Geometrie/Oskulační rovina

Definice editovat

Nechť je křivka   třídy   v prostoru   dána vektorovou rovnicí

 .

Zvolme na této křivce pevně neinflexní bod  . Rovinu, určenou tímto bodem a dvojicí vektorů   a  , nazveme oskulační rovinou křivky   v bodě  .

Pozn.: Oskulační rovina je pouze speciálním případem tečné roviny.

 

Algoritmus editovat

public static Surface OskulacniRovina(Curve krivka, double u)
{
  Point3d f=krivka.GetValue(u); //bod na křivce
  Vector3d prvniDerivace=krivka.FirstDeriv(u);
  Vector3d druhaDerivace=krivka.SecondDeriv(u);
  return new PlaneSurface(f,prvniDerivace,druhaDerivace); //vrací rovinu určenou bodem a dvěma vektory
}