Maďarština/Porovnávání kvality a kvantity

Porovnávání kvality editovat

  • Když mezi dvěma nebo více věcmi není kvalitativní rozdíl, používáme strukturu: "(ugyan)olyan..., mint..." (tak / stejně... jako...)
Například: Ez az alma olyan nagy, mint az. = Toto jablko je tak velké jako tamto jablko.
NEBO Toto jablko je stejně velké jako tamto jablko.
  • Když mezi dvěma nebo více věcmi je kvalitativní rozdíl, používáme strukturu: "...-bb, mint..." (...-ší jak...) nebo "...-bb... -nál / -nél" (...-ší od...)
Například: Ez az alma kisebb, mint az. = Toto jablko je menší jak tamto jablko.
Ez az alma kisebb annál. = Toto jablko je menší od tamtoho jablka.
  • Když z více věcí pojmenujeme nejextrémnější, používáme strukturu: "a leg-...-bb" (nej-...-ší)
Například: Ez az alma a legkisebb. = Toto jablko je nejmenší.

Pozor! Před spojkou mint (jako, jak) je vždy čárka.

Porovnávání kvantity editovat

  • Když mezi dvěma nebo více věcmi není kvantitativní rozdíl, používáme strukturu: "(ugyan)annyi..., mint..." (tolik... kolik)
Např.: Itt annyi alma van, mint ott. = Zde je tolik jablk kolik je tam.
  • Když mezi dvěma nebo více věcmi je kvantitativní rozdíl, používáme strukturu: "több / kevesebb, mint..." (více / méně jak)
Např.: Itt több alma van, mint ott. = Zde je více jablk jak tam.
  • Když z více věcí pojmenujeme nejextrémnější, používáme strukturu: "a legtöbb / a legkevesebb" (nejvíc / nejméně)
Např.: Itt van a legtöbb alma. = Zde je nejvíc jablk.

Pozor! Před spojkou mint (jako, jak) je vždy čárka.