Maďarština/Jednotné a množné číslo přídavných jmen

Jednotné číslo

editovat
  • Jednotné číslo (singulár, lat. [numerus] singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus něčeho. Používá se jak u jmen (podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno), tak u sloves.
  • Jednotné číslo maďarských přídavných jmen je prostá záležitost. V každém slovníku je maďarské přídavné jméno v jednotném čísle spolu s jeho překladem.

Množné číslo

editovat
  • Množné číslo (plurál) má v maďarštině typickou koncovku -k. Množné číslo přídavných jmen se vyjadřuje znakem -k (s variantami -ak, -ok, -ek, -ök) jako u podstatných jmen.

Koncovky množného čísla

editovat
Jméno končíci se na / Kmen Koncovka Pravidlo Nominativ singulár Nominativ plurál
-a -k -a se prodlouží = -ák sárga sárgák
-e -k -e se prodlouží = -ék fekete feketék
-i
-ak slovo se smíšenými nebo nízkými samohláskami končící se na -i nebo -ú ázsiai
hosszú
ázsiaiak
hosszúak
-i
-ek slovo s vysokými samohláskami končící se na -i (původ značící slova) nebo -ű keleti keletiek
ostatní samohlásky -k koncovka množného číslo se jen přidá olcsó
kicsi
olcsók
kicsik
souhlásky -ak


-ok-ek

-ök
ve většině přídavných jmen s nízkými nebo se smíšenými samohláskami

po koncovce -tlan, -talan, -atlan a v některých přídavných jménech s nízkými nebo se smíšenými samohláskami

všechna přídavná jména s vysokými samohláskami

v případě jmen görög a török
rossz
piros

nyugtalan
angol


fehér

görög
török
rosszak
pirosak

nyugtalanok
angolok


fehérek

görögök
törökök