Hornolužická srbština/Předložky

Pro svou blízkost češtině má hornolužická srbština i řadu stejných či podobných předložek.

Zcela shodné s češtinouEditovat

do
A to jak ve významu časovém, tak místním. Stejně jako v češtině s genitivem.
na
A to jak s lokálem ve významu kde?, tak s akuzativem ve významu kam?
před
A to jak s instrumentálem ve významu časovém a místním, tak s akuzativem.
při
S instrumentálem.

Podobné češtiněEditovat

wo
Plní význam českého o s lokálem.
wot
Plní význam českého od.
z
Plní význam českého s i českého z, tedy se v patřičných významech pojí s instrumentálem a s genitivem.

OstatníEditovat

porno
Znamená proti, oproti, ale také podélně s, souběžně.