Geometrie/Operace s goniometrickými funkcemi

Goniometrické funkce jsou spolu provázány překvapivě velkým množstvím vztahů.

Vztah mezi funkcemi sinus a kosinus editovat

  pro všechna x

Definice tangenty editovat

  pro všechna x

 

Sčítání úhlů editovat

  pro všechna x a y

Násobení editovat

  pro všechna x a y

Sčítání (interference) editovat

  pro všechna x a y

Externí odkazy editovat