Kurz programování v C/Matematické funkce

funkceEditovat

#include <math.h>


sinusEditovat

sin (vzorec);


arkus sinusEditovat

asin (vzorec);


kosinusEditovat

cos (vzorec);


arkus kosinusEditovat

acos (vzorec);


tangensEditovat

tan (vzorec);


arkus tangensEditovat

atan (vzorec);


mocninaEditovat

pow (základ mocniny,exponent);


odmocninaEditovat

sqrt (vzorec);

Do kompilace se musí přidat parametr -lm.