Klíč k určování druhů ryb žijících na území České republiky

Klíč k určování druhů ryb žijících na území České republiky je projekt české Wikiverzity, který si klade za cíl vytvořit klíč, podle kterého lze určit druhy ryb, se kterými se může čtenář setkat ve vodách v České republice.

Copak je to za rybu?

Metodika Editovat

Projekt má pomoci určit druhy ryb při náhodném setkání pomocí jednoduchých morfologických znaků bez potřeby znalosti anatomické stavby zkoumaného exempláře a bez nutnosti provádět obtížná zjišťování plastických a meristických znaků. Zároveň se v maximální možné míře vyhýbá porovnávání s jinými druhy ryb.

Klíč sestává v každé úrovni z několika popisů, zvýrazňujících hlavní rozlišovací znaky jednotlivých skupin. Zároveň je snaha, aby jednotlivé skupiny co možná nejvíce odpovídaly systematickému zařazení, což ovšem není vždy možné, protože rozdíly mezi některými skupinami jsou především anatomického charakteru. K jednotlivým popisům by měly být přidruženy ilustrační kresby se zvýrazněním popisovaných znaků. Popis je doplněn odkazem na další úroveň, která je nutná k bližšímu určení. Zároveň může být připojen odkaz na Wikipedii, kde je možné získat k danému taxonu bližší encyklopedické informace.

V textu bude používána specifická terminologie se kterou se můžete seznámit na stránce Klíč k určování druhů ryb žijících na území České republiky/Základní pojmy. Pokud jste s těmito pojmy seznámeni, můžete přistoupit k určování.

Úkoly Editovat

Ke zdárnému vypracování klíče je potřeba udělat několik samostatných věcí (pod jednotlivé položky se mohou zapisovat uživatelé mající zájem se účastnit):

  • Vytvořit textový podklad klíče;
  • vytvořit obrazový materiál;
  • zapracovat na článcích na Wikipedii, aby byly čtenáři přínosné;
  • cokoli jiného (specifikujte).