Java/Práce s řetězci

Textový řetězec v Javě je třídy java.lang.String, ovšem většinou se píše zkráceně jako String. Textové řetězce jsou v Javě interně v Unicode (2 byty na znak).

Řetězce je možné spojovat pomocí operátoru "+". Připojovat na konec jednoho řetězce lze pomocí "+=". Syntaxe for cyklu je stejná jako u C:

for( /* počáteční příkaz */; /* ukončovací podmínka */; /* příkaz na konci jednoho cyklu */ ) {
	
	/* příkaz k opakování */
	
}

Nejčastější je jednoduchá iterace ve stylu

for( int i = 0; i < 5; i++ ){
	
	/* příkaz k opakování */
	
}

Při kompilaci může být nutné specifikovat kódování vstupních souborů. Toho lze docílit pomocí parametru encoding při kompilaci. Např. javac -encoding utf8 Spoj.java

Spojování řetězcůEditovat

public class Spoj {
  public static void main (String args[]) {
    // Nadefinujeme si několik řetězců
    String prvni = "žluťoučký kůň";
    // Další řetězec
    String druhy = "úpěl";
    // A další...
    String treti = "Ďábelské ódy";
    // Spojíme je dohromady
    String vse = prvni + " " + druhy + " " + treti;
 
    // Desetkrát opakujeme, pro i od nuly a dokud je i menší než deset
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
     vse += " la"; 
    }
 
    System.out.println(vse);
  }
 }

Spojování velkého počtu řetězcůEditovat

Někdy je třeba spojit velké množství řetězců

public class Spoj {
public static void main (String args[]) {
	// Nadefinujeme si několik řetězců
	String prvni = "žluťoučký kůň";
	// Další řetězec
	String druhy = "úpěl";
	// A další...
	String treti = "Ďábelské ódy";
	// Spojíme je dohromady za pomoci objektu StringBuider
	StringBuilder vse = new StringBuilder(prvni + " " + druhy + " " + treti);

	// Desetkrát opakujeme, pro i od nuly a dokud je i menší než deset
	for (int i = 0; i < 20; i ++) {
		vse.append(" la");
	}

	System.out.println(vse);
}
}