Geometrie/Tečný vektor, tečná rovina a tečna plochy

Definice editovat

Nechť je plocha   dána vektorovou rovnicí

 ,

a nechť   je křivka ležící na této ploše popsaná vektorovou rovnicí

 .

Zvolme si na této křivce pevný bod  . Potom   je tečný vektor plochy   v bodě  . Přímka určená tečným vektorem procházející tímto bodem se nazývá tečna plochy   v bodě  . Nechť   je  -křivka a   je  -křivka plochy  . Označme   jejich průsečík. Potom tečný vektor křivky   v bodě   je roven parciální derivaci  , a tečný vektor křivky   je v tomto bodě roven parciální derivaci  . Jelikož   a   jsou lineárně nezávislé, tvoří rovinu. Všechny přímky, které jsou tečnami plochy v daném bodě leží v této rovině, která se nazývá tečná rovina.

 

Algoritmus editovat

public static Surface TecnaRovina(Surface plocha, double u, double v)
{
	Point3d f=plocha.GetValue(u,v);
	return new PlaneSurface(f,plocha.PartialDerivU(u,v),plocha.PartialDerivV(u,v));
	//vrací rovinu určenou bodem f a prvními parciálními derivacemi v tomto bodě
}