Pokladnice her/Klasické karetní hry/Pic Ferdu do vazu

Karetní hra Pic Ferdu do vazu editovat

Podle dohadů a písemných pramenů vznikla tato karetní hra na Chomutovském gymnáziu roku 2018. Za její tvůrce jsou považováni členové Klubu Mladého Karbaníka. Je obdobou světově proslulé hry Pic kozu do vazu. Hra je modifikována na školní poměry.

Pravidla a potřeby editovat

Průběh hry editovat

 • hráč zamíchá karty a položí je na stůl rubem vzhůru
 • otáčí postupně karty tak, aby byly vidět pro všechny hráče současně lícové strany karet
 • hráči se snaží co nejrychleji vykonat "úkol", který daná karta vyžaduje
 • hráč, který "úkol" vykoná nejpozději nebo mylně, bere kartu
 • když hráči vykonají "úkol" shodně, kartu nechají na stole a bere ji ten, kdo prohraje další kolo
 • vyhrává hráč, který má nejméně karet získaných skrz špatné splnění "úkolů"

"Úkoly" editovat

 • 7 - říci: "Pic Ferdu do vazu!"
 • 8 - říci: "Rastajane!"(čti:[Rastadžéjn]) nebo zastarale "Rastajana!" a zároveň se plácnout do čela
 • 9 - říci: "Rohlík s Paštikou!" a zároveň tlesknout
 • 10 - říci: "Všude jsem byl!" a snímající hráč předá zbylý balík s kartami dalšímu hráči v pořadí, ten bude dále snímat
 • spodek - říci: "Bonjour, Malej Dobrej!"
 • filek - říci: "Bonjour, Pani Chytrá!"
 • král - říci: "Pane vrchní Vopičáku!"
 • eso - říci: "Móňa!" a plácnout rukou do stolu
 
Pan učitel Ferda
 
Co skrývá?

Bonusové karty editovat

Některé karty mají zvláštní hlášky. Tyto karty si ponechává hráč u sebe lícem vzhůru. Když se otočí jedna z těchto karet, tak hráč, který "úkol" vykoná první, si ji ponechá. V případě, že se v budoucnu ve hře dopustí chyby, odhodí kartu do středu a jeho chyba se nuluje. Tyto karty se na konci nepočítají k prohráným, když hráči zbydou vyložené.

 • červená osmička - říci: "Červená osmička jako Tlamička!" a zároveň se plácnout do čela
 • žaludové eso - říci: "Toho Lucifera nám byl čert dlužen!" a plácnout rukou do stolu
 • zelená devítka - říci: "Kdo chce všechno, nemá nic!" a zároveň tlesknout (na počest HH)

Hráči nejsou povinni říkat hlášky bonusových karet, mohou říkat "úkoly" karet normálních. Pokud ale hráč jakýmkoli způsobem použije nepatřičně bonusovou hlášku, bere všechny prohrané karty ostatních hráčů.

Pic Ferdu v jiných hrách editovat

Pic Ferdu do záchoda editovat

Pic Ferdu do záchoda je rozšířená verze. Kombinuje pravidla hry Pic Ferdu do vazu a tradiční hry Záchod. Hra probíhá podle standardních pravidel hry Záchod s níže popsanými pravidly a změnami. Při této hře se nehraje s bonusovými kartami.

 • Záchodem se rozumí vytvořená "stříška" ze dvou karet. Podél dutých stran stříšky jsou svisle postaveny dvě karty (každá z jedné strany) a jedna karta na vrchu, která je otočena lícem dolů a je podkládána stříškou a dvěma kartami. Celkem je na záchod potřeba 5 karet.
 • Záchod je postaven na náhodně rozházených kartách (avšak v rozumně malém okruhu) otočených lícem dolů.
 • Cílem hráče je vytáhnout kartu ze směsi karet, které jsou pod záchodem, aniž by došlo k pádu záchodu.
 • V okamžiku úspěšného odebrání karty musí hráč provést úkol dle pravidel hry Pic Ferdu do vazu (viz. "Úkoly" výše), s výjimkou karty 10 - zde se otočí směr odebírání karet a 7 - místo "Pic Ferdu do vazu!" se říká "Pic Ferdu do záchodu!"
 • Za nesplnění úkolu je hráč povinen odebrat další kartu - trestnou kartu. Trestná karta je taková karta, která tvoří pomyslnou stavbu záchodu, i po odebrání této karty musí splnit úkol daný hodnotou karty.
 • Hra končí pádem "záchoda" po které by měla z úst vítězů zaznít hláška "Ferda se utopil!" nebo také "Ferda smrdí". Hlášky by měly být doprovázeny posměšky vůči poraženému, či zacpávání nosu z důvodu smradu z pádu do záchodu. Vyhrávají ti hráči, kterým záchod nespadl.

Pic Ferdu v mariáši editovat

Neoficiální hrou je také hra Pic Ferdu v mariáši. Hraje se podle pravidel mariáše, hráč, který vezme jednotlivý zdvih, hlásí svou kartu "úkolem", pokud ale vykoná úkol chybně nebo vůbec, připadá zdvih protistraně. Při 10 se pouze pronese hláška.

Pic Ferdu do zelené louky editovat

Další neoficiální hrou je Pic Ferdu do zelené louky. Hra kombinuje pravidla Zelené louky a PFdV. (u 10 se kromě hlášky mění směr)