Geometrie/Racionální algoritmus de Boor

De Boor algoritmus editovat

Bod na racionální B-spline křivce můžeme stejně jako u racionálních Bézierových křivek spočítat hned dvěma způsoby.

1. Pomocí algoritmu de Boor pro racionální křivky:

Zvolíme-li  , pak bod na racionální B-spline křivce vypočteme opakovanou lineární interpolací:

 ,

kde

 

a

 ,   a  .

Bod   je hledaný bod racionální B-spline křivky.

Toto rozšíření algoritmu de Boor vzniklo obdobným způsobem jako rozšíření algoritmu de Casteljau pro Bézierovy křivky.

2. Převodem na neracionální křivku a zpětným promítnutím:

Převedeme racionální B-spline na neracionální (o jednu dimenzi výše), provedeme de Boor algoritmus pro neracionální křivku a výsledný bod převedeme (promítneme) zpět.


Algoritmizace editovat

ComputeKnotVector(int n, int k) editovat

Spočítá uzlový vektor.

Parametry:

 • n - počet kontrolních bodů mínus 1
 • k - stupeň de Boor bázové funkce
void ComputeKnotVector(int n, int k)
 {
 parametrization = new ParameterCollection();
 for(int i=0; i<=n+k+1; i++)
 {
  if(i<=k) parametrization.Insert(i,0);
  else
  if(i>n) parametrization.Insert(i,n-k+1);
  else
  parametrization.Insert(i,i-k);
 }
 }

Vector GetPoint(double t) editovat

Přetížená metoda třídy Curve. Spočítá a vrátí bod na křivce.

Parametry:

 • t - parametr výpočtu
public override Vector GetPoint(double t)
 {
 ParameterCollection u = parametrization;
 int n = ctrlPoly.Count;
 Vector[] points = new Vector[n];
 double[] weight = new double[n];
 for (int i=0;i<n;i++)
 {
  points[i] = ((RichPoint)(ctrlPoly[i])).Locate;
  weight[i] = ((RacionalRichPoint)(ctrlPoly[i])).Weight;
 }
 int l=0;
 while(t>u[l]) l++;
 l--;
 if(l<Degree) l=Degree;
 for(int j=0;j<Degree;j++)
 {
  for(int i=l-Degree+1+j;i<=l;i++)
  {
  double alfa = (t - u[i])/(u[i+Degree-j]-u[i]);
  points[i]=(1-alfa)*points[i-1]+alfa*points[i];
  }
 }
 return points[l];
 }