Počítačové sítě/LAB: komunikace ve VLAN

Požadavky editovat

 • 4x PC, OS Debian
 • 4x cisco switch

Zadání editovat

Nastavte počítače tak, aby byly ve stejné síti a otestujte komunikaci. Potom nastavte přepínače tak, aby spolu mohly komunikovat PC1 s PC4 (počítače vlevo) a PC2 s PC3 (počítače vpravo), ale aby nemohly komunikovat počítače vlevo (PC1, PC4) s počítači vpravo (PC2, PC3).

Schéma editovat

 
Topologie pro komunikaci ve vlan

Úkoly editovat

 1. Nakreslit schéma sítě
  1. Přiřadit IP adresy počítačům, poznamenat do schématu
  2. Do schématu poznamenat rozhraní zařízení
 2. Fyzicky propojit zařízení
 3. Nastavit IP adresy na počítačích
  1. Otestovat komunikaci mezi počítači
 4. Nastavit VLAN na přepínačích
 5. Nastavit trunkové porty
 6. Nastavit access porty
 7. Otestovat komunikaci mezi počítači
  1. Otestovat funkční komunikaci mezi počítači vlevo
  2. Otestovat funkční komunikaci mezi počítači vpravo
  3. Otestovat nefunkční komunikaci z počítačů vlevo na počítače vpravo (a obráceně)

Řešení editovat

Schéma editovat

 • Obkreslit schéma ze zadání
 • Doplnit IP adresy
 • Doplnit čísla portů
 • Doplnit typ portu (access, trunk)
 
Řešení topologie pro komunikaci ve vlan

Fyzické propojení editovat

 • Pomocí kabelů propojit zařízení

Nastavení editovat

Nastavení je uvedeno pro PC1 a S1. PC2, PC3 a PC4, respektive S2, S3 a S4 se konfigurují a testují analogicky.

Nastavit IP adresy na počítačích editovat

PC1:
ip addr add 192.168.0.1/24 dev eth0
PC1:
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
ping 192.168.0.4

Příkazem ping se testuje vždy při sestavení spojení mezi 2 zařízeními! Lépe odladit problém ihned - složitost topologie narůstá.

Nastavit VLAN na přepínačích editovat

S1:
vlan 20
 name Vlevo
vlan 30
 name Vpravo

Na všech přepínačích musí být nakonfigurovány všechny VLAN.

Nastavit trunkové porty editovat

S1:
interface fastEthernet 0/1
switchport mode trunk

Nastavit access porty editovat

S1:
interface fastEthernet 0/13
switchport mode access
switchport access vlan 20

Otestovat komunikaci mezi počítači editovat

Funkční komunikace mezi počítači vlevo editovat

PC1:
ping 192.168.0.4

Funkční komunikace mezi počítači vpravo editovat

PC2:
ping 192.168.0.3

Nefunkční komunikace mezi počítači editovat

PC1:
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3

Závěr editovat

Počítače jsou z pohledu Síťové vrstvy (3. vrstva ISO/OSI modelu) v jedné síti - síťová část IP adresy je stejná. Počítače jsou z pohledu Fyzické vrstvy (1. vrstva ISO/OSI modelu) také v jedné síti. To je vidět v úvodní části LABU, kdy funguje komunikace mezi všemi počítači.

Následně jsou jednotlivé počítače odděleny na Linkové vrstvě (2. vrstva ISO/OSI modelu) nastavením VLAN a komunikace funguje pouze mezi zařízeními ve stejné VLAN.