Rostliny v souvislostech/Dřeviny v lese

Les je součástí přírody, v níž jsou výrazně zastoupené stromy. Kromě nich obsahuje i další rostliny (v mechovém, bylinném a keřovém patře), je místem pro život živočichů nebo hub (v kořenovém patře).

Listnaté dřeviny Editovat

Duby jsou statné stromy s rozbrázděnou šedohnědou borkou. Jako mnohé další listnaté stromy je opyluje vítr. Jejich plodem jsou žaludy, nažky umístěné v zdřevnatělé číšce. Ty jsou důležitou zimní potravou pro lesní zvěř, která si je někdy i zahrabává do zásoby. Dřevo dubů se hodí na výrobu nábytku, parket, ale také sudů na pivo nebo víno. Dožívají se až stovek let.

Mezi naše původní druhy patří dub letní (křemelák), který má čepel listů u řapíku vykrojenou, a dub zimní (drnák) se sbíhavou čepelí. Jejich listy se na podzim barví do hněda díky obsahu melaninů. Na stromě mohou vytrvávat až do jara (z toho úsloví „až opadá listí z dubu“). Jsou společně s buky hlavní součástí listnatých lesů. Dříve se vysazovaly na hráze rybníků, aby je zpevňovaly.

Na listech dubů parazituje blanokřídlý hmyz žlabatka dubová. Rostlina se hmyzu brání a vytváří kolem něj vrstvu tkání, díky čemuž vznikají kulaté hálky, duběnky. Z těch se vyráběl permanentní inkoust.

Ze Severní Ameriky se k nám dostal dub červený, jehož listy s ostře špičatými čepelemi se u mladých stromů na podzim zbarvují do červena. Na některých místech se chová invazně.


Mrtvé dřevo

Pěstují-li se v současnosti stromy pro dřevo, po určité době se pokácí a vysadí se nové. Přirozený les ale takto rozhodně nefunguje: obsahuje jak mladé stromy, tak stromy staré, umírající, či zcela zemřelé. Starým či mrtvým stromům s dutinami se říká doupné. Mohou v nich hnízdit ptáci. Na přítomnost mrtvého dřeva jsou vázáni i různí další živočichové, např. plži a jiní bezobratlí. Dřevo postupně rozkládají dřevokazné houby a hmyz (např. tesařík alpský potřebuje staré buky). Tím se do prostředí uvolňují živiny, které pak mohou využít semenáčky nových stromů.

Buk lesní má hladkou, bělošedou borku a listy s vejčitou čepelí. Jeho plody, bukvice, jsou oblíbenou potravou lesních zvířat. Porosty buku se nazývají bučiny, na našem území se jedná o přirozený les. Dřevo buků se hodí k výrobě nábytku nebo parket.

Buky často poskytují příležitost pro hnízdění dutinových ptáků. Dutiny do nich vykotlávají např. datel černý či strakapoudi. Lejsek malý vyžaduje vyloženě staré buky s již vytvořenými dutinami.

V české přírodě najdeme tři druhy javorů: javor mléč má špičaté laloky listů, javor klen má hrubě pilovitou čepel listů a je typický pro vyšší nadmořské výšky. Na okrajích lesů a v křovinách roste javor babyka, který má mezi českými javory listy nejmenší. Plody javorů jsou dvojnažky s křidélky, které umožňují šíření větrem.

Třešeň ptačí je jeden z mála stromů, který v lese na jaře láká hmyz na své barevné květy. Její plody žerou roznášejí ptáci. Byl z ní vyšlechtěn ovocný strom.

Bříza bělokorá je nenáročný, rychle rostoucí strom. Její drobné nažky roznáší vítr na velké vzdálenosti. Bříza je pionýrský druh, obsazuje narušené půdy či spáleniště. Borka břízy je hořlavá i za vlhka, hodí se tedy k rozdělávání ohně. Břízy napadá choroš březovník obecný.

Porosty starších bříz jsou důležité pro ohroženého tetřívka obecného, který se v zimě živí jejich pupeny a jehnědami.