Němčina/Slovesné způsoby

IndikativEditovat

KonjunktivEditovat

KondicionálEditovat

ImperativEditovat

Rozkazovací způsob se tvoří ve 2. osobě čísla jednotného vynecháním osobního zájmena du a odtržením koncovky -st (du malst - rozkaz: mal!), ve 2. osobě čísla množného vynecháním osobního zájmena ihr (ihr malt - rozkaz: malt!), v 1. a 3. osobě čísla množného přesuneme osobního zájmeno za sloveso (malen wir!, malen Sie!).