Nechť je dána křivka   v prostoru  . Křivka  , která protíná kolmo všechny tečné vektory křivky  , se nazývá Evolventa křivky   (je jich nekonečně mnoho).

  - obrázek 1. Zobrazení Evolventy na sinusoidě:

  - obrázek 2. Zobrazení Evolventy na kružnici:

Algoritmizace:

editovat

Funkce pro výpočet evolventy.

private void SetInvolute()
{
 double s = 0;
 involute.Clear();
 c2DPoint LastPoint = Fxy(ParametrTypeCommonMin);
 
 for (double i = ParametrTypeCommonMin; i < ParametrTypeCommonMax; i += segment)
 {
  c2DPoint D0Point = Fxy(i);
  c2DPoint D1Point = Fxydxy(i);
  s += D0Point.Distance(LastPoint)
        
  double fraction = s / Math.Sqrt(Math.Pow(D1Point.X,2)+Math.Pow(D1Point.Y,2));
  involute.Add(new c2DPoint(D0Point.X - D1Point.X*fraction, D0Point.Y - D1Point.Y*fraction));
  LastPoint = D0Point;
  }
}