Latina/Slovesa (Verba)

Slovesa se dělí do čtyř konjugací. Do které konjugace sloveso patří se pozná podle koncovky aktivního infinitivu.