Geometrie/Spojené konce 1. a 2. derivace

Nechť je křivka třídy v prostoru dána vektorovou rovnicí

.

Zvolme si pevně na této křivce bod .

Potom vektor

.

je vektor první derivace a vektor

.

je vektorem druhé derivace v pevně zvoleném bodě křivky .

Algoritmus 1. spojené derivace editovat

private void CountPointsOfFirstJointDerivation () {

	for( double i = this.ParametrTypeCommonMin; i <= this.ParametrTypeCommonMax; i += this.segment ) {

		Point ActualPoint = new Point( this.Fx( i ), this.Fy( i ) );
		Point FirstDerivation = this.Fxydxy( i );
		this.joinFirstDerivation.Add( new Point( ActualPoint.X + FirstDerivation.X, ActualPoint.Y + FirstDerivation.Y ) );

		}

	}

Algoritmus 2. spojené derivace editovat

private void CountPointsOfSecondJointDerivation () {

	for( double i = this.ParametrTypeCommonMin; i <= this.ParametrTypeCommonMax; i += this.segment ) {

		Point ActualPoint = new Point( this.Fx( i ), this.Fy( i ) );
		Point SecondDerivation = this.Fxyddxy( i );
		this.JoinSecondDerivation.Add( new Point( ActualPoint.X + SecondDerivation.X, ActualPoint.Y + SecondDerivation.Y ) );

		}

}

Autoři editovat

Tento text vypracovali studenti Univerzity Palackého v Olomouci katedry Matematické informatiky jako zápočtový úkol do předmětu Počítačová geometrie.