LaTeX/Matematika

Snadná a kvalitní sazba matematických textů byl jeden z důvodů, proč vůbec TeX a potažmo tedy i LaTeX vznikly. Do jisté míry se staly TeX a později LaTeX standardem pro sazbu matematických textů. Znalost způsobu zápisu matematických výrazů v LaTeXu tak přijde vhod i v jiných prostředích, například pro webové prohlížeče jej integruje javascriptová knihovna MathJax.

Matematická prostředíEditovat

Pro vkládání matematických výrazů se v LaTeXu používají zvláštní prostředí, v kterých mají některé znaky a příkazy jiné významy. To je podobné čistému TeXu, ovšem LaTeX matematické části textu ohraničuje jinak. Jsou dvě základní rozdělení matematických prostředí:

  • v textu - tedy že matematické výrazy jsou přímo součástí souvislého textu
  • samostatně - tedy že výrazy jsou na samostatných řádkách

Následující tabulka shrnuje patřičná prostředí. Pro znalce čistého TeXu jsou v ní umístěna i ohraničení matematických výrazů v čistém TeXu, ovšem jejich použití v LaTeXu je nevhodné. Zdánlivě mohou fungovat zcela bezproblémově, ale také se mohou na pozadí dostávat do kolize s pokročilejšími makry a v případě syntaktických chyb pravděpodobně LaTeX nebude schopen zobrazit smysluplné chybové hlášky.

Typ V textu Samostatné rovnice Samostatné a automaticky číslované rovnice
Prostředí math displaymath equation
LaTeXová zkratka \(...\) \[...\]
TeXová zkratka $...$ $$...$$
Poznámka equation* odstraní číslování, ale vyžaduje balíček amsmath

Matematické symbolyEditovat

Některé základní symboly používané v matematice lze do textu napsat přímo:

+ - = ! / ( ) [ ] < > | ' : *

Pro mnoho dalších je ale zapotřebí používat příkazy, například:

\forall x \in X, \quad \exists y \leq \epsilon

vytvoří

 

Snížený a zvýšený textEditovat

Snížený a zvýšený text, obvykle používaný pro indexy a pro mocniny, je poměrně jednoduché zapsat. Před samostatný zvýšený znak stačí napsat stříšku (^), přes samostatný snížený znak stačí napsat podtržítko (_). Má-li se jednat o celou skupinu zvýšených či snížených znaků, je potřeba je uzavřít do složených závorek.

Tedy například

k_{n+1} = n^2 + k_n^2 - k_{n-1}

vytvoří

 

Řecká písmenaEditovat

U písmen, která jsou stejné jako v latince, stačí použít písmeno z latinky. Příkazy ke vysázení zbytku písmen vesměs odpovídají jejich anglickému názvu. Část z nich má i alternativní podobu, pro jejíž vysázení má patřičný příkaz předponu var.

Řecká písmena
Symbol Řecké písmeno   Symbol Jeho zápis v LaTeXu
  a   A a \alpha   a   N a \nu
  a   B a \beta   a   \Xi a \xi
  a   \Gamma a \gamma   a   O a o
  a   \Delta a \delta  ,   a   \Pi, \pi a \varpi
 ,   a   E, \epsilon a \varepsilon  ,   a   P, \rho a \varrho
  a   Z a \zeta  ,   a   \Sigma, \sigma a \varsigma
  a   H a \eta   a   T a \tau
 ,   a   \Theta, \theta a \vartheta  ,   a   Y, \Upsilon a \upsilon
  a   I a \iota  ,  , a   \Phi, \phi a \varphi
 ,   a   K, \kappa a \varkappa   a   X a \chi
  a   \Lambda a \lambda   a   \Psi a \psi
  a   M a \mu   a   \Omega a \omega