Počítačové sítě/Síťová aplikace

Aplikace je software, který řeší určitý problém[1]. Součástí problému, který řeší síťová aplikace, je komunikace přes síť. Síťová aplikace spadá do Aplikační vrstvy TCP/IP modelu, která obsahuje Relační, Prezentační a Aplikační vrstvy ISO/OSI modelu.

Aplikační vrstva odpovídá za interakci s uživatelem, prezentaci dat a komunikaci dat s nižší vrstvou.

Protokoly aplikační vrstvy

editovat
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol slouží pro přenos webových stránek.
 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol slouží pro posílání emailů.
 • IMAP - Internet Message Access Protocol slouží pro stahování emailů.
 • POP3 - Post Office Protocol slouží pro stahování emailů.
 • SSH - Secure Shell slouží pro bezpečné vzdálené připojení.
 • DNS - Domain Name System slouží pro překlad jmen serverů na IP adresy.
 • FTP - File Transfer Protocol slouží pro přenos souborů.
 • IRC - Internet Relay Chat slouží pro textovou komunikaci v reálném čase.
 • SIP - Session Initiation Protocol slouží pro navazování multimediální komunikace.
 • RIP - Routing Information Protocol slouží pro výměnu informací obsažených ve směrovacích tabulkách.

Webové stránky

editovat

Příkladem síťové aplikace je prohlížeč webových stránek. Webové stránky jsou soubory s příponou .html, ve kterých jsou uložena data zapsaná jazykem HTML[2]. Tyto soubory jsou uloženy na serveru, na kterém (většinou na portu 80[3]) běží HTTP[4] daemon - program, který má za úkol odpovídat na HTTP dotazy odesláním požadovaného .html souboru. HTTP dotazy posílá prohlížeč webových stránek na základě informací, které mu předá uživatel (například kliknutím na odkaz). Komunikace mezi webovým prohlížečem na klientovi a HTTP daemonem na serveru probíhá přes HTTP.

Na emailové komunikaci se podílí několik síťových aplikací[5], ze kterých lze z hlediska Aplikační vrstvy zdůraznit MUA[6], MTA[7] a MDA[8].

 
E-mail

MUA, anglicky Mail user agent je emailový klient tak, jak jej znají uživatelé elektronické pošty. V současné době se k emailu z počítače přistupuje často přes webové stránky, nicméně například emailovou aplikaci v mobilním telefonu lze označit jako MUA.

MTA, anglicky Mail transfer agent se stará o odesílání emailů, je to základní prvek emailové infrastruktury. Emaily se odesílají přes protokol SMTP[9]

MDA, anglicky Mail delivery agent doručuje emaily klientovi (MUA) - jedná se o poslední "skok" na cestě emailu. Klient (MUA) stahuje emaily pomocí protokolu IMAP[10] nebo POP3[11].

Zabezpečené vzdálené připojení

editovat

Překlad doménových jmen

editovat

Přenos souborů

editovat

Telefonování

editovat

Informace o směrování

editovat

Související LABy

editovat

Reference

editovat
 1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_software
 2. HyperText Markup Language - https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
 3. Dobře známý port pro HTTP služby - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
 4. Hypertext Transfer Protocol - https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Email_agent_%28infrastructure%29
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Email_client
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Message_transfer_agent
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_delivery_agent
 9. Simple Mail Transfer Protocol - https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
 10. Internet Message Access Protocol - https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol
 11. Post Office Protocol - https://en.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol