznam zemřelých kněží (biskupů, kněží a jáhnů) brněnské diecéze v letech 1777-1959

Jedná se o římskokatolické kněze diecézní nebo kněze řeholní, kteří působili alespoň krátký čas v brněnské diecézi a zemřeli v rozmezí let 1777-1959. Jedná se o nekompletní seznam, řazený chronologicky podle data úmrtí.

Zelenou barvou jsou podbarveni ti, kteří se stali oběťmi nacistického a komunistického pronásledování katolické církve.

jméno a příjmení kněze datum narození datum svěcení datum úmrtí jiné údaje
Filip Slavíček 1778-06-1515. června 1778 Rodem ze Šumperka (olomoucká arcidiecéze). V letech 1764-1778 farář v Bohdalově.
Simplicián Siruczek, OFMCap. 1778-09-033. září 1778 Kapucín, provinciál. Působil v brněnském kapucínském konventu při kostele Nalezení sv. Kříže.
Joanin z Mikulova, OFMCap. 1778-12-055. prosince 1778 Kapucín, kněz při kostele sv. Františka z Assisi v Mikulově a v tamním kapucínském konventu.
Konstantin z Jihlavy, OFMCap. 1778-12-2020. prosince 1778 Kapucín, kněz v kapucínském konventu v Třebíči na Jejkově.
Leodegar z Velké Střelné, OFMCap. 1779-07-2222. července 1779 Kapucín, kněz v kapucínském konventu ve Znojmě.
Lect. Reginald Allesch, OP 1779-11-055. listopadu 1779 Dominikán. Někdejší prokurátor řádového konventu v Nymburce. Od roku 1776 působil v brněnském řádovém konventu a jako zpovědník dominikánských mnišek při brněnském kostele sv. Anny.
Ondřej Bognar, OP 1737-10-2121. října 1737 1780-12-1919. prosince 1780 Dominikán, kněz. Člen brněnského konventu, ředitel kůru v kostele sv. Michala. Výtečný hudebník,
Hilarius z Pavlova, OFMCap. 1724 1781-01-055. ledna 1781 Kapucín, kněz v konventu v Mikulově. Novicmistr.
ThDr. Otto Logk z Netky, O.Cist. 1714-01-1919. ledna 1714 1738 1782-04-2525. dubna 1782 Cisterciák. Někdejší vyučující filosofie a církevního práva na pražské teologické fakultě. Od roku 1770 (předposlední) opat cisterciáckého opatství Fons Beatae Mariae Virginis ve Žďáře nad Sázavou. Pohřben v opatské hrobce žďárského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Pius Tempis, OP 1739-03-2222. března 1739 1783-04-055. dubna 1783 Dominikán, kněz. V letech 1779-1782 působil v řádovém konventu v Brně.
Ignát Michel 1784-09-2626. září 1784 Farář v Kunštátě.
Maxmilián Zuber, OP 1734-11-077. listopadu 1734 1784-12-1818. prosince 1784 Dominikán, kněz. V letech 1774-1778 je uváděn jako kazatel v Boskovicích. Posléze působil ve Slezsku, naposledy v Těšíně.
Stanislav Weber, OP 1786-03-3131. března 1786 Dominikán, kněz. Praedicator generalis. Krátce působil v brněnském řádovém konventu.
Mons. Matyáš František Chorinský z Ledské 1720-10-044. října 1720 1743 1786-10-3030. října 1786 První brněnský biskup (biskupská konsekrace 1771, původně pomocný biskup v Hradci Králové, od r. 1774 v Olomouci). Sídelním biskupem v Brně jmenován v prosinci 1777. Intronizován v brněnské katedrále 22. února 1778. Zemřel behem kanonické vizitace farnosti Kuřim. Svůj majetek odkázal na přestavbu brněnské katedrály.
Matouš Lendenhammer 1729 1753 1787-02-2626. února 1787 Farář v Šitbořicích.
František Ant. Schich 1787-04-2525. dubna 1787 Kaplan a později farář v Lysicích. Od roku 1767 farář v Ořechově (není zřejmo, ve které ze dvou ořechovských farností).
Jan Theodor Beer 1788-02-066. února 1788 Farář v Lysicích.
Serafín Claudi, OP 1788-08-1818. srpna 1788 Dominikán. Kooperátor při brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.
Ignác Alis, SJ 1733-11-2323. listopadu 1733 1788-09-3030. září 1788 Jezuita, kněz. Exhortátor studentů v domě třetí probace v Telči.
Ivan ze Znojma, OFMCap. 1790-02-1212. února 1790 Kapucín, kooperátor v Louce u Znojma.
Ambrož Čandl, OP 1715-10-2828. října 1715 1791-03-1111. března 1791 Dominikán, rodák ze Znojma. Kněz. V letech 1752-1754 magistr kleriků v řádovém konventu v Brně, později převor znojemského konventu.
Teodor z Mikulova, OFMCap. 1751 1795-01-2121. ledna 1795 Kapucín, kněz v brněnském kapucínském konventu při kostele Nalezení sv. Kříže.
Jan Bernard Hriss 1731 1796-04-1414. dubna 1796 Farář v Bohdalově.
Josef Slanečka 1797-08-2828. srpna 1797 Farář v Drnovicích.
Antonín Freindt, OP 1797-08-3030. srpna 1797 Dominikán, kněz. V roce 1761 je uváděn jako "sváteční kazatel" v Jihlavě. Později převor dominikánského konventu ve Znojmě.
Kajetán Růžička, OP asi 1761 1799-04-2424. dubna 1799 Dominikán, kněz. Někdejší lektor brněnského řádového konventu. V letech 1776-1778 profesor kanonického práva v brněnském kněžském semináři. Později působil ve farní správě v jižních Čechách jako lokalista v Šumavských Hošticích a následně od roku 1791 až do své smrti jako farář v Sudoměřicích u Bechyně.
Anselm Vlach, O.Praem. 1799-06-077. června 1799 Zábrdovický premonstrát. Po zrušení zábrdovické kanonie byl v Zábrdovicích ponechán jako farář tamní farnosti. Šlo o posledního zde působícího kněze z původní řeholní komunity někdejšího kláštera (po něm zde působil ještě v letech 1799-1805 jiný premonstrát, Chrysostom Lavička, který byl ovšem příslušný ke kanonii v Louce u Znojma).
Mons. Jan Křtitel Lachenbauer, O.Crucig. 1741-01-3131. ledna 1741 1764 1799-09-2222. září 1799 Rodák z Broumova v královéhradecké diecézi. Vystudoval broumovské benediktinské gymnázium. Člen Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. V letech 1784-1786 rektor generálního semináře ve Vídni. Byl přívržencem josefinského osvícenství. V letech 1786-1799 sídelní biskup brněnský (biskupská konsekrace 22. dubna 1787). Pohřben v kryptě brněnské katedrály.
Zosym z Kyjova, OFMCap. 1736 1800-06-033. června 1800 Kapucín, někdejší kaplan v Třebíči u sv. Prokopa, později působil v Žebětíně.
Mansuet z Fryšavy, OFMCap. 1800-06-044. června 1800 Kapucín, kněz v brněnském kapucínském konventu při kostele Nalezení sv. Kříže.
Sigismund Jüstl, OP 1800-10-055. října 1800 Dominikán, kněz. Ředitel kůru dominikánského klášterního kostela ve Znojmě.
Anselm z Brna, OFMCap. 1801-03-055. března 1801 Kapucín, kněz v brněnském kapucínském konventu při kostele Nalezení sv. Kříže. Lektor konventu.
Ladislav ze Žatčan, OFMCap. 1801-12-2525. prosince 1801 Kapucín, duchovní správce sester alžbětinek v Brně.
Karel Woltholtz 1802-09-1010. září 1802 Někdejší farář v Nikolčicích, později v Archlebově.
Karel Ptáček, O.Praem. 1736-03-2424. března 1736 1760 1802-09-1010. září 1802 Zábrdovický premonstrát. Někdejší kaplan ve Křtinách, v letech 1780-1803 farářem tamtéž.
Hugo Parlamento, OP 1741 1803-10-1717. října 1803 Dominikán, kněz. Znojemský rodák. Sacrista maior a infirmář v řádovém konventu ve Znojmě.
Arnošt Roth 1752-02-1717. února 1752 1775-02-1717. února 1775 1804-10-2727. října 1804 Původně člen františkánského řádu. V letech 1785-1800 farář v Dalečíně. V roce 1800 byl přeložen do Šaratic. V roce 1803 vystoupil z řádu a byl inkardinován jako diecézní kněz do brněnské diecéze. V závěru života trpěl břišní chorobou a horečkami. Před smrtí odkázal půli svého majetku šaratickému kostelu a z druhé půle zřídil nadaci při brněnské Nemocnici Milosrdných bratří pro ošetřování případných nemocných ze šaratické farnosti.
Jan Alitzer, OP 1805-10-1515. října 1805 Dominikán, kněz. Člen řádového konventu ve Znojmě.
Siard Beran, O.Praem. 1740-01-011. ledna 1740 1766 1806-01-055. ledna 1806 Zábrdovický premonstrát, někdejší novicmistr. V letech 1804-1806 duchovní správce ve Křtinách.
Archangel z Mikulova, OFMCap. 1739 1807-03-2727. března 1807 Kapucín, kněz. Provinční definitor, člen kapucínského konventu v Třebíči.
Jiří Schneider 1807-08-1414. srpna 1807 Rodák z Budišova nad Budišovkou (olomoucká arcidiecéze). Působil původně jako kaplan v Lulči, v roce 1791 byl ustanoven farářem v Rudíkově (v roce 1801 organizoval zde stavbu nového kostela). V roce 1803 přešel na faru ve Zvoli nad Pernštejnem, kde působil po zbytek života.
Protasius Frank, OFM 1746 1807-10-1616. října 1807 Františkán, kněz. Vyučoval teologii v rámci řádového domácího studia. V závěru života působil ve františkánském konventu v Dačicích (původně františkánský klášter, později předaný sestrám karmelitkám).
Petr Maštalíř 1807-10-2222. října 1807 Farář v Archlebově.
Isidor Mareš 1808-04-1212. dubna 1808 Farář v Novém Veselí a děkan žďárského děkanátu. Za jeho působení v Novém Veselí byla postavena nová fara.
František Schlosser 1732 1757 1809-10-055. října 1809 Farář ve Slavkově u Brna.
František Libischer, OFMCap. 1746 1769 1810-02-022. února 1810 Farář v Šitbořicích.
Fabián Roučka, O.Cist. 1745 1772 1811-05-1313. května 1811 Velehradský cisterciák, rodák ze Žďáru nad Sázavou. V letech 1784-1796 lokalista v Archlebově, poté až do smrti farář v Kdousově.
PhDr. Josef Jurain 1726-03-1515. března 1726 1754 1812-11-1515. listopadu 1812 Bývalý jezuita. Po zrušení jezuitského řádu působil v pastoraci v rodném Brně. Od roku 1777 byl kanovníkem brněnské kapituly.
Felix z Prahy, OFMCap. 1813-04-1717. dubna 1813 Kapucín, kněz. Člen řádového konventu v Třebíči. Zemřel v Brně v Nemocnici Milosrdných bratří.
Hilarius Deng, OP 1814-02-1414. února 1814 Dominikán. Brněnský rodák. Někdejší člen brněnského dominikánského konventu. Lokalista v Medlově nad Jihlavou.
František Antonín z Jihlavy, OFMCap. 1814-03-2121. března 1814 Kapucín, kněz. Člen řádového konventu v Třebíči.
Marcelín z Třebíče, OFMCap. 1814-03-2121. března 1814 Kapucín. Lokalista v Dubňanech.
Sigfrid Čáp 1814-04-1111. dubna 1814 Farář v Drnovicích.
Jakub Dvořecký 1750-07-2121. července 1750 1773 1814-04-2727. dubna 1814 Rodák z Telče, někdejší kooperátor v Rokytnici nad Rokytnou. Později farář a děkan v Třebíči u sv. Martina.
Franz Maurus Simonis, OFMCap. 1740-07-1111. července 1740 1763-09-2525. září 1763 1815-03-2121. března 1815 Kapucín. Působil v brněnské farnosti sv. Jakuba jako kazatel pro německojazyčné obyvatelstvo města. V roce 1813 se stal farářem svatojakubské farnosti a byl jím až do smrti. Katalogizoval farní knihovnu.
Vincenc Josef kníže Schrattenbach 1744-06-1818. června 1744 1768 1816-05-2525. května 1816 Někdejší biskup lavantský (biskupská konsekrace 6. července 1777), v letech 1800-1816 biskup brněnský (3. od zřízení diecéze).
Jan Gilg 1816-11-1515. listopadu 1816 Rodák z Nového Města na Moravě, někdejší kaplan ve Sloupě. Od roku 1778 farář v Jedovnicích. Vizitátor triviálních škol na území někdejšího jedovnického děkanátu. V Jedovnicích vedl obsahově zajímavou Pamětní knihu. V roce 1814 jmenován navíc děkanem jedovnického děkanátu.
Šimon z Třebíče, OFMCap. 1744 1817-04-1010. dubna 1817 Kapucín, kaplan v Moravských Budějovicích.
Sanktus z Kunštátu, OFMCap. 1752 1817-07-099. července 1817 Kapucín, kaplan v Třebíči u sv. Prokopa.
Václav Maxmilián Dorazil 1782 1817-10-3131. října 1817 Farář v Lysicích a děkan někdejšího děkanátu Letovice.
Michael Daniel Marave, O.Praem. 1818-10-011. října 1818 Poslední opat premonstrátské kanonie v Zábrdovicích. Po zrušení kláštera v rámci josefinských reforem dožil na faře ve Křtinách.
Teopist z Mikulova, OFMCap. 1744 1818-10-3131. října 1818 Kapucín, jubilant kněžství a provinční definitor. Člen kapucínského konventu ve Znojmě.
Jan Nep. Michele 1821-01-1212. ledna 1821 Farář v Drnovicích.
Ignác Cornova, SJ 1770-07-2525. července 1770 1822-07-2525. července 1822 Jezuita, kněz. Někdejší profesor jezuitského gymnázia v Brně.
Tertulián Předovský, OFMCap. 1743 1823-01-099. ledna 1823 Kapucín, kněz. Člen řádového konventu v Třebíči, administrátor jejkovské farnosti.
Josef Německý 1823-02-2525. února 1823 Rodák z Nového Města na Moravě. V letech 1815-1823 farář v Herálci pod Žákovou horou.
J.M. can. Jakub Příhoda 1824-01-1414. ledna 1824 V letech 1773-1808 farář v Netíně, poté farář a děkan ve Velkém Meziříčí. Čestný kanovník brněnské kapituly.
Benedikt Ranisch, OH 1824-10-2525. října 1824 Milosrdný bratr, kněz. Rodák z Brandenburska. Převor konventu ve Valticích.
Egidius z Boršova, OFMCap. 1825-01-1414. ledna 1825 Kapucín. Farář v Žeroticích.
Václav Opletal 1748-08-2929. srpna 1748 1827-02-044. února 1827 Rodák z Bukovinky (farnost Křtiny). Kaplan v Brně u sv. Jakuba, později farář ve Křtinách, z toho první diecézní po odchodu premonstrátů z této farnosti.
Ondřej Kühnl, OFMCap. 1829-01-1515. ledna 1829 Kapucín. Zámecký kaplan v Náměšti nad Oslavou.
František Alois Dellinz 1755 1780 1829-04-1919. dubna 1829 Rodák z Velkého Meziříčí. Farář v Bohdalově.
Matěj Josef Sychra 1776-12-2121. prosince 1776 1801-09-2121. září 1801 1830-03-1919. března 1830 v letech 1808-1824 farář v Jimramově, později ve Žďáře nad Sázavou-II, jazykovědec. Spolu s cisterciákem Bonifácem Procházkou (+ 1813 v Ostrovačicích) má zásluhu na uchování poutního areálu na žďárské Zelené Hoře.
Jakub Procházka 1769 1830-07-011. července 1830 Farář ve Vémyslicích.
Augustin Koch, OSB 1754-06-1313. června 1754 1779-10-1010. října 1779 1831-11-2323. listopadu 1831 Rajhradský benediktin. Rodák ze Žďáru nad Sázavou. Působil jako kooperátor postupně v Domašově u Brna a v Ostrovačicích. V roce 1813 bylo rajhradské proboštství povýšeno na samostatné opatství a Augustin Koch byl zvolen historicky prvním rajhradským opatem. Klášter přivedl k hospodářskému rozkvětu a v klášteře za něj panoval též vzorný způsob života komunity. Zemřel na choleru. Je pohřben v benediktinské hrobce na rajhradském hřbitově.
Jeroným Svoboda, OFMCap. 1786 1832-01-055. ledna 1832 Kapucín, farář v Třebíči na Jejkově.
Chrysostom Lavička, O.Praem. 1752-03-044. března 1752 1777 1832-02-1717. února 1832 Loucký premonstrát. Někdejší kaplan v Prosiměřicích. V letech 1799-1805 farář v Zábrdovicích. Od roku 1805 až do své smrti působil jako farář v Podivíně. Osobní děkan.
Josef Laštovička 1832-06-033. června 1832 Farář v Častohosticích.
František Straka 1775 1803 1832-09-1515. září 1832 V letech 1810-1820 farář ve Zhoři u Jihlavy, v letech 1820-1832 pak farář v Heralticích.
Jan Schaumann 1833-08-1616. srpna 1833 Farář v Náměšti nad Oslavou.
Lukán Matěna, OFMCap. 1761 1834-05-066. května 1834 Kapucín, lokalista v Mutěnicích.
Dismas Haller, OFMCap. 1746 1835-10-022. října 1835 Kapucín, jubilant kněžství. Někdejší vojenský kaplan. Na sklonku života působil ve farnostech v okolí Mikulova. Zemřel v Mikulově.
Jan Leopold Pecháček 1778 1806 1836-02-2929. února 1836 Někdejší kaplan v Uhřínově. V letech 1830-1836 duchovní správce v Rudíkově.
Antonín Janků 1793 1836-04-055. dubna 1836 Farář v Rakvicích.
Antonín Neumann 1765 1790 1837-08-2020. srpna 1837 Farář ve Slavkově u Brna.
Bonifác Ignác Buzek, SchP 1788 1839-06-2121. června 1839 Piarista, kněz. V letech 1836-1839 působil v piaristické koleji při kostele sv. Jana Křtitele v Mikulově.
Tomáš Fryčaj 1759-06-3030. června 1759 1783-09-077. září 1783 1839-06-2828. června 1839 Buditel a básník. Autor kancionálu Kostelní písně duchovní (vyd. 1788). Někdejší duchovní správce brněnské trestnice, od r. 1819 až do své smrti byl pak farářem v Obřanech u Brna.
Josef Karel Papež 1782 1841-02-055. února 1841 Rodák z Měřína. Farář v Bohdalově.
František Antonín Gindl 1786-09-1515. září 1786 1809-09-1515. září 1809 1841-10-2424. října 1841 Jako kněz působil ve Štýrsku. V r. 1831 jmenován světícím biskupem olomouckým (biskupská konsekrace 22. 6. 1831). V letech 1832-1841 brněnský biskup. V roce 1841 byl jmenován biskupem v rakouském Gurku, brzy poté však zemřel.
Josef Holásek 1844-08-2424. srpna 1844 Farář v Blansku.
Rudolf Matějček, OFMCap. 1805 1846-07-011. července 1846 Kapucín, kněz. Katecheta ve Znojmě.
Antonín Liška, O.Praem. 1847-04-1616. dubna 1847 Strahovský premonstrát, někdejší kaplan u sv. Jakuba v Jihlavě. Od r. 1826 působil v Polsku jako představený gymnázia v Bochnii.
František Ignác Kassián Halaschka, SchP 1847-07-1212. července 1847 Piarista, kněz. Pedagog na piaristických školách v Mikulově a v Brně.
Jan Nepomuk Stokláska 1763-05-2727. května 1763 1789-11-2929. listopadu 1789 1847-07-1414. července 1847 Rodák z Blanska. Po kněžském svěcení byl zámeckým kaplanem v Rájci a zároveň kooperátorem v Doubravici nad Svitavou. Později působil jako farář v Jedovnicích.
Leopold Borzutský 1847-12-2525. prosince 1847 V letech 1819-1847 farář ve Veverské Bítýšce.
Kašpar Urbánek 1762 1789 1848-04-2222. dubna 1848 Rodák z Telče. Farář v Novém Veselí.
Dominik Kynský, SchP. 1762 1801 1848-12-1414. prosince 1848 Piarista. Profesor všeobecných dějin a řečtiny na filosofickém ústavu v Brně.
František Veselý 1771 1797 1849-06-2727. června 1849 Někdejší lokalista v Měníně. Později farář v Lysicích a děkan letovického děkanátu.
František Jedlička 1853-10-2929. října 1853 Rodák ze Želetavy. Farář v Martínkově. Zvelebitel martínkovského farního kostela, léčitel.
Jan Formánek 1794 1817 1854-01-1515. ledna 1854 Rodák z Jedovnic. Farář v Bohdalově.
ThDr. Václav Talský 1781 1807 1854-04-066. dubna 1854 Rodák z Bobrové, farář v Radostíně nad Oslavou.
Viktor Schlossar, OSB 1793-10-2828. října 1793 1819-09-055. září 1819 1854-08-1616. srpna 1854 Rajhradský benediktin. V letech 1819-1820 kooperátor v Rajhradě, později duchovní správce ve Šlapanicích. Byl též novicmistrem a opatským sekretářem. Po smrti opata Augustina Kocha byl zvolen rajhradským opatem. Pohřben v benediktinské hrobce na hřbitově v Rajhradě.
Cyril Martin Okaník, OSB 1855-06-2222. června 1855 Rajhradský benediktin, v letech 1815-1821 kooperátor rajhradské farnosti. Pohřben v benediktinské hrobce na hřbitově v Rajhradě.
Jan Nettner 1855-06-2929. června 1855 Farář v Šardicích.
Jan Budinský 1798 1857-12-3131. prosince 1857 Rodák z Kočí u Chrudimi (královéhradecká diecéze), farář v Moutnicích.
František Jílek 1765 1790 1858-10-1515. října 1858 Farář ve Slavkově u Brna.
Benedikt František Xaverský Richter, OSB 1791-11-1111. listopadu 1791 1859-07-1010. července 1859 Rajhradský benediktin. Děkan rosického děkanátu a farář v Ostrovačicích.
Bedřich Franz, O.Praem. 1796-12-011. prosince 1796 1860-04-1212. dubna 1860 Rodák z Vysokého Veselí (královéhradecká diecéze). Někdejší profesor fyziky na olomoucké univerzitě, průkopník fotografování na Moravě. Stal se členem premonstrátského řádu v kanonii v Nové Říši u Telče. Byl vysvěcen na kněze a v letech 1853-1860 byl novoříšským opatem.
František Švéda 1860-06-1111. června 1860 Působil postupně jako kaplan v Protivanově a Boskovicích, později jako expozita ve Žďárné, od r. 1859 byl farářem ve Křtinách.
J.M. can. František Holub 1862-07-1010. července 1862 Někdejší farář v Jinošově, později farář a děkan v Náměšti nad Oslavou. Čestný kanovník brněnské kapituly, arcikněz jaroměřického arcikněžství.
Benno Tiray, OSB 1864-01-044. ledna 1864 Rajhradský benediktin, kněz. Pohřben v benediktinské hrobce na hřbitově v Rajhradě.
Lambert Jašek, OFMCap. 1865-01-033. ledna 1865 Kapucín, kněz. Člen konventu v Třebíči na Jejkově.
Josef Svoboda 1865-11-2929. listopadu 1865 Farář v Drnovicích.
Jiří Kupčík 1790 1819 1865-12-055. prosince 1865 Někdejší kaplan v Šaraticích, později působil v Pravlově.
Josef Janeček 1867-01-088. ledna 1867 Farář v Archlebově.
Vincenc Pavel Žák 1797-01-1212. ledna 1797 1820 1867-03-3030. března 1867 Někdejší vězeňský kaplan v Brně na Špilberku, později profesor katechetiky v brněnském kněžském semináři. Od r. 1854 až do své smrti byl farářem v Podivíně. Kanovník brněnské kapituly.
Cyril František Napp, OSA 1792-10-055. října 1792 1867-07-2222. července 1867 Augustinián na Starém Brně, kněz. Opat starobrněnský.
František Jurovský 1796 1827 1867-08-1010. srpna 1867 V letech 1830-1840 farář v Palupíně, posléze v Lovčicích.
František Sušil 1804-06-1414. června 1804 1827 1868-05-3131. května 1868 Jako kaplan působil postupně v Olbramovicích a Bohuticích. Později vyučoval novozákonní biblistiku v kněžském semináři v Brně. Už od dob svých bohosloveckých studií sbíral lidové písně z Moravy a vydal je později v několika sbornících. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
František Přikryl 1779 1868-06-2020. června 1868 Farář v Netíně. Pohřben v Netíně na starém hřbitově u kostela (za presbytářem, nad jeho náhrobkem byla vyzděna výklenková kaplička).
Arnošt Šírek, O.Praem. 1868-11-1414. listopadu 1868 Opat kanonie premonstrátů v Nové Říši u Telče.
Martin Machálek 1802 1827 1868-12-055. prosince 1868 Farář v Citonicích.
Jiří Vrba 1797 1820 1869-07-2525. července 1869 Rodák z Mutěnic. Farář v Kloboukách u Brna. Konzistorní rada.
Leopold Palla 1829 1853 1870-03-2525. března 1870 Rodák ze Žďáru nad Sázavou. Někdejší výpomocný duchovní při hlavní škole v Hodoníně, později interkalární administrátor ve Velkých Pavlovicích. Od roku 1868 až do své smrti sloužil jako farář v Dubňanech. Zemřel na tuberkulózu.
Lukáš Ficht, OFMCap. 1871-01-1818. ledna 1871 Kapucín, duchovní správce sester alžbětinek v Brně. Zemřel v kapucínském klášteře ve Znojmě.
Řehoř Wolný, OSB 1793-12-2020. prosince 1793 1871-05-033. května 1871 Rajhradský benediktin, kněz, historik, středoškolský učitel. V běžné duchovní správě byl pouze krátce, v letech 1818-1819 působil ve farnosti Dolní Kounice. Později se naplno věnoval historiografické a pedagogické činnosti. Od roku 1847 byl pak podpřevorem rajhradského kláštera.
Vendelín Blažek 1828 1871-05-088. května 1871 V letech 1834-1871 farář v Herálci pod Žákovou horou.
Antonín Abzug 1871-12-2323. prosince 1871 Emeritní farář v Šitbořicích. Dožil na odpočinku v Brně.
Josef Schwartz 1810 1834 1872-08-1515. srpna 1872 V letech 1854-1872 duchovní správce v Bohdalově. Krátce před smrtí přešel do Měřína.
František Myslím 1811 1838 1872-10-033. října 1872 Farář ve Slavkově u Brna.
Aurel Hauswirth, OFMCap. 1873-02-011. února 1873 Kapucín, kněz. Člen řádového konventu ve Znojmě.
Inocenc Hawelka, OFMCap. 1873-06-1919. června 1873 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu ve Znojmě.
František Dědek 1821-07-088. července 1821 1846-08-044. srpna 1846 1874-08-3030. srpna 1874 Někdejší kaplan ve Zvoli nad Pernštejnem a později v Dolních Kounicích. V letech 1861-1871 farář ve Žďáře nad Sázavou-II., od r. 1871 děkan v Polné v královéhradecké diecézi.
František Tálský 1815 1841 1874-11-2222. listopadu 1874 Farář v Prosiměřicích.
Václav Raška 1803-09-2020. září 1803 1827-09-088. září 1827 1875-08-2727. srpna 1875 Rodák z Moravských Prus, po kněžském svěcení kaplan v Zábrdovicích. V letech 1835-1846 farář ve Žďárné, poté až do smrti v Šaraticích. Zemřel na záchvat mrtvice. Pohřben v Šaraticích do hrobu, v němž již od roku 1846 odpočívala jeho matka.
Jáchym Müller, OFMCap. 1876-02-1717. února 1876 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu v Brně.
Matouš Beyl 1798 1823 1876-04-2929. dubna 1876 Farář v Křetíně.
Václav Eduard Krátký, O.Praem. 1876-08-1212. srpna 1876 Opat kanonie premonstrátů v Nové Říši u Telče.
Dismas Remenarik, OH 1877-03-1313. března 1877 Milosrdný bratr, kněz. Převor konventu ve Valticích. Provinciál.
Jakub Vejvoda 1806 1833 1877-08-1919. srpna 1877 Rodák z Rychtářova u Vyškova. Farář v Novém Veselí.
Benedikt Stein, OFMCap. 1878-03-2626. března 1878 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu ve Znojmě.
Karel Šmídek 1818-05-1717. května 1818 1844 1878-09-3030. září 1878 Rodák z Bystřice n. Pernštejnem. Někdejší kooperátor v Hustopečích u Brna. Následně působil jako katecheta postupně v Jihlavě a ve Znojmě.
František Bláha 1813-09-1515. září 1813 1835 (?) 1879-03-055. března 1879 Někdejší farář v Heralticích.
Benignus Pfeifer, OFMCap. 1879-03-2626. března 1879 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu v Třebíči na Jejkově.
Jan Žaloudek 1842 1867 1879-04-2525. dubna 1879 Duchovní správce v Bošovicích.
Ambrož Václav Hončík, OPraem. 1879-07-2222. července 1879 Strahovský premonstrát, někdejší farář v Mikulovicích u Znojma. Dožil na odpočinku ve Znojmě.
Milo Lefnar, OFMCap. 1815 1879-10-2222. října 1879 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu v Brně, dlouholetý provinční definitor.
Josef Těšík 1813-11-1616. listopadu 1813 1838 1880-01-3030. ledna 1880 Rodák z Horních Borů (farnost Bory). V letech 1850-1860 farář v Nosislavi, pak farář a děkan v Telči.
Engelbert Ostatek 1850 1874 1880-02-088. února 1880 Vikarista brněnské katedrály.
Jiří Kadrnožka 1881-03-2525. března 1881 Někdejší duchovní správce v Častohosticích.
Otmar Sokol, OFMCap. 1786 1881-06-011. června 1881 Kapucín. Kaplan v Třebíči na Jejkově.
Jan Hehl 1804 1832 1881-08-1414. srpna 1881 Někdejší farář v Rovečném a ve Fryšavě pod Žákovou horou. Od roku 1867 až do své smrti farář v Lovčicích.
Mons. Karel Nöttig 1882-01-1414. ledna 1882 V letech 1870-1882 brněnský biskup.
Josef Jan Sankot 1825-02-1515. února 1825 1863 1882-07-1111. července 1882 Prvofarář v Radkově u Telče. Pohřben v Telči.
Jiří Slotta 1842 1882-10-033. října 1882 Někdejší kaplan v Moutnicích a následně v Šaraticích. Později působil na Slovensku.
Tadeáš Frajs, OFMCap. 1794 1883-01-033. ledna 1883 Kapucín. Administrátor farnosti v Třebíči na Jejkově. Provinční definitor. Jubilant kněžství a senior provincie.
Vintíř Kalivoda, OSB 1815-12-2626. prosince 1815 1841-07-1616. července 1841 1883-03-088. března 1883 Rajhradský benediktin. Opat rajhradského kláštera. Oblíbený kněz.
Antonín Suchánek 1813-08-055. srpna 1813 1836 1883-08-099. srpna 1883 Rodák z Lysic. V letech 1843-1867 farář v Olbramkostele, poté v letech 1867-1883 v Podivíně.
Peregrin Weis 1807-04-2424. dubna 1807 1832 1883-09-1010. září 1883 Farář v Radostíně nad Oslavou, arcikněz jihlavský.
Antonín Gottwald 1884-05-1515. května 1884 Farář v Drnovicích.
J.M. can. Karel Kandus 1885-03-1616. března 1885 Někdejší farář v Obyčtově, později v Bystrci u Brna. Kanovník brněnské kapituly.
Pavel Křížkovský, OSA 1885-05-088. května 1885 Augustinián na Starém Brně. Kooperátor brněnské svatotomášské farnosti. Hudební skladatel, učitel Leoše Janáčka.
Vilém Procházka 1835 1861 1885-06-099. června 1885 Rodem z Černé Hory u Blanska. Farář na Rudě u Velkého Meziříčí.
Jan Bazala 1807 1837 1885-06-1414. června 1885 Rodák ze Slavic (farnost Třebíč-Jejkov). Duchovní správce v Bohdalově (1872-1885).
František Bystřický 1850 1885-07-3030. července 1885 Postupně působil jako kooperátor v Moutnicích a Újezdě u Brna, pak katecheta v rodné Telči.
Karel Orel 1825 1849 1885-07-3030. července 1885 Farář ve Strážku. Etnograf, sběratel lidových pohádek.
Mons. ThDr. Augustin Bartenstein 1811 1886-05-1212. května 1886 Probošt Kolegiátní kapituly v Mikulově.
Jan Janoušek 1811-05-1111. května 1811 1836 1886-08-099. srpna 1886 Někdejší farář v Uherčicích, později farář a děkan v Třebíči-městě. V roce 1883 se stal čestným občanem města Třebíče.
Šimon Kroupa 1840 1867 1887-02-2222. února 1887 Farář v Načeraticích.
Ludvík Mosser 1887-03-2727. března 1887 Rodák z Nového Města na Moravě, v letech 1883-1887 farář v Radostíně nad Oslavou.
ThDr. Jan Evangelista Bílý 1819-12-099. prosince 1819 1843 1888-03-2929. března 1888 Rodák z Dolních Kounic. Žák Františka Sušila (viz r. 1868 tohoto seznamu). Propagátor slovanské vzájemnosti. Jako kaplan působil postupně v Židlochovicích, v Brně u sv. Jakuba a v Tišnově. V letech 1859-1872 byl farářem v Předklášteří u Tišnova, od roku 1872 až do své smrti v Dolních Loučkách. Na hřbitově v Dolních Loučkách je též pohřben.
Placidus Jan Mathon, OSB 1841-02-2424. února 1841 1865 1888-07-2828. července 1888 Rajhradský benediktin. Zakladatel Papežské knihtiskárny rajhradských benediktinů v Brně.
Julius Jiřík 1835 1857 1888-10-1818. října 1888 Farář ve Slavkově u Brna.
Mons. Matěj Procházka, dr. h. c. 1889-11-2525. listopadu 1889 Někdejší kaplan v Čejkovicích. Později působil jako kooperátor ve farnostech Brno-Komárov a Brno-Zábrdovice. U příležitosti 50. výročí kněžství byl jmenován papežským komořím a na olomoucké teologické fakultě získal čestný doktorát teologie. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Mons. dr. František Škorpík 1890-01-1717. ledna 1890 Farář v Kučerově a děkan bučovického děkanátu. Papežský komoří.
Beda František Dudík, OSB 1815-01-2929. ledna 1815 1840-08-2020. srpna 1840 1890-01-1818. ledna 1890 Rodák z Kojetína (olomoucká arcidiecéze). Rajhradský benediktin, historiograf, od roku 1887 titulární opat třebíčský.
Jan Vahala 1843 1866 1890-05-022. května 1890 Někdejší kaplan v Šaraticích, později působil v Třebíči na Jejkově.
Alois Wolf 1814 1839 1890-10-033. října 1890 Rodák z Bobrové. Farář ve Sloupu v Moravském krasu.
Jan Perníček 1890-10-2525. října 1890 Výpomocný duchovní v Mutěnicích. Tamtéž pohřben.
Jan Koudela 1890-11-2525. listopadu 1890 Rodák z Bohdalova. Farář v Jemnici.
Josef Chmelíček 1847 1891-03-1515. března 1891 Rodný bratr Jana Chmelíčka. Někdejší kaplan ve Křtinách, později v Doubravici nad Svitavou. Následně domácí katecheta u hrabat Mennsdorfů.
Albert Chlumecký, OFMCap. 1891-03-2727. března 1891 Kapucín, farář v Třebíči na Jejkově.
Karel Bačák 1842-11-044. listopadu 1842 1870-09-1414. září 1870 1891-05-2222. května 1891 Někdejší archivář brněnské konzistoře, českojazyčný kazatel v brněnském kostele sv. Michaela, archanděla. Krátce před smrtí byl ustanoven farářem v Třešti u Jihlavy.
Karel Alois Šťastný, OSB 1858 1883 1891-06-2020. června 1891 Rajhradský benediktin. Žurnalista.
František Diviš 1835-04-099. dubna 1835 1891-07-022. července 1891 Farář ve Vladislavi a děkan třebíčského děkanátu. Národní buditel.
Jan Chmelíček 1825 1850 1891-11-3030. listopadu 1891 Farář v Kloboukách u Brna, později v Šatově. Hudební skladatel. Vyučoval katechetiku a pedagogiku alumny brněnského semináře. Rodný bratr Josefa Chmelíčka.
Jan Nepomuk Soukop 1826-05-1010. května 1826 1849 1892-03-2626. března 1892 Farář v Lipovci a následně v Doubravici nad Svitavou. Básník a překladatel.
Bernard Pátek 1892-05-066. května 1892 Farář ve Křtinách, strýc Bernarda Pátka (viz r. 1922).
Antonín Král 1893-01-1111. ledna 1893 Farář v Drnovicích.
Jakub Procházka 1844 1893-09-2222. září 1893 Rodák z Velkých Pavlovic, kde také nějaký čas působil jako kaplan. Od roku 1858 byl spirituálem a zpovědníkem brněnských sester voršilek. Od roku 1859 navíc vyučoval v brněnském kněžském semináři katechetiku. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Vendelín Hrubý 1894-06-1414. června 1894 Duchovní správce ve Vysočanech u Blanska.
František Maršovský 1823 1895-01-2525. ledna 1895 Čestný kanovník brněnské kapituly. Arcikněz. Duchovní správce kostela sv. Máří Magdaleny v Brně a zároveň ředitel brněnského ústavu hluchoněmých.
Jan Prchlý 1830 1856 1895-05-066. května 1895 Duchovní správce v Bobrové.
Josef Načeradský 1844-02-2626. února 1844 1868 1896-01-2424. ledna 1896 Působil jako farář postupně v Ostrově nad Oslavou, Křepicích a Radostíně nad Oslavou.
Jan Vopelka 1821-01-1212. ledna 1821 1846-08-066. srpna 1846 1897-01-1313. ledna 1897 Emeritní farář v Archlebově.
J.M. can. Josef Nevolka 1897-05-2121. května 1897 Někdejší kooperátor v Náměšti nad Oslavou. Čestný kanovník brněnské kapituly. Arcikněz.
Jan Kopka 1839 1865 1897-01-2020. ledna 1897 Působil ve Slavonicích.
Alois Straka 1897-05-1717. května 1897 Rodák z Kochánova (farnost Netín). Byl vysvěcen na kněze, ale krátce poté, ve věku 27 let zemřel. O tom, zda a kde byl ustanoven chybí doklady.
Eusebius Würfel, OFMCap. 1848 1898-02-044. února 1898 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu ve Znojmě, direktor třetího řádu.
Václav Kosmák 1843-09-055. září 1843 1866-05-044. května 1866 1898-03-1515. března 1898 Rodák z Martínkova. Po kněžském svěcení působil jako kaplan postupně v Moravských Budějovicích, Hostimi a Biskupicích u Hrotovic. V letech 1870-1872 byl interkalárním administrátorem v Řeznovicích. Později byl farářem v Borkovanech a následně v Moutnicích. Později byl farářem v Tvarožné. Naposledy působil v letech 1893-1898 jako farář v Prosiměřicích. Byl autorem několika románů, fejetonů a satir. Původně byl pohřben v Prosiměřicích, poměrně záhy (po zhruba roce) byl přenesen na brněnský Ústřední hřbitov.
Vojtěch Slouk, OSB 1898-03-2020. března 1898 Rajhradský benediktin, kněz. V letech 1863-1893 farář rajhradské farnosti. Člověk velmi vzdělaný, který se zabýval mimo jiné mechanikou, malířstvím a hudbou, lze jej považovat za renesanční osobnost. Autor farních pamětí. V rajhradském klášteře je uchováván jeho mechanický, samohybný globus. Příbuzný pozdějšího děkana brněnského děkanátu, Mons. Václava Slouka.
František Plhal 1827 1853 1898-04-055. dubna 1898 Duchovní správce v Telči.
Josef Večeřa 1890 1898-04-1010. dubna 1898 Katecheta v Třebíči.
Václav Kučera 1832 1898-07-088. července 1898 Kaplan a později farář ve Žďáře nad Sázavou-II.
Jan Sarkander Navrátil, OSB 1899-01-1717. ledna 1899 Rajhradský benediktin. Někdejší podpřevor v rajhradském klášteře. Od r. 1884 působil jako archivář ve Vatikánu.
Alvarus Piringer, OP 1826-09-2020. září 1826 1850-08-033. srpna 1850 1900-06-033. června 1900 Dominikán. Od roku 1889 působil ve Znojmě, postupně jako katecheta dívčí německé školy, zpovědník a kazatel. Jubilant řeholních slibů.
Ignác Oplatek 1900-06-1111. června 1900 Farář v Drnovicích.
Antonín Petr Hauber, O.Praem. 1821-04-1414. dubna 1821 1900-09-2727. září 1900 Rodák z Nové Říše. Vstoupil do místní premonstrátské kanonie. V roce 1876 byl zvolen novoříšským opatem. V roce 1892 odešel na emerituru. Dožil v novoříšském klášteře.
František Seifert 1846 1901-01-1919. ledna 1901 Farář v Rudíkově. Zvelebitel místního kostela, ve farnosti také posvětil 38 obnovených, nebo nově postavených křížů u cest. Celkem 12 let mu byl velkou oporou a výborným spolupracovníkem jeho kaplan, R.D. Jakub Pavelka (viz r. 1934 tohoto seznamu), který také po jeho smrti převzal rudíkovskou farnost jako interkalární administrátor (pouze na krátký čas, následně byl přeložen do Přibyslavic). František Seifert za dobu svého působení v Rudíkově (celkem 38 let) s touto farností a svými farníky velmi srostl. Bylo mu uděleno rudíkovské čestné občanství.
Anselm Rambousek, OSA 1901-01-2626. ledna 1901 Augustinián, opat na Starém Brně.
František Čermák 1823-01-1212. ledna 1823 1848 1901-02-2525. února 1901 Rodák z Nového Veselí. Farář v Přibyslavicích.
Mons. ThDr. František Zeibert 1830 1901-05-1212. května 1901 Rodák z Třebíče. Děkan brněnské kapituly. Dějepisec.
Josef Vejchodský 1886 1901-05-2727. května 1901 Rodák z Kunštátu. Farář v Dambořicích.
Jakub Kružík 1901-06-044. června 1901 Farář v Rakvicích, tamtéž pohřben.
Filip Toufar 1850 1873 1902-02-1212. února 1902 Rodák z Kameničky (farnost Kamenice u Jihlavy). Působil jako kaplan v Čejkovicích a posléze v Novém Veselí. V letech 1878-1882 interkalární administrátor v Bohuticích. V letech 1881-1902 farář v Borkovanech. Výborný hudebník.
František Poimon 1817-01-2929. ledna 1817 1841 1902-06-011. června 1902 Rodák z Polné (královéhradecká diecéze). Po vysvěcení na kněze nějaký čas kaplanem ve Žďáře nad Sázavou, později v Brně u sv. Tomáše. V letech 1859-1863 byl duchovním správcem v Hlubokých Mašůvkách. Později byl farářem v Želetavě. Dožil v rodišti. Sběratel lidových písní.
František Straka 1836 1863 1902-09-1111. září 1902 Farář v Nedvědici.
Ferdinand Šob 1881 1903-04-011. dubna 1903 Rodák z Měřína. Zemřel v důsledku vážného onemocnění zřejmě ještě jako bohoslovec bez svěcení.
Hubert Zelinka 1827 1852 1903-04-055. dubna 1903 Někdejší farář v Novém Veselí.
Beneš Metod Kulda 1820-03-1818. března 1820 1845 1903-05-066. května 1903 Po kněžském svěcení působil jako kaplan postupně v Židlochovicích, Loděnicích a Starém Hobzí. V letech 1850-1859 působil jako duchovní správce Ochranovny pro zpustlou mládež v Brně na Cejlu. Poté odešel do Čech, dožil jako kanovník v Praze na Vyšehradě. V závěru života oslepl. Literát, básník, jeden z průkopníků české literární katolické moderny.
Mons. ThDr. František Kyzlink 1862 1888 1903-08-1616. srpna 1903 Profesor dogmatiky v brněnském kněžském semináři.
Josef Anton Scherak 1824-04-044. dubna 1824 1903-09-088. září 1903 Katecheta na Obecní reálce na Starém Brně. Později farář u sv. Tomáše v Brně. Původně byl pohřben na Ústředním hřbitově v Brně. Po roce 1918 byly jeho ostatky exhumovány a pohřbeny neznámo kde.
Augustin Forman 1903-11-1919. listopadu 1903 farář v Náměšti nad Oslavou.
Cyril Otava 1904-01-066. ledna 1904 Rodák z Nesvačilky (farnost Moutnice), farář v Oleksovicích.
Mons. Jan Evangelista Špirk 1821-12-2929. prosince 1821 1847 1904-01-1818. ledna 1904 Rodák z Třebíče. Jako kaplan působil postupně v Babicích, Horních Dubňanech a v Rudíkově. Později byl farářem v Brně-Tuřanech, kde inicioval přestavbu poutního areálu.
Bartoloměj Spatina 1904-03-1717. března 1904 V letech 1870-1875 farář v Dubňanech, posléze ve Velkých Pavlovicích.
František Ebert 1906-08-1717. srpna 1906 Farář v Lukově (není zřejmé, zda šlo o Lukov u Moravských Budějovic, či o Lukov u Znojma).
ThDr. František Kolísek 1851-10-033. října 1851 1879 1906-12-2727. prosince 1906 Dómský farář v Brně na Petrově, rodný bratr R.D. Ignáta Kolíska (viz r. 1927 tohoto seznamu) a Mons. Aloise Kolíska (viz r. 1931 tohoto seznamu) a R.D. Karla Kolíska (viz r. 1947 tohoto seznamu). Vydavatel Kancionálku Cyrillského.
ThDr. Antonín Stára 1907-03-2727. března 1907 Někdejší profesor biblistiky v brněnském kněžském semináři. Od r. 1868 farář v Dyjákovičkách.
Augustin Krátký, OSA 1829 1852 1907-04-1414. dubna 1907 Podpřevor augustiniánského opatství na Starém Brně.
Josef Polák 1880 1907-05-1111. května 1907 Rodák z Telče. Kaplan ve Starči. Přítel a spolupracovník Jakuba Demla.
Klement Antonín Janetschek, OSA 1857-10-022. října 1857 1887-05-2525. května 1887 1908-02-077. února 1908 Augustinián na Starém Brně. Čestný občan Brna-Bohunic. Farář starobrněnské farnosti. Knihovník a archivář starobrněnského kláštera.
Mořic Kuda 1908-02-1010. února 1908 Farář v Bystrci u Brna.
Eduard Höchsmann 1838 1862 1908-05-055. května 1908 Farář v Matějovci.
František Weber 1826-12-3030. prosince 1826 1850-07-2828. července 1850 1908-06-066. června 1908 Kněz olomoucké arcidiecéze a politik. Dožil na penzi ve farnosti Lovčice.
Josef Pavel Karásek, O.Praem. 1848-01-011. ledna 1848 1871-10-1111. října 1871 1908-10-1111. října 1908 V letech 1893-1908 opat premonstrátského kláštera v Nové Říši u Telče.
Mons. Robert Šuderla 1824 1846 1909-02-2424. února 1909 Děkan a první prelát brněnské kapituly.
J.M. can. Karel Landsteiner 1835-08-3030. srpna 1835 1909-04-033. dubna 1909 Probošt kapituly v Mikulově. Byl literárně činný pod pseudonymem Artur Landsteiner.
Ludvík Škrda, OFMConv. 1835-08-3030. srpna 1835 1909-09-2727. září 1909 Minorita, kněz. Jistý čas působil v brněnském minoritském konventu při kostele sv. Janů.
Jan Brabenec 1833-05-055. května 1833 1858 1909-11-2121. listopadu 1909 Někdejší farář v Bohdalově, pak v Brtnici.
Konstanc Procházka, OP 1910-05-2121. května 1910 Dominikán, kněz. Převor dominikánského kláštera ve Znojmě.
Mons. Vladimír Šťastný 1864 1910-08-2020. srpna 1910 Rodák z Rudíkova. Někdejší kaplan v Židlochovicích. Později působil jako katecheta na českém gymnáziu v Brně. V r. 1890 odešel na odpočinek. V r. 1896 jmenován papežským komořím.
Antonín Špaček 1878-04-077. dubna 1878 1903 1910-10-033. října 1910 Rodák z Kotlas (farnost Nové Veselí). Kaplan v Kostelním Vydří.
Eduard Vichta 1863-03-1616. března 1863 1887 1910-12-3131. prosince 1910 Rodák ze Skleného nad Oslavou (farnost Bory). Kooperátor a později farář v Lysicích.
Josef Kašpar 1911-01-011. ledna 1911 Katecheta na brněnském lyceu a školách Vesna. Zemřel na zápal plic, pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Antonín Páral 1828-04-055. dubna 1828 1852 1911-03-033. března 1911 Rodák z Drnovic (farnost Lysice). Dlouholetý farář v Obřanech u Brna. Čestný občan obce Drnovice.
Josef Ševčík 1857-03-1919. března 1857 1911-10-2020. října 1911 Farář v Babicích u Lesonic, auditor brněnské konzistoře, překladatel. Jeho kaplanem byl nějaký čas Jakub Deml. Jejich kontakty pokračovaly až do Ševčíkovy smrti, Deml na něj pak vděčně vzpomínal po celý zbytek svého života.
Josef Kříž 1834 1862 1912-02-099. února 1912 Rodák z Kotlas (farnost Nové Veselí). Působil v Rovečném a Uhřínově. V letech 1881-1882 v Lovčicích.
Benedikt Karel Korčian, OSB 1840-08-1313. srpna 1840 1865 1912-05-088. května 1912 Rajhradský benediktin, opat rajhradského kláštera. Velký milovník umění, finančně se podílel na renovaci a zvelebení hrobu svatého Benedikta (zakladatele benediktinského řádu a jeho mnišského patrona) na italském Monte Cassinu. Člověk lidumilný a štědrý.
Alois Hrudička 1843-04-2424. dubna 1843 1868-07-2222. července 1868 1912-08-022. srpna 1912 Rodák z Třešti u Jihlavy. Katecheta v Třebíči, později farář v Telči, od r. 1911 žil jako host v želivském klášteře (královéhradecká diecéze), kde i zemřel. Pohřben v rodišti.
Alois Konečný 1858-06-033. června 1858 1882 1912-12-033. prosince 1912 Duchovní správce v Těšeticích.
Antonín Adamec 1913-06-1717. června 1913 Někdejší administrátor v Letonicích, později kooperátor v Brně-Zábrdovicích. Kanovník brněnské kapituly a asesor brněnské konzistoře.
Tomáš Eduard Šilinger, OSA 1866-12-1616. prosince 1866 1891-07-2626. července 1891 1913-06-1717. června 1913 Augustinián na Starém Brně, novinář a poslanec Moravského zemského sněmu, zemřel během pobytu v Luhačovicích.
Emanuel Sedlák 1841 1867 1913-07-099. července 1913 Rodák z Lipovce. Postupně působil jako kaplan ve Křtinách, Dolních Kounicích a Lukách nad Jihlavou. Následně byl nějaký čas interkalárním administrátorem v Borech. Od roku 1901 působil jako farář v Rudíkově. Onemocněl rakovinou střev a přes všemožnou léčbu se nemoc nepodařilo zvládnout. Zemřel na rudíkovské faře. Jeho pohřbu se účastnilo 29 kněží a nespočet farníků.
Emanuel Štikar 1913-08-066. srpna 1913 Kněz brněnské diecéze, rodák z Bohdalova.
Kašpar Hojtgens, OFMCap. 1913-10-066. října 1913 Kapucín, kněz. Člen řádového konventu ve Znojmě.
František Drašar 1854-10-3030. října 1854 1879 1914-01-1010. ledna 1914 Někdejší kaplan ve Žďáře nad Sázavou, později farář v Horních Dubňanech.
Metoděj Ignác Halabala, OSB 1859 1914-01-3131. ledna 1914 Rajhradský benediktin, farář v Syrovicích u Rajhradu. Konzistorní rada.
Mons. ThDr. Robert Neuschl 1856-01-2020. ledna 1856 1879 1914-01-3131. ledna 1914 Rodák z Nového Jimramova (farnost Jimramov). Po kněžském svěcení působil jako kaplan v Moravské Nové Vsi. Později vyučoval v kněžském semináři v Brně. Zabýval se christologií. Pedagogické působení mu oslabilo nervovou soustavu. Odešel na odpočinek ke svému bratru do Nedvědice pod Pernštejnem, kde dožil jako soukromá osoba.
Arnošt Karel Gřiwnacký, OSB 1859 1915-01-1717. ledna 1915 Rajhradský benediktin, vyučující v kněžském semináři v Brně.
Alois Dundáček 1867 1897-01-088. ledna 1897 1915-03-011. března 1915 Rodák z Veverské Bitýšky. Farář v Pavlově u Radostína nad Oslavou.
Josef Sychra 1845-11-022. listopadu 1845 1873 1915-05-055. května 1915 Někdejší farář v Horním Štěpánově, později ve Sloupu.
Josef Kocián 1850-02-2222. února 1850 1876-07-2525. července 1876 1915-06-1919. června 1915 Rodák ze Slavkova u Brna. Dlouho působil jako kooperátor v Bedřichově u Lysic. V letech 1911-1915 byl pak farářem v Lysicích.
František Xaver Marat, OCr. 1850-02-2222. února 1850 1875 1915-06-1919. června 1915 Křížovník s červenou hvězdou. V letech 1902-1915 řádový velmistr. Rada brněnského biskupství. Pohřben v Řevnicích u Prahy.
František Saleský Bauer 1841-01-2626. ledna 1841 1863-07-1919. července 1863 1915-11-2525. listopadu 1915 Původně kněz olomoucké arcidiecéze. V letech 1882-1904 biskup brněnský a následně od r. 1904 až do své smrti arcibiskup olomoucký.
Josef Blaha 1888-07-3131. července 1888 1916-02-1717. února 1916 Rodák z Rozsíčky (farnost Sulíkov). Působil postupně v Bedřichově u Lysic, Šlapanicích a Strážku. Od 1. září 1915 farář v Lysicích.
Ludvík Kadar 1916-02-1919. února 1916 Farář ve Zbraslavi u Brna. Rodný bratr R.D. Ondřeje Kadara (viz r. 1919 tohoto seznamu).
Rafael Lakosil, OP 1861-11-2323. listopadu 1861 1916-05-1313. května 1916 Dominikán. Katecheta a nemocniční kaplan ve Znojmě. Ve Znojmě též pohřben.
Cyril Grebeníček, OP 1864-01-1717. ledna 1864 1890-07-2525. července 1890 1916-05-2323. května 1916 Dominikán. Někdejší kaplan a později farář farnosti při kostele sv. Kříže ve Znojmě. Pohřben v Praze.
František Mikšánek 1916-07-088. července 1916 Farář ve Velkých Němčicích. Osobní děkan, biskupský a konzistorní rada.
Václav Alois Oharek 1845 1868 1916-08-2727. srpna 1916 Rodák z Vyškova (olomoucká arcidiecéze). Působil jako kaplan v Hodoníně, v letech 1875-1895 farář v Dubňanech, pak v letech 1895-1900 u sv. Mikuláše ve Znojmě. Folklorista.
Klement Gottvald 1916-09-044. září 1916 Farář ve Velkých Bílovicích.
Arnošt Vlček 1842 1867 1916-10-1212. října 1916 V letech 1890-1893 farář v Novém Veselí, poté farář v Borkovanech.
František Žaluda 1867-11-2626. listopadu 1867 1892-07-3131. července 1892 1916-12-2828. prosince 1916 Rodák z Petrova (farnost Sulíkov). V letech 1905-1916 farář v Dalečíně. V červenci roku 1916 přeložen do Lysic. Obtížně snášel pastorační podmínky, které v Lysicích byly těžší. Brzy byl uvolněn na zdravotní dovolenou a nedlouho poté zemřel.
Jan Nep. Rubringer, OFMCap. 1917-06-2727. června 1917 Kapucín, někdejší farář v Třebíči na Jejkově. Provinční definitor a konzistorní rada. Zemřel v Mariazell v Rakousku.
František Ehrmann 1866-05-055. května 1866 1890 1918-08-1111. srpna 1918 Někdejší farář ve Veverské Bítýšce. Angažoval se v unionistickém hnutí, usilujícím o sblížení katolické a pravoslavné církve. Velký vlastenec a dobrodinec chudiny. Později působil v Olomouci jako sekretář arcibiskupa Bauera a po jeho smrti byl vykonavatelem jeho poslední vůle. Pohřben ve Veverské Bítýšce, pohřební obřady vedl kanovník a někdejší dočasný administrátor brněnské diecéze Josef Pospíšil (viz r. 1926 tohoto seznamu).
ThDr. Karel Eichler 1845-01-1313. ledna 1845 1870 1918-04-2727. dubna 1918 Rodák z Velkého Meziříčí. Po kněžském svěcení působil postupně v Hovoranech, Kurdějově a Hodoníně. V letech 1874-1880 vyučoval církevní dějiny a kanonické právo v kněžském semináři v Brně. V roce 1880 byl ustanoven farářem ve Veverské Bítíšce. Autor nápěvu k písni Ty Mocný, Silný, Veliký v Jednotném kancionálu.
František Jančík 1918-07-2929. července 1918 Farář v Moutnicích.
Ondřej Kadar 1861-09-2929. září 1861 1919-01-011. ledna 1919 Konzistorní rada. Někdejší kaplan v Brně-Zábrdovicích, později duchovní správce v Rostěnicích. Rodný bratr R.D. Ludvíka Kadara (viz r. 1916 tohoto seznamu).
František Kunstmüller 1846-01-3131. ledna 1846 1871 1919-06-066. června 1919 Působil jako farář a děkan ve své rodné farnosti v Novém Městě na Moravě.
Norbert František Drápalík, O.Praem. 1861-09-2323. září 1861 1920-05-2121. května 1920 V letech 1909-1912 opat kanonie premonstrátů v Nové Říši u Telče, po sporech s komunitou rezignoval, žil pak jako soukromá osoba na Slovensku (Sväta Chrasť, dnes Vinohrady nad Váhom).
František Florian 1842-04-022. dubna 1842 1866 1920-11-2727. listopadu 1920 V letech 1873-1895 farář v Tasově, poté v letech 1895-1916 kooperátor ve Velkém Meziříčí. Učitel Jakuba Demla. Pohřben ve Velkém Meziříčí na starém hřbitově "na Moráni".
Guala Konečný, OP 1920-10-1111. října 1920 Dominikán, bývalý provinciál. Někdejší převor dominikánského konventu ve Znojmě. Výborný kazatel, katecheta a zpovědník. Dožil v Praze, v závěru života trpělivě snášel vážné onemocnění (v jehož důsledku musel podstoupit amputaci jedné nohy).
Prokop Bartoloměj Šup, OSB 1866-08-2424. srpna 1866 1892-07-3131. července 1892 1921-12-055. prosince 1921 Rajhradský benediktin, opat rajhradského kláštera. Klíčová osobnost křesťanského sociálního hnutí v Českých zemích.
Vincenc Ševčík 1862-02-2121. února 1862 1921-10-1616. října 1921 Působil jako kaplan v Boskovicích, následně jako farář ve Vískách a pak v Černé Hoře u Blanska. Angažoval se též politicky. Zemřel na následky operace v sanatoriu v Podolí u Prahy.
František Saleský Blažek, CSsR 1922-02-2626. února 1922 Redemptorista, kněz. Šest let byl rektorem brněnské redemptoristické koleje při kostele sv. Michala. Dožil na Svaté Hoře u Přibrami.
J.M. can. Josef Burian 1922-05-2323. května 1922 Někdejší kaplan v Dolní Cerekvi. Později kanovník Vyšehradské kapituly v Praze.
Jan Škarda 1862-11-3030. listopadu 1862 1922-06-088. června 1922 Rodák z Rajhradu. Po kněžském svěcení v roce 1887 působil dlouhá léta jako kooperátor v Boskovicích. Farářem se stal ve Střížově (od roku 1900), následně v Běhařovicích (od roku 1904) a opětovně ve Střížově (od roku 1920), kde také zemřel a byl pohřben.
Jaroslav Barvík 1878-05-022. května 1878 1901-07-2828. července 1901 1922-06-2828. června 1922 Rodák z Drnovic (farnost Lysice). Po kněžském svěcení působil postupně jako druhý kooperátor v Bystřici nad Pernštejnem, posléze jako kooperátor v Bučovicích. V letech 1921-1922 byl farářem v Adamově.
Bernard Pátek 1922-07-1919. července 1922 Rodák z Brna. Po kněžském svěcení působil jako kaplan postupně v Moravských Budějovicích a Brně-Zábrdovicích. Pak přešel jako expozita do Ochozu u Brna. V roce 1892 převzal farnost ve Křtinách, kde byl před ním farářem jeho strýc (rovněž Bernard Pátek, † 6. května 1892). Zemřel na srdeční mrtvici po operaci kýly v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Pohřben ve Křtinách.
Leopold Kolísek 1859-11-1414. listopadu 1859 1885-07-2626. července 1885 1922-08-2525. srpna 1922 V letech 1885-1888 katecheta v Kuřimi. V roce 1888 působil krátce jako interkalární administrátor v Dolních Loučkách, ještě v roce 1888 se pak stal farářem v Tišnově. Později působil jako farář v Křižanovicích, kde působil až do své smrti.
Cyriak Novotný 1869-08-088. srpna 1869 1893-07-3030. července 1893 1922-11-2727. listopadu 1922 Někdejší kaplan v Měříně, v letech 1908-1922 farář ve Zhoři u Jihlavy. Byl jedním z kněží, kteří v mládí velmi ovlivnili pozdějšího kněze a mučedníka Josefa Toufara, rodáka ze zhořské farnosti.
Julius Koubek 1923-01-1919. ledna 1923 Rodák z Bohdalova. V letech 1889-1908 farář ve Zbýšově u Brna, v l. 1908-1923 v Bystrci u Brna.
Josef Švaříček 1862 1885 1923-01-2121. ledna 1923 Duchovní správce v Dolních Kounicích. Tamtéž pohřben.
Jan Oulehla 1866-10-066. října 1866 1891 1924-01-3131. ledna 1924 Rodák z Měřína. Katecheta v Novém Městě na Moravě.
Mons. Dr. Jan Evang. Sedlák 1871-12-044. prosince 1871 1894 1924-05-088. května 1924 Rodák z Třebíče, někdejší kaplan v Dyjákovicích. Od roku 1907 profesor starozákonní biblistiky v brněnském kněžském semináři. Zemřel v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří na diabetes. Pohřben v Třebíči.
Jan Konečný 1851-04-1616. dubna 1851 1875 1924-12-1313. prosince 1924 Duchovní správce na Rudě u Velkého Meziříčí.
František Chalupa 1853-10-2828. října 1853 1879 1925-02-2222. února 1925 Rodák z Měřína. V letech 1893-1898 farář v Novém Veselí, poté v Zábrdovicích. Od r. 1919 na odpočinku.
Jiří Janoušek 1925-02-2626. února 1925 Někdejší farář v Častohosticích, v roce 1913 odešel na penzi. V Častohosticích dožil.
Kašpar Král 1925-03-044. března 1925 Někdejší farář v Lovčicích.
Jan Bádal 1856-12-044. prosince 1856 1881 1925-05-1313. května 1925 Někdejší kooperátor v Náměšti nad Oslavou, zemřel ve Velké Bíteši.
Antonín Podlaha, OFMCap. 1925-08-022. srpna 1925 Kapucín, kněz a provinční vikář. Člen řádové komunity v Třebíči na Jejkově.
Moric Maršík 1925-09-2222. září 1925 Duchovní správce v Žebětíně a Tuřanech.
Leopold Rozmarín 1871-12-044. prosince 1871 1905-03-1212. března 1905 1925-12-1717. prosince 1925 Rodák ze Stránecké Zhoři (farnost Netín), duchovní správce v Lubnici (1911-1917) a poté ve Starém Hobzí (1917-1925).
František Vlach 1926-02-1818. února 1926 Farář v Dambořicích.
Arnošt Kotínský 1861-03-2525. března 1861 1885 1926-04-1818. dubna 1926 Farář v Bobrové.
Jan Kolouch 1852-12-2626. prosince 1852 1878-08-044. srpna 1878 1926-07-011. července 1926 Rodák z Netína. V netínském kostele také přijal kněžské svěcení. Působil ve Velkém Meziříčí, v letech 1889-1926 byl pak farářem v Lažánkách. Byl znám jako výborný kazatel.
František Setnička 1867-08-088. srpna 1867 1890 1926-09-2525. září 1926 Rodák z Drnovic (farnost Lysice). Po kněžském svěcení byl nějaký čas kaplanem v Telči, v letech 1901-1911 farář v Předíně. Posléze v letech 1911-1926 farář v Borech (děkanství velkomeziříčské). Zemřel v Okříškách.
Mons. ThDr. Josef Pospíšil 1845-05-066. května 1845 1870 1926-12-1919. prosince 1926 Rodák z Oslavičky (farnost Rudíkov). Profesor dogmatiky a fundamentální teologie v biskupském semináři v Brně. Podvakráte dočasný administrátor brněnské diecéze při uprázdnění biskupského stolce (1916-1917 a 1926).
Konstanc Pechoč, OP 1871-04-1010. dubna 1871 1927-02-1414. února 1927 Dominikán, někdejší katecheta a kaplan ve Znojmě.
Mons. ThDr. Jakub Hodr 1848-07-011. července 1848 1873 1927-03-099. března 1927 Kanovník Královské stoliční kapituly v Brně, někdejší kaplan ve Šlapanicích, pak prefekt brněnského kněžského semináře. V mládí se znal a přátelil s T. G. Masarykem. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Ignát Vyškovský 1860-07-066. července 1860 1883-06-1010. června 1883 1927-06-1111. června 1927 Rodák z Třebíče-Jejkova. Farář v Brtnici a arcikněz jihlavský.
Ignát Kolísek 1927-07-022. července 1927 Rodný bratr R.D. Františka Kolíska (viz r. 1906 tohoto seznamu) a Mons. Aloise Kolíska (viz r. 1931 tohoto seznamu). Farář v Dobročkovicích.
Zdislav Luskač, OP 1884-06-1919. června 1884 1912-07-055. července 1912 1927-07-2525. července 1927 Dominikán. Někdejší člen řádové komunity ve Znojmě. V letech 1922-1925 působil mezi českými vystěhovalci v Argentině. Vrátil se s podlomeným zdravím a za dva roky zemřel.
František Beránek 1927-08-1515. srpna 1927 Kněz brněnské diecéze, konzistorní rada. Pohřben v Tasově.
František Maňoušek 1863-09-1919. září 1863 1886-07-2626. července 1886 1927-12-2222. prosince 1927 Rodák z rolnické rodiny z Doubravice nad Svitavou. Působil postupně v Rouchovanech, Hostimi, Pavlicích a Našiměřicích. Od roku 1894 byl farářem v Budkově. V roce 1921 měl odejít do penze, na prosby farníků však zůstal v aktivní službě. Hodný a oblíbený kněz. Dle vzpomínek pamětníků byl velice skromný (většinu svých příjmů vydával na podporu chudých farníků), skromný byl i co se jídla týče. Dne 22. prosince 1927 navštívil z Budkova pěšky Jemnici, kam byl pozván, aby zpovídal před vánočními svátky. Ze skromnosti odmítl po zpovídání na faře nabízené jídlo a ve velmi nevlídném, mrazivém počasí se vydal na pěší cestu zpět. Cestou se potkal s fořtem, který mu nabídl doprovod se světlem. Kněz s díky odmítl s vysvětlením, že nechce nikoho takovou starostí obtěžovat. Vysílený umrzl v polích nedaleko Budkova. Nalezen byl až na druhý den ráno. Pohřben byl za velké účasti lidu i duchovenstva na budkovském hřbitově. Na místě jeho tragické smrti byla vystavěna kaplička.
Alois Ličman 1928-03-055. března 1928 Farář ve Vysokých Popovicích.
Ferdinand Antonín Hotový, O.Praem. 1853-01-055. ledna 1853 1928-05-011. května 1928 V letech 1913-1928 opat kanonie premonstrátů v Nové Říši u Telče.
Maurus Kinter, OSB 1842-02-2121. února 1842 1864-06-044. června 1864 1928-06-2626. června 1928 Rajhradský benediktin, knihovník a archivář rajhradského kláštera.
František Orel 1867-07-1717. července 1867 1890 1928-09-1919. září 1928 Katecheta v Brně-Žabovřeskách.
Mons. ThDr. František Bulla 1868-02-1414. února 1868 1890 1929-04-2525. dubna 1929 Někdejší regent brněnského semináře. Tajný papežský komoří. V závěru života žil ve Křtinách, kde je také pohřben.
Pavel Navrátil 1929-12-3030. prosince 1929 V letech 1895-1902 farář v Dubňanech, poté v Hodoníně. Později arcikněz slavkovský.
Mons. ThDr. Josef Samsour 1870-08-077. srpna 1870 1892-12-2121. prosince 1892 1930-03-044. března 1930 Rodák z Vatína (pův. farnost Nové Veselí, později farnost Obyčtov). Působil jako interkalární administrátor v Brodě nad Dyjí (část roku 1893) a jako kooperátor v Dolních Dunajovicích (1893-1897). Později byl profesorem kanonického práva a církevních dějin v brněnském kněžském semináři. Působil též jako zpovědník brněnských sester voršilek a jako diecézní cenzor. Autor řady knih a několika odborných studií, které publikoval zpravidla v časopise Hlídka. V roce 1926 byl v důsledku přepracování uvolněn na zdravotní dovolenou. Do aktivní služby se již nevrátil, zbytek života prožil v Brně. Pohřben v Obyčtově na novém hřbitově do hrobu svých rodičů.
Alois Slovák 1859-08-011. srpna 1859 1882-09-1010. září 1882 1930-03-2323. března 1930 Působil jako kooperátor v Ivančicích, později jako druhý kaplan při brněnské katedrále.
Augustin Strnad, OP 1874-10-1212. října 1874 1899-07-2222. července 1899 1930-06-088. června 1930 Dominikán. Rodák z Okříšek. Někdejší kaplan u sv. Kříže ve Znojmě a později převor znojemského dominikánského konventu. V závěru života působil v dominikánském konventu v Plzni.
Augustin Alois Vrzal, OSB 1930-10-2828. října 1930 Rajhradský benediktin. Působil postupně v Domašově, Syrovicích u Rajhradu a Ostrovačicích. V roce 1929 odešel ze zdravotních důvodů na odpočinek do rajhradského kláštera. Pozdější rajhradský opat Pokorný (viz r. 1979) jej v nekrologu popsal jako člověka opravdově zbožného, skromného a laskavého.
Mons. Alois Kolísek 1868-04-011. dubna 1868 1891 1931-08-2525. srpna 1931 Rodák z Protivanova. Po kněžském svěcení působil postupně v Náměšti nad Oslavou, Miroslavi a Ivančicích. V letech 1918-1920 byl poslancem Revolučního národního shromáždění. Od r. 1919 působil na Slovensku jako profesor teologické fakulty v Bratislavě.
Filip Buchta 1931-10-022. října 1931 Působil v duchovní správě postupně v Šafově a Divákách.
Jan Jeřábek 1855-12-01818. prosince 1855 1931-12-3131. prosince 1931 Kněz brněnské diecéze. Vyučoval v Brně na Kadetní škole. Zemřel v Nemocnici milosrdných bratří. Pohřben na hřbitově v Brně-Králově Poli.
Egbert Belcredi 1932-05-055. května 1932 Člen hraběcího rodu Belcrediů. Po vysvěcení na kněze působil v Jimramově a později v Líšni (tehdy samostatný městys, k Brnu připojena až v r. 1944).
František Míča 1885 1932-05-2121. května 1932 V letech 1886-1890 kooperátor v Měříně. Od roku 1891 až do smrti farář ve Zhoři u Jihlavy.
Jan Novotný 1842-03-2525. března 1842 1932-07-1515. července 1932 Rodák z Chroustova (farnost Bohdalov), působil postupně v Herálci, Křepicích, Sokolnicích a v letech 1895-1917 v Radostíně nad Oslavou. Na penzi žil v Náměšti nad Oslavou.
Jakub Rosendorf 1866-08-2525. srpna 1866 1889-07-2828. července 1889 1932-09-055. září 1932 Farář ve Veverské Bítýšce.
Mons. Norbert Jan Nep. Klein, OT 1866-10-2525. října 1866 1890 1933-03-099. března 1933 Člen Řádu německých rytířů. V letech 1916-1926 brněnský diecézní biskup (biskupská konsekrace 28. ledna 1917 v Opavě, 11. února téhož roku v Brně intronizován). Po vzniku Československa byl shledán jako neproblematický a proto nová republika nevyvíjela snahy o jeho odstranění z funkce biskupa. Uvádí se, že s moravskými kněžími vycházel velice dobře. Od roku 1923 zároveň velmistr Řádu německých rytířů. V roce 1926 rezignoval na biskupský úřad v Brně a přijal titulární biskupství syenitské, velmistrem svého řádu zůstal až do smrti.
Emanuel Kubíček, SJ 1873-12-2424. prosince 1873 1896 1933-05-3131. května 1933 Rodák z Biskupic u Moravského Krumlova. Teologii vystudoval jako diecézní bohoslovec a byl vysvěcen na kněze pro brněnskou diecézi. Působil jako kaplan v Ivančicích, poté byl interkalárním administrátorem v Hlubokých Mašůvkách, v letech 1897-1899 byl pak kaplanem v Jevišovicích. O rok později byl ustanoven farářem v Pavlicích. V roce 1900 však službu v diecézi ukončil a vstoupil do jezuitského řádu. Později jako jezuita působil již mimo brněnskou diecézi. Zemřel na následky zápalu plic, pohřben v jezuitské hrobce v Praze-Bubenči.
Bernard Lužný, OP 1933-05-3131. května 1933 Dominikán. Od r. 1910 převor dominikánského konventu ve Znojmě.
Josef Chlupáček, OP 1849-10-2828. října 1849 1875-07-055. července 1875 1933-10-099. října 1933 Dominikán. Někdejší člen dominikánského konventu ve Znojmě. Zemřel v dominikánském konventu v Litoměřicích. V Litoměřicích též pohřben.
Rudolf Sedlák 1871-02-011. února 1871 1895 1934-02-2323. února 1934 Působil jako farář postupně v Prušánkách a v Sulkovci.
František Šebela 1858-10-077. října 1858 1885-07-2626. července 1885 1934-02-2828. února 1934 Rodák z Ježkovic. Kněz, farář, auditor konzistoře, později konsistoriální rada. Působil 34 roků v Otnicích. Mezi farníky byl značně oblíben. Na zasloužený odpočinek odešel do Újezdu u Černé Hory. Dožil tam pod starostlivou péčí rodiny Filkových v domě č.p.5, kterému se tam říkalo "malá fara". Pochován tamtéž - hrob č.E39.
Jakub Pavelka 1865-07-1919. července 1865 1934-10-1919. října 1934 Rodák z Vážan nad Litavou. Františkánský terciář. V roce 1901 interkalární administrátor v Rudíkově, v letech 1901-1922 farář v Přibyslavicích a následně v Hvězdlicích. Konzistorní rada. Básník. S Karlem Eichlerem (viz r. 1918 tohoto seznamu) spolupracoval na vydání kancionálu. Pohřben ve Hvězdlicích.
Josef Jurek 1935-01-077. ledna 1935 Rodák z Nového Telečkova (farnost Rudíkov), duchovní správce v Archlebově, pohřben na hřbitově v Brně-Juliánově (hřbitov byl později zrušen, jeho hrob již neexistuje).
Jan Miroslav Bakalář-Srbecký 1857-07-1616. července 1857 1884 1935-01-2323. ledna 1935 Někdejší kaplan v Křižanově. V letech 1887-1913 katecheta v Břeclavi. Poté působil až do roku 1918 v Rakousku. Po vzniku Československé republiky se vrátil na Moravu. Působil pak jako katecheta ve Valticích. Propagátor esperanta. Byl literárně činný.
František Géduš 1863-08-1919. srpna 1863 1886 1935-04-1818. dubna 1935 V letech 1886-1892 kaplan v Doubravici nad Svitavou. Později byl farářem v Lipovci a následně farářem a děkanem ve Sloupu v Moravském krasu.
František Hudec 1864-02-044. února 1864 1935-05-044. května 1935 Rodák z Vysočan u Blanska. Jako kněz působil postupně ve Starém Petříně, Sulíkově a Lovčicích.
František Venhuda 1885 1935-05-1313. května 1935 Rodák z Chvalkovic u Bučovic. V letech 1885-1886 katecheta v Podivíně, následně tři roky sloužil v Sarajevu, kde zakládal předměstskou farnost v Sarajevském Poli. Později působil v Brně při kostele sv. Michala. Od roku 1894 byl katechetou v Brně-Husovicích a organizoval zde stavbu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Na penzi se vrátil do svého rodiště.
Lect. theol. Sadok Verberger, OP 1869-10-1717. října 1869 1888-01-2929. ledna 1888 1935-09-2727. září 1935 Dominikán. Někdejší kaplan při kostele sv. Kříže ve Znojmě. V závěru života působil v dominikánském konventu v Litoměřicích. Zde zemřel. Pohřben na litoměřickém hřbitově.
Leonard Jílek, OP 1881-08-2727. srpna 1881 1907-07-055. července 1907 1935-12-2121. prosince 1935 Dominikán. Někdejší kaplan u sv. Kříže ve Znojmě. V letech 1923-1932 kaplan sester dominikánek ve Střelicích u Brna, poté působil opět ve Znojmě, tentokráte především jako katecheta, kazatel a zpovědník. Člověk slabého zdraví, ale veliký modlitebník. Pohřben ve Znojmě.
Lect. theol. Michal Kameníček, OP 1862-04-033. dubna 1862 1884-07-2525. července 1884 1936-01-2020. ledna 1936 Dominikán. V letech 1890-1893 byl zapůjčen na výpomoc do polské dominikánské provincie. Od r. 1893 působil v dominikánské komunitě ve Znojmě, zejména jako kazatel a horlivý zpovědník. Byl velkým milovníkem liturgie.
Leopold Toman st. 1865-11-2626. listopadu 1865 1905-03-033. března 1905 1936-07-1616. července 1936 Rodák z Kochánova (farnost Netín). Postupně působil jako farář v Bohuňově a Přísnoticích.
František Hudec 1878-07-1616. července 1878 1900-11-2525. listopadu 1900 1936-08-033. srpna 1936 Někdejší kooperátor v Doubravici nad Svitavou, později v Lukově u Moravských Budějovic. Od r. 1906 působil v Brně-Zábrdovicích (nejprve jako kaplan, od r. 1918 jako farář).
Mons. Jan Tenora 1863-02-077. února 1863 1885-07-2626. července 1885 1936-12-011. prosince 1936 Rodák z Kunštátu na Moravě. Bratr Adolfa (viz r. 1943 tohoto seznamu) a Richarda Tenory (viz r. 1948 tohoto seznamu). Dlouholetý farář ve Chvalkovicích u Bučovic, kanovník kapituly v Mikulově a církevní historik. Vyučoval církevní dějiny v brněnském a olomouckém kněžském semináři. V roce 1924 odešel do penze a dožil u svého bratra v Brně. Pohřben v Šaraticích.
Jakub Vokoun 1868-04-2828. dubna 1868 1892 1937-01-077. ledna 1937 Rodák z Netína. V letech 1917-1937 farář v Radostíně nad Oslavou.
Jan Šubart, OP 1868-06-1111. června 1868 1896-07-1919. července 1896 1937-09-2929. září 1937 Dominikán. Někdejší člen dominikánského konventu ve Znojmě, kde působil především jako kazatel a zpovědník.
Bruno Janeš, OP 1869-12-1414. prosince 1869 1894-07-2525. července 1894 1937-10-2828. října 1937 Dominikán. Někdejší kaplan při kostele sv. Kříže ve Znojmě. V závěru života žil v dominikánské komunitě v Košicích. V Košicích též pohřben.
Antonín Hrubý 1887 1910 1937-11-077. listopadu 1937 Duchovní správce v Bohdalově.
Hubert Růžička 1893 1917 1938-01-011. ledna 1938 Rodák z Bučovic. Duchovní správce v Dolních Kounicích.
Pavlín Krkoška, OFMCap. 1938-01-2121. ledna 1938 Kapucín, kněz. Působil a zemřel v brněnské kapucínské komunitě v klášteře při kostele Nalezení sv. Kříže.
Pavel Julius Vychodil, OSB 1862-04-1818. dubna 1862 1886 1938-04-077. dubna 1938 Rajhradský benediktin, spisovatel, překladatel a literární kritik, ředitel benediktinské knihtiskárny v Brně.
Gunther Schüssler, OSB 1860-06-1616. června 1860 1882 1938-06-011. června 1938 Rajhradský benediktin, někdejší převor rajhradského kláštera. Regenschori v opatském kostele v Rajhradě.
Hubert Beránek 1874-10-2929. října 1874 1898 1938-08-3030. srpna 1938 Farář na Moravci.
Emanuel Janků 1871-01-1010. ledna 1871 1939-01-1313. ledna 1939 Rodák z Moutnic. Téměř celý kněžský život působil v Dubňanech, postupně jako kooperátor, interkalární administrátor a farář. Jeho velkou zálibou bylo včelaření.
František Mečíř, CSsR 1939-01-1919. ledna 1939 Redemptorista, kněz. Působil v brněnské redemptoristické koleji při kostele sv. Michala.
Josef Skácel 1939-03-1616. března 1939 Farář ve Velkém Meziříčí. Když se dozvěděl o tom, že nacističtí vojáci překročili české hranice, prohlásil (podle svědectví P. Bohumila Buriana /viz r. 1958/), že to nepřežije. Za několik hodin skutečně zemřel.
František Pořízek 1863-10-2929. října 1863 1939-05-044. května 1939 Rodák z Bukovinky (farnost Křtiny). Strýc R.D. Jaromíra Pořízka (viz r. 1964). Farář v Dolních Bojanovicích.
Antonín Bartoš 1876-06-1313. června 1876 1899 1939-07-066. července 1939 Rodák ze Židenic (tehdy ještě samostatná obec, později připojená k Brnu). Profesor na II. československé reálce v Brně. Organizoval poutě do Svaté země, průkopník sociální péče o studenty z chudých poměrů, pohřben v Křižanově, prelát Jeho Svatosti, komtur Řádu Božího Hrobu v Jeruzalémě.
Alois Pokorný, CSsR 1939-07-2626. července 1939 Redemptorista, kněz. Působil v brněnské redemptoristické koleji při kostele sv. Michala. Propagátor úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Horlivě konal lidové misie a exercicie, nehledě na vlastní slabé zdraví. Člověk laskavý a pokorný. Zemřel ve věku 49 let.
Metoděj Frank, OFMCap. 1939-09-2828. září 1939 Kapucín, kněz. Člen řádového konventu v Brně.
Jan Nepomuk Pertlíček, CSsR 1893-01-1616. ledna 1893 1939-10-1212. října 1939 Redemptorista, kněz. Působil především v Plzni. Závěr života prožil v brněnské komunitě redemptoristů.
Vincenc Slezák 1876-01-077. ledna 1876 1898 1939-11-044. listopadu 1939 Rodák z Netína. V netínském kostele přijal také kněžské svěcení. Působil jako katecheta v Třešti.
Rudolf Kalina 1940-02-022. února 1940 Někdejší farář v Jedovnicích.
Veremund Tvrdý, OH 1940-02-055. února 1940 Milosrdný bratr, kněz. Působil v konventu ve Valticích. V roce 1919 byl zvolen provinciálem a přesídlil do Prahy. Pohřben na pražských Olšanských hřbitovech.
Antonín Starý 1940-03-1111. března 1940 Farář ve Vysočanech u Blanska.
Vincenc Bureš 1862-12-1515. prosince 1862 1893-07-3030. července 1893 1940-10-2525. října 1940 Duchovní správce na Vranově u Brna a v letech 1922-1932 farář ve Křtinách. Na penzi odešel do Náměště na Hané (olomoucká arcidiecéze), kde dožil a byl pohřben.
Josef Blažek 1940-11-3030. listopadu 1940 Rodák z Velkých Pavlovic. Farář v Podolí u Brna. Lidový povídkář a romanopisec (svá díla podepisoval zdvojeným příjmením, připomínajícím jeho rodiště: Josef Blažek-Pavlovický). Konzistorní rada.
František Krus, SJ 1871-06-2828. června 1871 1901 1941-01-3030. ledna 1941 V letech 1923-1925 spirituál kněžského semináře v Brně. Později vyučoval na jezuitském filosofickém institutu v Benešově u Prahy. Zde po čase podlehl srdeční slabosti a byl pohřben v řádové hrobce na místním hřbitově.
František Klíma 1847-08-3030. srpna 1847 1872 1941-01-3131. ledna 1941 Rodák ze Štěchovic (farnost Lysice). Někdejší kaplan v Čejkovicích. Později působil jako farář postupně v Bohuňově a Vémyslicích. Výborný hudebník. Dožil v Suchonicích v olomoucké arcidiecézi.
Mons. Otto Adámek 1941-02-044. února 1941 Rodák z Lysic, někdejší kaplan v Hustopečích u Brna. Konzistorní rada.
Alexius František Krotosz, OH 1875-01-2121. ledna 1875 1941-07-1717. července 1941 Milosrdný bratr působící při brněnském kostele sv. Leopolda. Když jeho klášter přepadlo gestapo, došlo u něj v důsledku nervového vypětí k ruptuře aorty (oslabené aneurismatem) a zemřel. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Cyril Vala 1859-03-066. března 1859 1886 1941-10-066. října 1941 V letech 1894-1909 farář ve Vysočanech u Blanska.
Václav Uhýrek 1856-09-2424. září 1856 1941-12-033. prosince 1941 Farář ve Slavkově u Brna.
Jan Filipovič 1876-05-088. května 1876 1901 1941-12-2727. prosince 1941 Farář v Novém Veselí.
Jan Číhal 1894-10-2222. října 1894 1917 1942-03-2929. března 1942 Působil jako kaplan postupně v Modřicích, Novém Veselí a Bučovicích. Zapojil se do protinacistického odboje, byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi.
Mons. Václav Hlavička 1864-12-1414. prosince 1864 1889-07-2828. července 1889 1942-04-011. dubna 1942 Postupně působil jako kooperátor v Knínicích a Šaraticích, samostatně pak působil ve Slavonicích, Křepicích a Troskovicích. Od roku 1889 farář v Netíně, kde prožil zbytek života. Za něj byl netínský kostel nově vymalován a byl doň pořízen nový novogotický hlavní oltář, dodnes dochovaný (výmalba byla zabílena na přelomu 60. a 70. let 20. století). Kaplan Jeho Svatosti, čestný občan Netína, Olší nad Oslavou, Kochánova a Zadního Zhořce. Pohřben v Netíně na novém hřbitově.
Adolf Tesař 1885-04-2929. dubna 1885 1942-06-1616. června 1942 Farář v Ivančicích. Spolupracoval s protinacistickým odbojem. Za druhého stanného práva byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven v Brně v Kounicových kolejích. Pohřben neznámo kde, symbolický hrob má na ivančickém hřbitově.
Václav Kostiha 1900-07-2626. července 1900 1925 1942-07-011. července 1942 Po kněžském svěcení působil postupně v Oslavanech, Drnholci, Tišnově, Hovoranech a Prušánkách. Od r. 1940 byl farářem ve Ždánicích u Hodonína. V roce 1942 byl zatčen za pomoc protinacistickým odbojářům, dopraven do Kounicových kolejí v Brně a popraven.
František Voneš 1942-07-011. července 1942 Kaplan ve Ždánicích u Hodonína, spolu s farářem Kostihou pomohl protinacistickým odbojářům a byl rovněž (ve stejný den a na stejném místě, jako jeho farář Václav Kostiha) popraven.
Mons. František Vítek 1858-09-044. září 1858 1883-07-1515. července 1883 1942-10-055. října 1942 Rodák z Týniště nad Orlicí v Čechách (královéhradecká diecéze). Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, teologii studoval v Hradci Králové. Působil jako vikarista hradecké katedrály a později jako kaplan v Polné. Později přešel do diecéze brněnské. V letech 1891-1898 byl farářem v Jamách, poté v letech 1898-1912 farář v Novém Veselí. Od roku 1909 assesor brněnské konzistoře. V roce 1912 byl ustanoven děkanem v Polné (opět královéhradecká diecéze). Monsignorem od roku 1927.
Alois Koudelka 1861-11-1818. listopadu 1861 1942-12-099. prosince 1942 Vystřídal několik kněžských působišť, v letech 1907-1933 byl farářem v Praci. Výborný lingvista, ovládající asi třicet jazyků. Překladatel. Od roku 1933 žil na odpočinku u augustiniánů na Starém Brně v Augustineu - ústavu pro staré a nemocné kněze (členem augustiniánského řádu se nestal).
Klement Lahodný 1909-04-1818. dubna 1909 1933-04-011. dubna 1933 1942-12-1212. prosince 1942 Farář v Lysicích.
ThDr. Norbert František Hrachovský, O.Praem. 1879-09-1111. září 1879 1943-01-1818. ledna 1943 Původně bohoslovec olomoucké arcidiecéze, ze semináře byl vyloučen pro své kontakty s katolickou modernou, byl však přijat do kanonie premonstrátů v Nové Říši u Telče a po věčných slibech byl vysvěcen na kněze. Koncem května 1942 byl se skupinou svých spolubratří uvězněn v Kounicových kolejích v Brně, 16. ledna 1943 byl transportován do Osvětimi. Trpěl svalovou atrofií, a nebyl již schopen pohybu, po dvou dnech byl zavražděn injekcí s fenolem.
Zikmund Jindřich Záběhlický, O.Praem. 1869-07-1515. července 1869 1943-01-2020. ledna 1943 Novoříšský premonstrát, katecheta v Dolní Vilímči a farář novoříšské farnosti, 29. května 1942 byl spolu s několika spolubratry zatčen (i přesto, že krátce předtím prodělal mozkovou mrtvici a byl v léčení), ku podivu přežil výslechy a týrání v Kounicových kolejích, 16. ledna 1943 byl transportován do Osvětimi a po čtyřech dnech zemřel.
Vavřinec Novotný, O.Praem. 1873-06-1616. června 1873 1943-01-2727. ledna 1943 Novoříšský premonstrát. Rodák z Milíkova (farnost Měřín). Převor novořísšské premonstrátské kanonie. Zemřel v Rajsku (pobočný koncentrační tábor Osvětimi), kde o něj až do jeho smrti obětavě pečoval jeho spolubratr Siard F. Nevrkla.
Pavel Jan Souček, O.Praem. 1877-06-2323. června 1877 1901 1943-01-2828. ledna 1943 Opat novoříšské premonstrátské kanonie, zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi.
Siard František Nevrkla, O.Praem. 1911-09-1111. září 1911 1938 1943-02-2525. února 1943 Novoříšský premonstrát, kaplan v Brně-Židenicích, zemřel v koncentračním táboře v Rajsku (pobočka Osvětimi), kam byl transportován z Osvětimi na vlastní žádost, aby se mohl starat o svého spolubratra Vavřince Novotného. Zemřel cca měsíc po Novotného smrti.
Mons. Adolf Tenora 1865-05-3131. května 1865 1943-02-2626. února 1943 Bratr Jana (viz r. 1936 tohoto seznamu) a Richarda Tenory (viz r. 1948 tohoto seznamu). Apoštolský pronotář, děkan brněnského děkanátu. V září a říjnu 1939 byl držen nacisty jako rukojmí. Byl postupně kaplanem v Kloboukách u Brna a Brně-Zábrdovicích, následně farářem v Šaraticích.
Jaroslav Kalous, CSsR 1943-03-1313. března 1943 Redemptorista, kněz. Působil zejména jako lektor juvenátu v klášteře v Července u Litovle (olomoucká arcidiecéze). Krátce působil také v brněnské redemptoristické koleji při kostele sv. Michala. Často konal lidové misie.
doc. ThDr. Metoděj Marvan 1897 1943-05-1010. května 1943 Po kněžském svěcení byl kaplanem v Měříně a následně v Brtnici. Poté byl poslán k dalšímu studiu do Říma. Zde získal docenturu v oboru církevního práva. Po návratu na Moravu působil jako regent v brněnském kněžském semináři, později tamtéž jako knihovník. Byl rovněž zpovědníkem řeholních sester z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Pro tuto kongregaci také vytvořil stanovy. Byl znám jako velký odborník na církevní právo, a zároveň jako velice laskavý člověk.
Mons. Metoděj Hošek 1860-02-2525. února 1860 1943-09-022. září 1943 Rodák z Doubravníku. Farář v Líšni, výborný kazatel. Podporovatel chudých. Dožil v péči sester boromejek v Líšni.
František Bařina, OSA 1863-01-2626. ledna 1863 1887 1943-09-2222. září 1943 Augustinián, opat na Starém Brně. Překladatel z polštiny a ruštiny.
Metoděj Vladimír Cupal, OSA 1906 1943-10-2929. října 1943 Augustinián, farář na Starém Brně.
Viktor Amand Kyas, OSB 1944-03-033. března 1944 Broumovský benediktin. Gymnaziální profesor. Na penzi žil v Brně-Žabovřeskách.
Jiří Hrůza 1894-03-3131. března 1894 1920-07-055. července 1920 1944-05-2424. května 1944 Rodák z Medlic (farnost Horní Kounice). Od r. 1933 farář ve Veverské Bítýšce.
Benedikt Hronek, OP 1907-02-1212. února 1907 1945-02-1111. února 1945 Dominikán. Někdejší katecheta ve Znojmě. Dne 12. května 1944 byl zatčen gestapem. Po velkém utrpení zemřel v koncentračním táboře v Terezíně.
Alfons Otakar Zadražil, OSA 1945-02-2222. února 1945 Augustinián, kněz, působící v klášteře na Starém Brně. Za poslech zahraničního rozhlasu a nedovolené ozbrojování byl odsouzen k trestu smrti a popraven v Praze na Pankráci stětím.
Řehoř Kaplan, OP 1872-10-044. října 1872 1897-07-1818. července 1897 1945-05-2828. května 1945 Farář farnosti při kostele sv. Kříže ve Znojmě, člen tamního dominikánského konventu. Autor historické studie Paměti dominikánského kláštera ve Znojmě.
Christian Honsig, O.Praem. 1876-02-1414. února 1876 1900-07-1717. července 1900 1945-06-077. června 1945 Rodák z Jihlavy, v letech 1919 až 1941 farář u sv. Jakuba v Jihlavě. Podle některých údajů počátkem druhé světové války sympatizoval s nacismem, později však údajně z těchto sympatií vystřízlivěl. Podle posudku, který na něj vypracoval nacistický aparát, Honsig rozhodně nebyl přesvědčeným nacistou (patřil k příznivcům mocnářství před rokem 1918 a v nacismu snad zpočátku pouze spatřoval jakousi možnost návratu ke "starým časům"). V roce 1941 byl na vlastní žádost ze zdravotních důvodů penzionován a zůstal v Jihlavě žít jako soukromá osoba. Koncem války z Jihlavy odešel a uchýlil se na řádovou faru ve Velké Chyšce u Pacova. Po několika dnech se však rozhodl do Jihlavy vrátit. Záhy po návratu byl zatčen. Dne 6. června 1945 jej "partyzánský soud" odsoudil k trestu smrti. Druhý den byl spolu s dalšími jihlavskými Němci v Rančířovském lese u Jihlavy zastřelen. Pohřben v hromadném hrobě na rančířovském hřbitově. Jeho působení a zhodnocení skutečné míry kolaborace dodnes vzbuzuje mezi historiky spory.
Ladislav Necid 1875 1899 1945-09-055. září 1945 Rodák z Frankova Zhořce (farnost Uhřínov). Někdejší kaplan v Bystřici nad Pernštejnem. Později odešel mezi krajany do USA. Zde působil v clevelandské diecézi.
Mons. PhDr. ThDr. Josef Dvořák 1864-03-088. března 1864 1887 1945-11-3030. listopadu 1945 Rodák z Třebíče. Spirituál a profesor dogmatiky v brněnském kněžském semináři.
František Svoboda 1886 1910 1946-01-1111. ledna 1946 Někdejší farář v Bobrové.
Ladislav Jakub Kokta 1872 1897-07-2626. července 1897 1946-04-2929. dubna 1946 Rodák z Doubravníku. Auditor konzistoře a biskupský rada. Farář v Pavlově u Radostína nad Oslavou.
Mons. Emil Procházka 1876-09-1717. září 1876 1899 1946-05-077. května 1946 Kooperátor u sv. Máří Magdaleny v Brně. Katecheta škol Vesna. Účastník pouti do Jeruzaléma, o čemž napsal knihu Do svaté země.
dr. Placid Buchta, OSB 1946-07-2727. července 1946 Rajhradský benediktin, někdejší farář v Ostrovačicích.
Mons. Augustin Kratochvíl 1865-08-2929. srpna 1865 1892 1946-08-1818. srpna 1946 Rodák z Bučovic. Jako kněz vystřídal postupně několik farností na západní Moravě (působil např. v Kamenici u Jihlavy), nakonec v letech 1915-1945 působil jako farář v Budišově u Třebíče. Vedle duchovní služby se věnoval též historiografii. Podílel se autorsky na Vlastivědě moravské, která vycházela mezi lety 1906-1907. Sepsal čtyři části tohoto monumentálního díla, mapující tehdejší politické okresy ivančický, velkomeziříčský, židlochovický a pohořelický. V roce 1945 odešel na odpočinek do rodiště a v následujícím roce zemřel. Pohřben v Bučovicích.
Josef Kolář 1887 1911 1946-08-2525. srpna 1946 Rodák z Bukové (farnost Protivanov). V letech 1926-1933 farář v Bobrové, poté působil v Jemnici.
Mons. Pavel Huyn 1968-02-1717. února 1968 1892-06-077. června 1892 1946-10-011. října 1946 Působil jako zámecký kaplan v Křetíně, později ve farnostech Prosiměřice, Trstěnice a Běhařovice, od r. 1902 diecézní biskup brněnský, v letech 1916-1919 pak arcibiskup pražský. Po vzniku Československa byl donucen vzdát se úřadu a odejít do zahraničí. V roce 1921 byl jmenován patriarchou alexandrijským, šlo ovšem pouze o čestný titul bez jakékoliv reálné pravomoci. V roce 2016 byly jeho ostatky přeneseny do Rajhradu u Brna a pohřbeny v klášterním kostele Sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova (tuto kongregaci pomáhal kdysi zakládat).
pplk. Karel Kolísek 1947-02-2525. února 1947 Vojenský duchovní. Rodný bratr R.D. Františka Kolíska (viz r. 1906 tohoto seznamu), R.D. Ignáta Kolíska (viz r. 1927 tohoto seznamu) a Mons. Aloise Kolíska (viz r. 1931 tohoto seznamu). Organizoval spolu se svými bratry-kněžími impozantní poutě do Lourd, kterých se účastnívaly stovky lidí.
Mons. Raimund Kobza 1869-01-077. ledna 1869 1895-07-2828. července 1895 1947-04-2727. dubna 1947 Rodák ze Stránecké Zhoři (farnost Netín). Katecheta ve Znojmě. Diecézní cenzor.
Alois Josef Kotyza, OSB 1869-02-2727. února 1869 1893-07-3030. července 1893 1947-07-2121. července 1947 Rajhradský benediktin, někdejší duchovní správce v Domašově u Brna, od r. 1936 rajhradský opat. Zemřel při dopravní nehodě.
Josef Peksa 1869-02-2626. února 1869 1891-07-2626. července 1891 1947-12-1515. prosince 1947 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín), farář a děkan v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Josef Hodovský 1947-12-2121. prosince 1947 Farář ve Veverských Knínicích.
Mons. Richard Tenora 1972-06-2525. června 1972 1948-01-1414. ledna 1948 Farář a děkan v Náměšti nad Oslavou. Bratr Adolfa (viz r. 1943 tohoto seznamu) a Jana Tenory (viz r. 1936 tohoto seznamu). Za druhé světové války vydával falešné křestní listy Židům, aby je uchránil deportace do koncentračních táborů.
František Všetečka 1948-05-3131. května 1948 Rodák z Rouchovan. Někdejší farář v Lovčicích. Emeritní spirituál brněnského kněžského semináře. Dožil na odpočinku v rodišti.
Antonín Sáňka 1921 1948-07-2222. července 1948 Kaplan v Brně-Řečkovicích. Tragicky zahynul při koupání v brněnské přehradě.
Česlav Přichystal, OP 1948-10-066. října 1948 Dominikán, duchovní správce sester dominikánek ve Střelicích u Brna.
František Stejskal 1864-06-022. června 1864 1948-12-066. prosince 1948 Biskupský a konzistorní rada. Farář v Brně-Řečkovicích.
Prof. ThDr. Augustin Alois Neumann, OSA 1891-06-1414. června 1891 1916-07-055. července 1916 1948-12-2626. prosince 1948 Rodák z Olešnice na Moravě. Augustinián na Starém Brně. Církevní historik, vyučující na teologické fakultě v Olomouci.
Hilár František Haitl, OP 1871-11-1212. listopadu 1871 1897-07-1818. července 1897 1949-01-066. ledna 1949 Rodák z Partutovic (olomoucká arcidiecéze). V letech 1924-1927 převor dominikánského konventu ve Znojmě.
Filip Homola 1864-04-1313. dubna 1864 1889 1949-01-1919. ledna 1949 Rodák z Bohdalova. Duchovní správce v Hnanicích. Od r. 1938 na penzi.
Jan Šoupal 1870-09-055. září 1870 1896-07-2626. července 1896 1949-04-022. dubna 1949 Po kněžském svěcení působil postupně v několika farnostech, v letech 1924-1933 farář v Archlebově.
Josef Toufar 1902-07-1414. července 1902 1940-06-2929. června 1940 1950-02-2525. února 1950 Rodák z Arnolce (farnost Zhoř u Jihlavy). Teologická studia započal až v pozdějším věku a na kněze byl vysvěcen teprve krátce před svými 38. narozeninami (což bylo v tehdejších poměrech dosti "pozdní povolání"). Byl inkardinován do královéhradecké diecéze. Kratičký čas po svém vysvěcení však provizorně vedl duchovní správu ve své rodné farnosti, vzhledem k nemoci a hospitalizaci tehdejšího zhořského faráře (R.D. Viktor Mastný). Poté již působil v královéhradecké diecézi, naposledy jako administrátor farnosti Číhošť. Začátkem roku 1950 byl zatčen a bez důkazů obviněn z inscenování tzv. Číhošťského zázraku. Zemřel na následky brutálních výslechových metod ve vyšetřovací vazbě. Byl zakopán do hromadného hrobu na hřbitově v Praze-Ďáblicích. Teprve na podzim r. 2014 byly jeho ostatky identifikovány a exhumovány. Dne 12. července 2015 byl pak pohřben do nově zřízené hrobky v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od r. 2013 probíhá jeho beatifikační proces.
Jan Širůček 1880-06-066. června 1880 1905 1950-03-2323. března 1950 Duchovní správce v Trstěnicích u Moravského Krumlova.
ThDr. Bohumil Spáčil, SJ 1875-04-2525. dubna 1875 1901-10-2828. října 1901 1950-12-055. prosince 1950 Jezuita. Rodák z Vémyslic u Moravského Krumlova. V letech 1901-1905 byl knězem brněnské diecéze, do jezuitského řádu vstoupil až poté. Byl prefektem brněnského semináře. V letech 1938-1945 byl provinciálem České provincie Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl se spolubratry internován ve zrušeném cisterciáckém opatství v Oseku u Duchcova v severních Čechách. Zde také zemřel. Pohřben je v hrobce jezuitů na Vyšehradském hřbitově v Praze.
Jan Dopita 1950-05-011. května 1950 Farář ve Vysokých Popovicích.
Karel Toufar, OFMCap. 1867 1951-02-1414. února 1951 Kapucín, kněz. Nějaký čas působil v brněnském konventu u kostela Nalezení sv. Kříže. V roce 1950 nebyl v rámci Akce K vzhledem ke svému stáří internován. Se skupinou obdobně starých řeholníků se dostal do bývalého kapucínského konventu v Opočně (královéhradecká diecéze), kde dožil v péči Školských sester de Notre Dame. Krátce po jeho smrti byl opočenský "charitní dům" zrušen a zbylí řeholníci byli převezeni na Moravec. P. Karel Toufar byl strýcem kněze královéhradecké diecéze, R.D. Josefa Toufara, umučeného v souvislosti s tzv. Číhošťským zázrakem. Svého synovce přežil o necelý rok.
Josef Koutný 1909-01-044. ledna 1909 1932 1951-04-2929. dubna 1951 Někdejší kaplan ve Křtinách. Později absolvoval studijní pobyt v Palestině a následně vyučoval biblistiku v brněnském semináři. Po roce 1948 začal být perzekvován a rozhodl se k odchodu do zahraničí. Při pokusu o přechod hranic byl zatčen a vyšetřován. Krátce po propuštění z vyšetřovací vazby za nejasných okolností zemřel (teorie, že by spáchal sebevraždu byla zpochybněna, protože na jeho těle shledali zaměstnanci pohřební služby jasné známky násilí, které si nemohl způsobit sám).
Eduard Pufberger 1886 asi 1910 1951-07-099. července 1951 Rodák z Dolních Bojanovic. Farář postupně ve Chlumu u Třebíče, později ve Sloupě. Od roku 1947 farář v Rudíkově. Dne 31. prosince 1949 byl raněn mozkovou mrtvicí, z čehož se již nikdy plně nevzpamatoval. Na výpomoc dostal R.D. Zdeňka Jelínka, který později, po jeho smrti rudíkovskou farnost převzal.
Václav Drbola 1912-10-1616. října 1912 1938 1951-08-033. srpna 1951 Farář v Babicích u Lesonic, byl zatažen do "případu Babice" a ač se reálně ničím neprovinil (v době vraždy funkcionářů KSČ v Babicích, která byla záminkou, byl již několik týdnů vězněn), byl odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením (justiční vražda), probíhá jeho beatifikační proces.
František Pařil 1911-01-2727. ledna 1911 1937 1951-08-033. srpna 1951 V letech 1942-1943 interkalární administrátor v Ostrově nad Oslavou, později farář v Horním Újezdě u Třebíče, v r. 1951 byl zatažen do "případu Babice", odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením (justiční vražda), jeho ostatky byly poté zpopelněny, později byla však urna s jeho popelem vydána příbuzným, kteří ji provizorně pohřbili, v roce 2011 byla urna pohřbena do hrobu u hlavního kříže na hřbitově v Heřmanově u Velké Bíteše (do heřmanovské farnosti patří Pařilův rodný Vidonín), František Pařil má tedy jako jediný ze tří kněží, popravených v souvislosti s "případem Babice", svůj vlastní hrob.
ThDr. Tomáš Akv. Hudec 1877-01-077. ledna 1877 1900 1951-08-2222. srpna 1951 Rodák z Věrovan (olomoucká arcidiecéze), zřejmě kněz olomoucké arcidiecéze. Vyučující biblistiky v brněnském kněžském semináři. Později děkan CMTF v Olomouci.
Prof. ThDr. Josef Heger 1885-05-077. května 1885 1908 1952-01-066. ledna 1952 Rodák z Nyklovic (farnost Sulkovec). Po kněžském svěcení působil dále v Brně. Podnikl cestu do Palestiny. Později působil jako katecheta na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Od r. 1924 pak vyučoval biblistiku v brněnském kněžském semináři. V roce 1930 byl povolán k výuce na Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po vypuknutí druhé světové války akademické činnosti zanechal a působil jako venkovský farář v moravské části Vysočiny. Dožil ve svém rodišti již značně nemocen.
Jan Bula 1920-06-2424. června 1920 1945-07-2929. července 1945 1952-05-2020. května 1952 Kaplan a později administrátor v Rokytnici nad Rokytnou, v roce 1951 byl nespravedlivě odsouzen v souvislosti s "případem Babice" k trestu smrti a popraven oběšením (justiční vražda), probíhá jeho beatifikační proces.
Ferdinand Karel Nesrovnal, SJ 1952-05-3030. května 1952 Jezuita. V letech 1948-1950 kooperátor v Bystrci u Brna. Po roce 1950 byl perzekvován komunistickým režimem. V roce 1952 byl zatčen, a krátce poté byl na cele nalezen oběšen (záhadné úmrtí, příčiny smrti jsou nejasné, mohlo jít o sebevraždu, ale rovněž mohl být usmrcen svými vyšetřovateli). Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Osvald Šurý 1888-08-099. srpna 1888 1913-07-2020. července 1913 1952-06-1818. června 1952 Rodák z Drnovic (farnost Lysice). V letech 1924-1932 farář v Sulkovci, 1932-1936 ze zdravotních důvodů mimo aktivní službu. V letech 1937-1942 farář v Sebranicích u Boskovic.
František Pohanka 1899 1952-07-1616. července 1952 Rodák z Kotlas (farnost Nové Veselí). V letech 1911-1914 farář v Ostrově nad Oslavou, od r. 1914 až do své smrti působil ve Studené.
Felix František Svoboda, OP 1873-04-011. dubna 1873 1898-07-1717. července 1898 1953-03-011. března 1953 Dominikán. Někdejší kaplan u sv. Kříže ve Znojmě. Později působil v dominikánských konventech mimo brněnskou diecézi, naposledy v Ústí nad Labem (litoměřická diecéze). V roce 1950 byl vzdor špatnému zdravotnímu stavu odvezen do internace do Broumova. O rok později byl převezen do charitního domova na Moravci, kde dožil. Na hřbitově na Moravci je též pohřben.
Mořic Ludva, OFMCap. 1878 1953-11-1111. listopadu 1953 Kapucín, zpovědník řeholních sester na Moravci. Tamtéž zemřel.
Josef Kříž 1920-03-1515. března 1920 1945 1953-11-1111. listopadu 1953 Duchovní správce v Bohdalově.
Alois Gryc 1880-06-1919. června 1880 1905-07-3030. července 1905 1954-01-2727. ledna 1954 Rodák z Ruprechtova (farnost Krásensko v olomoucké arcidiecézi). Původně studoval práva, později přešel na studia teologie, kterou studoval střídavě v Olomouci a v Brně. V závěru teologických studií požádal, aby mohl působit v krajanské duchovní správě v USA. Protože včas nestihl dodat potřebné dokumenty k vycestování, musel zůstat na Moravě v brněnské diecézi. Po kněžském svěcení byl ustanoven kooperátorem v Bystřici nad Pernštejnem. Do USA se mu podařilo vycestovat až v roce 1909. Po desetiletém působení v Iowě a Nebrasce u něj propukla závažná nervová nemoc. Byl nucen se vrátit na Moravu. Jelikož jeho stav se stále zhoršoval, a nemoc se později ukázala jako již trvalá, byl prohlášen za nezpůsobilého a byl mu ustanoven opatrovník v osobě jeho rodného bratra Josefa. Toto opatrovnictví trvalo po celý zbytek jeho života. Pohřben byl v rodném Ruprechtově.
Jan Zouhar 1954-08-2525. srpna 1954 Emeritní farář v Bílovicích nad Svitavou.
Karel Endl 1954-09-1515. září 1954 Kněz. Biskupský rada, děkan. Katecheta ve výslužbě v Bystřici nad Pernštejnem.
Antonín Keller 1954-09-3030. září 1954 Duchovní správce ve Chvalkovicích u Bučovic.
Ludvík Mihola 1870-12-1717. prosince 1870 1893 1954-10-077. října 1954 Farář v Tasovicích u Znojma.
Jan Gottwald 1954-10-2323. října 1954 Farář v Osové Bítýšce.
František Musil 1954-11-2727. listopadu 1954 Konzistorní rada. Farář v Želešicích.
Cyril Janšta 1955-01-099. ledna 1955 Kněz, konzistorní rada. Katecheta v Jihlavě.
Eduard Rozmahel 1955-01-3131. ledna 1955 Farář a děkan v Dačicích.
František Florián 1955-02-055. února 1955 Kněz. Katecheta ve výslužbě v Hodoníně.
Vojtěch Basovník, SDB 1939-06-022. června 1939 1955-03-1717. března 1955 Salesián. Krátce působil v salesiánské komunitě v Brně. V roce 1950 byl se svými spolubratry internován, o tři roky později zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke čtyřletému vězení. Trest nastoupil do pracovního tábora v Temném Dole ve Rtyni v Podkrkonoší. Zemřel v důsledku odepření potřebné lékařské péče na otravu krve.
Amand Jan Dlapka, OP 1892-06-2323. června 1892 1916-07-055. července 1916 1955-05-2525. května 1955 Dominikán, znojemský rodák. Nějaký čas působil ve znojemském dominikánském konventu. V roce 1945 byl odsunut z Československa, jelikož byl hlášen k německé národnosti. Působil pak v rakouském Retzu, kde je také pohřben.
Simeon Zapletal 1955-07-055. července 1955 V letech 1912-1944 farář v Telči.
Stanislav Alois Víceník, OP 1879-06-2020. června 1879 1904-07-2929. července 1904 1955-09-044. září 1955 Dominikán. Po kněžském svěcení působil nějaký čas jako kaplan ve Znojmě.
Josef Kristek 1956-05-1919. května 1956 Kanovník brněnské kapituly. Rektor brněnského kostela Nanebevzetí Panny Marie.
František Martínek 1956-06-066. června 1956 Farář v Kobylí na Moravě.
Antonín Vitula 1956-07-011. července 1956 Kněz, katecheta v Brně-Králově Poli.
František Dohnal 1876-07-3131. července 1876 1900 1956-07-2828. července 1956 Jako bohoslovec se účastnil literárních aktivit Katolické moderny, přátelil se s Jakubem Demlem. Farář v Křižanovicích u Bučovic.
Antonín Nevrkla 1956-11-077. listopadu 1956 Farář v Osové Bítýšce.
Jakub Jeleček 1956-12-2323. prosince 1956 Emeritní farář v Brně-Komíně.
Emil Svoboda 1957-01-011. ledna 1957 Farář v Olší u Tišnova.
Rudolf Neuman 1957-01-011. ledna 1957 Rodák ze Studence u Třebíče (farnost Koněšín). Někdejší duchovní správce ve Vratěníně. Po roce 1948 byl různě šikanován státními orgány a nakonec skončil ve vězení. Po propuštění se mu podařilo odejít do zahraničí a působil pak v salzburské arcidiecézi v Rakousku. Později odešel do Kanady, kde se věnoval české krajanské duchovní správě v Torontu. Člověk mírné a ušlechtilé povahy.
Mons. Eduard Chadim 1957-01-3131. ledna 1957 Někdejší kooperátor v Netíně, emeritní farář v Šitbořicích.
František Malík 1908-03-2424. března 1908 1957-01-3131. ledna 1957 Rodák z Bukovinky (farnost Křtiny), působil jako farář v Drásově.
František Křehlík 1957-02-1818. února 1957 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín, nezaměňovat s ThDr. Františkem Křehlíkem, který zemřel až v r. 1982), farář v Růžené.
Štěpán Jakub Rajda, O.Praem. 1957-03-1616. března 1957 Novoříšský premonstrát, v letech 1942-1945 byl vězněn v koncentračním táboře. První poválečný převor novoříšského kláštera, v letech 1947-1950 zároveň duchovní správce novoříšské farnosti.
Josef Parma 1910-10-2828. října 1910 1935-07-055. července 1935 1957-05-1717. května 1957 Někdejší kooperátor farnosti Moravec, později administrátor postupně v Horních Bojanovicích a Brtnici. Později byl duchovním správcem v Hlubokých Mašůvkách. Zemřel na následky mrtvice.
Václav Šettner, SJ 1885-06-055. června 1885 1957-08-1717. srpna 1957 Jezuita, někdejší spirituál kněžského semináře v Brně.
Mons. ThDr. Josef Toman 1880-01-1414. ledna 1880 1904-07-2626. července 1904 1957-12-088. prosince 1957 Rodák z Netína. Po kněžském svěcení byl kaplanem v Prosiměřicích a následně farářem ve Starovicích, později působil v Brně jako vyučující v kněžském semináři. Kanovník brněnské kapituly. Byl velkým dobrodincem netínského kostela (věnoval do něj např. novou monstranci atd.). Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Filip Macek 1958-01-01515. ledna 1958 Farář ve Žďárci u Tišnova.
Bohumil Burian 1904-11-2525. listopadu 1904 1929-07-055. července 1929 1958-04-2929. dubna 1958 Po kněžském svěcení působil jako kaplan v Lysicích, poté jako interkalární administrátor v Obyčtově a Černé Hoře u Blanska, poté byl do r. 1931 kaplanem v Netíně. Následně byl kooperátorem postupně ve Velkém Meziříčí a Kunštátě. Od r. 1937 byl zastupujícím duchovním správcem ve Velkém Meziříčí, po smrti tamního faráře, P. Skácela v roce 1939 byl ustanoven na jeho místo definitivně. Po roce 1948 začal být sledován komunistickými úřady. 29. dubna 1958 byl předvolán k výslechu na MNV ve Velkém Meziříčí. Neví se, jak "výslech" probíhal – Burian se ještě zvládl vrátit na faru. Záhy po návratu se však zhroutil a zemřel.
Benedikt Novoměstský 1887-03-2020. března 1887 1910 1958-08-055. srpna 1958 Rodák z Lovčic. Farář v Litohoři a později v Jakubově u Moravských Budějovic.
Prof. ThDr. PhDr. Bernardin Jan Skácel, OP 1884-04-033. dubna 1884 1959-01-022. ledna 1959 Dominikán. Někdejší převor dominikánského konventu ve Znojmě, po zákazu činnosti dominikánského řádu v roce 1950 se stáhl do ilegality, žil v Litoměřicích a věnoval se ilegální formaci řádového dorostu (pro řád formoval například svého synovce Štěpána Stanislava Bečičku, OP, který do dominikánského řádu vstoupil tajně a své členství držel v tajnosti po většinu svého života), pohřben v Litoměřicích.
Mons. ThDr. Antonín Jelen 1880 1904 1959-02-2323. února 1959 Kanovník brněnské kapituly. Assesor brněnské konzistoře, jubilant kněžství.
Bohuslav Burian 1919-10-1616. října 1919 1947 1959-04-2929. dubna 1959 Brněnský rodák. Původně klerik augustiniánského řádu v opatství na Starém Brně. Život v klášteře se mu však stal příliš svazujícím. Po dohodě s představenými z řádu odešel a přestoupil do diecézního semináře. Na kněze byl vysvěcen již pro brněnskou diecézi. Působil jako kaplan ve Slavonicích, poté v Moravské Nové Vsi. Tehdy začal převádět lidi přes hranice (převedl mj. kněze Josefa Hrbatu), po odhalení této své činnosti byl zatčen a odsouzen na 20 let odnětí svobody. V roce 1959 se mu podařilo uprchnout z Leopoldova a několik dní unikal. Byl znovu chycen a dopraven na Mírov. Zde zakrátko zemřel na následky mučení a odepření potřebné lékařské péče.
František Augustin 1888-10-1212. října 1888 1959-05-044. května 1959 Rodák z Bohdalova. V letech 1925-1930 farář ve Fryšavě pod Žákovou horou, 1930-1937 ve Štěpánově nad Svratkou a nakonec 1937-1939 ve Střížově (není zřejmé zda ve Střížově-Číměři, či ve Střížově u Jihlavy). Dožil na odpočinku v rodišti.
Ignác Kohl, OFMCap. 1959-09-1717. září 1959 Kapucín, zpovědník řeholních sester na Moravci. Tamtéž zemřel.