Latina/Podstatná jména (Substantiva)

Podstatná jména (substantiva) v latině mají tyto mluvnické kategorie:

  • pád (cāsus): nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ
  • rod (genus): maskulina (rod mužský), feminima (rod ženský) a neutra (rod střední)
  • číslo (numerus): singulár, plurál
  • vzor, který je typický pro dané skloňování (dēclīnātiō), jemuž substantivum náleží.

Deklinace Editovat

Substantiva se dělí do pěti deklinací. Do které deklinace substantivum patří se pozná podle koncovky genitivu singuláru, která je ve slovníkovém tvaru uvedena hned za jménem. Příklad: fēmina, -ae, f.

Gen. sg. Zařazení Vzor
-ae 1. deklinace fēmina
2. deklinace servus, puer, verbum
-is 3. deklinace mīles, carmen, mare
-ūs 4. deklinace exercitus, cornū
-eī 5. deklinace rēs