Příkaz echo kopíruje na standardní výstup svoje argumenty (zpráva) následované znakem nového řádku.

SYNTAXE: echo [přepínače] zpráva

Argumenty editovat

Argument zpráva představuje v tomto případě jeden nebo více argumentů. Tyto argumenty potom mohou obsahovat řetězce znaků v uvozovkách, nejednoznačná jména souborů a proměnné příkazového procesoru. Argumenty oddělujeme pomocí mezer. Budou-li v argumentech uvedeny neuvozené speciální znaky, pak je bude příkazový procesor interpretovat, to znamená, že například symbol hvězdička bude rozšířena příkazovým procesorem na seznam všech souborů v pracovním adresáři. Příkaz echo se ukončí znakem nového řádku, ale je také možné tento příkaz ukončit znakem \c, kterým zabráníme zobrazování tohoto znaku nového řádku. Díky tomuto ukončení pak pokračujeme na stejném řádku. Pokud si přejeme zobrazit zpětné lomítko a nechceme aby jej příkazový procesor interpretoval jako speciální znak, tak poté musíme využít některý z uvozujících znaků.

Přepínače editovat

K příkazu lze použít tyto přepínače:

-n potlačí znak nového řádku ukončující zprávu
-E potlačí v příkazu echo interpretace escape znaků nebo speciálních znaků zadaných za zpětným lomítkem
-help je pro zobrazení stručné nápovědy tohoto příkazu. Nápověda obsahuje sadu sekvencí escape, které příkaz echo interpretuje. Tato volba však nefunguje v příkazu echo v příkazovém procesoru Bourne Again Shell. Zde je nutno použít příkaz help echo.

Poznámky editovat

Příkaz echo můžeme používat k zobrazování zpráv na terminálu, ale i uvnitř skriptů pro příkazový procesor. Dále jak jsme již výše zmiňovali, můžeme používat u tohoto příkazu tzv. Escape sekvence, které se používají k reprezentaci netisknutelných znaků.

Význam Escape sekvence:

\a - Zvukový sígnál (beep)
\n - znak nového řádku
\c - potlačení znaků nového řádku na konci příkazu echo
\t - horizontální znak tabulátoru
\v - vertikální znak tabulátoru
\\ - znak zpětného lomítka (jen jednoho)