Počítačové sítě/Základní konfigurace

Nejpoužívanější komunikační protokol v počítačových sítích je protokol IPv4 (Internet Protokol verze 4) a jeho nástupce IPv6. Tyto protokoly jsou implementovány ve většině zařízení, která slouží ke komunikaci. Úkolem IP (IPv6) protokolu je jednoznačná identifikace zařízení v síti a nasměrování dat správným směrem (většinou nejkratší směr k cíli). Protokol je nezávislý na přenosovém médiu a jako identifikátor používá IP adresu.

Co je třeba konfigurovat

editovat

IP adresa

editovat

IP adresa je jednoznačný identifikátor zařízení používající IP (internet protocol). Zařízení, které chce IP používat pro komunikaci, musí mít IP adresu nakonfigurovanou - staticky (ručně) nebo dynamicky (služba přiřazující IP adresu automaticky).

IP adresa je rozdělená na dvě části - síťovou a hostitelskou část. Všechna zařízení v jedné síti musí mít stejnou síťovou část IP adresy. Pokud se u dvou zařízení síťová část IP adres liší, zařízení jsou v různých sítích.

Hostitelská část IP adresy pak jednoznačně identifikuje zařízení v dané síti. Proto každé zařízení v síti musí mít různou hostitelskou část IP adresy. Pokud se u dvou zařízení shodují síťová i hostitelská část, nastává kolize IP adres - zařízení není jednoznačně identifikovatelné.

Maska sítě, prefix

editovat

Maska slouží pro rozdělení IP adresy na síťovou a hostitelskou část. Tam, kde jsou v masce jedničky, je v IP adrese síťová část, a tam, kde jsou v masce nuly, je v IP adrese hostitelská část. Maska je spojitá, což znamená, že začíná zleva jedničkami a po první nule již žádná jednička být nesmí.

Rozdíl mezi maskou sítě a prefixem je v zápisu. Maska sítě v IP se zapisuje stejným způsobem jako IP adresa (čtyři čísla oddělené tečkami, kde každé z čísel je z rozsahu 0-255), prefix pak jako číslo, které v masce odpovídá počtu jedniček zleva, zapsané za lomítkem po IP adrese. V IPv6 se kvůli jednoduchosti a čitelnosti používá zápis pouze pomocí prefixu.

Příklady zápisu

  • IP: 192.0.2.100, maska: 255.255.255.0
  • IP s prefixem: 192.0.2.100/24
  • IPv6 s prefixem: 2001:db8::100/64

Výchozí brána

editovat

Koncové zařízení (tj. hostitel, například počítač) při odeslání dat ověřuje, zda je cílové zařízení (například server) na stejné síti. Ověření probíhá porovnáním síťové části vlastní a cílové IP adresy. Pokud se síťové části obou IP adres shodují, zařízení jsou na stejné síti a koncové zařízení pošle data přímo cílovému zařízení.

V případě, že jsou síťové části obou IP adres rozdílné, zařízení jsou na různých sítích. V tom případě je třeba data poslat na zařízení, které zajistí přeposlání dat k cíli. Takové zařízení se nazývá výchozí brána (default gateway) a je jím zpravidla router (směrovač).

Při konfiguraci se zadává pouze IP adresa výchozí brány. Je nutné, aby výchozí brána byla na stejné síti jako koncové zařízení, z čehož vyplývá, že musí mít stejnou síťovou část jako IP adresa koncového zařízení, tedy i stejnou masku.

DNS server

editovat

DNS (domain name system) slouží pro překlad názvů serverů na IP adresy. DNS server není třeba konfigurovat, protože není nutný pro komunikaci jako takovou - je to spíše pomůcka pro lidi. Lidem se lépe pamatuje jméno serveru www.gnuskola.cz než IP adresa 31.47.102.211, počítače to mají naopak. Při zadání webové stránky do prohlížeče se proto koncové zařízení nejprve dotáže DNS serveru na IP adresu a teprve potom může server kontaktovat.

Nastavení IP, IPv6

editovat
ip addr add IP_ADRESA/PREFIX dev DEVICE
ip addr add IPv6_ADRESA/PREFIX dev DEVICE

Parametr ÐEVICE v příkladu je jméno rozhraní, ke kterému bude IP adresa přidělena.

Nastavení výchozí brány

editovat
ip route add default via DGW_IP_ADRESA dev DEVICE
ip -6 route add default via DGW_IPv6_ADRESA dev DEVICE

Zobrazení aktuálního nastavení

editovat
ip addr
ip route
ip -6 route

OpenWRT

editovat

Nastavení IP, IPv6

editovat

Nastavení výchozí cesty

editovat

Zobrazení aktuálního nastavení

editovat
ifconfig
route -n
route -n -A inet6

cisco IOS

editovat

Seznam příkazů pro IOS (Internet operating system) od firmy cisco je v samostatné knize Příkazy Cisco IOS.

Nastavení IP, IPv6

editovat
ip address IP_ADRESA MASKA
ipv6 address IPv6_ADRESA/PREFIX
no shutdown

Nastavení výchozí cesty

editovat

V routerech se používá název výchozí cesta (default route).

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 DGW_IP_ADRESA
ipv6 route ::/0 DGW_IPv6_ADRESA

Zobrazení aktuálního nastavení

editovat
show ip interface brief
show ipv6 interface brief
show ip route
show ipv6 route

Související LABy

editovat

Reference

editovat