Ruština, ukrajinština, běloruština/Gramatika/Slovesa

V ruštině, běloruštině a ukrajištině existují slovesa v infinitivu, přítomném čase, minulém čase a budoucím čase.

Infinitiv editovat

ruština běloruština ukrajinština
koncovka infinitivu -ть -ць, -ці, -чы -ти

Přítomný čas editovat

Ruská, běloruská a ukrajinská slovesa mění v závislosti na gramatické osobě a gramatickém čísle svoji koncovku. Existují slovesa dvou typů slovesa typu e a slovesa typu i, každý typ může mít několik variant.

jednotné číslo množné číslo
osoba slovesa typu e slovesa typu i osoba slovesa typu e slovesa typu i
ruština [rus. 1] [rus. 2] [rus. 1] [rus. 2]
я -ю/-у -ю/-у мы -ем -ём -им
ты -ешь -ёшь -ишь вы -ете -ёте -ите
он -ет -ёт -ит они -ют -ют/-ут -ят/-ат
 1. 1,0 1,1 Slovesa nekončící na -ить
 2. 2,0 2,1 Slovesa končící na -ить
ukrajinština [ukr. 1] [ukr. 2] [ukr. 3] [ukr. 1] [ukr. 2] [ukr. 3]
я ми -емо -ємо -имо -имо -їмо
ти -еш -єш -иш -иш -їш ви -ете -єте -ите -ите -їте
він -ить -ить -їть вони -уть -ють -ать -ять -ять
 1. 1,0 1,1 Slovesa nekončící na -ити, -іти, -їти
 2. 2,0 2,1 Slovesa končící na -ити, -іти
 3. 3,0 3,1 Slovesa končící na -їти
běloruština [be. 1] [be. 2] [be. 3] [be. 4] [be. 5] [be. 6] [be. 7] [be. 8] [be. 9] [be. 1] [be. 2] [be. 3] [be. 4] [be. 5] [be. 6] [be. 7] [be. 8] [be. 9]
я мы -ём -ем -ём -ом -ем -ам -ім -ім -ым
ты -еш -еш -еш -эш -еш -аш -іш -іш -ыш вы -яце -еце -яце -аце -еце -аце -іце -іце -ыце
ён -іць -іць -ыць яны -юць -юць -уць -уць -уць -уць -яць -яць -аць
 1. 1,0 1,1 Slovesa, jejichž kořen končí na samohlásku a které mají přízvuk na koncovce
 2. 2,0 2,1 Slovesa, jejichž kořen končí na samohlásku a které mají přízvuk na kořenu slova
 3. 3,0 3,1 Slovesa, jejichž kořen končí na souhlásku a které mají přízvuk na koncovce
 4. 4,0 4,1 Slovesa, jejichž kořen končí na souhlásku г nebo к nebo na nezměkčitelnou souhlásku a které mají přízvuk na koncovce
 5. 5,0 5,1 Slovesa, jejichž kořen končí na souhlásku a které mají přízvuk na kořenu slova
 6. 6,0 6,1 Slovesa, jejichž kořen končí na souhlásku г nebo na nezměkčitelnou souhlásku a které mají přízvuk na kořenu slova
 7. 7,0 7,1 Slovesa, jejichž kořen končí na samohlásku, a slovesa, jejichž kořen končí na souhlásku mimo дз, з, с, сц, ц a nezměkčitelných souhlásek
 8. 8,0 8,1 Slovesa, jejichž kořen končí na souhlásku дз, з, с, сц nebo ц
 9. 9,0 9,1 Slovesa, jejichž kořen končí na nezměkčitelnou souhlásku

Zvratná slovesa editovat

Pokud je ruské sloveso zvratné, připojí se na jeho konec koncovka -ся, pokud sloveso pro příslušnou osobu končí na souhlásku, nebo koncobka -сь, pokud sloveso končí na samohlásku.

Ke slovesům v ukrajinštině se přidává koncovka -ся nezávisle na zakončení slovesa. U sloves typu e se ve třetí osobě jednotného čísla přidává koncovka -ться.

K běloruským zvratným slovesům se v první a druhé osobě jednotného i množného čísla přidává koncovka -ся, ve třetí osobě množného se čísla se zakončení -ць mění v zakončení -цца. Ve třetí osobě jednotného čísla se u sloves typu e přidává koncovka -цца, u sloves typu i se zakončení -ць mění v zakončení -цца.

jednotné číslo množné číslo
osoba slovesa typu e slovesa typu i osoba slovesa typu e slovesa typu i
ruština я -сь -сь мы -ся -ся
ты -ся -ся вы -сь -сь
он -ся -ся они -ся -ся
ukrajinština я -ся -ся ми -ся -ся
ти -ся -ся ви -ся -ся
він -ться -ся вони -ся -ся
běloruština я -ся -ся мы -ся -ся
ты -ся -ся вы -ся -ся
ён -цца -іць → -іцца яны -юць → -юцца -яць → -яцца

Minulý čas editovat

Minulý čas sloves je tvořen pouze příčestím minulým, na rozdíl od češtiny se ani v ruštině, ani v běloruštině, ani v ukrajinštině nepoužívá spona (sloveso být). V jednotném čísle se koncovka příčestí minulého liší podle gramatického rodu podmětu věty, v množném čísle je koncovka společná pro všechny tři rody. V běloruštině může být příčestí minulé bez koncovky, ve středním rodu jednotného čísla se používá koncovka -ло, je-li přízvučná, a koncovka -ла, je-li nepřízvučná.

ruština běloruština ukrajinština
jednotné číslo mužský rod -
ženský rod -ла -ла -ла -ла
střední rod -ло -ло/-ла -ло/-ла -ло
množné číslo -ли -лі -лі -ли

Budoucí čas editovat

Budoucí čas dokonavých sloves editovat

U dokonavých sloves se ke kořenu slovesa přidávají koncovky přítomného času příslušné dané gramatické osobě a gramatickému číslu (dokonavá slovesa nemají vlastní přítomný čas).

Budoucí čas nedokonavých sloves editovat

Budoucí čas nedokonavých sloves je tvořen slovesem být ve tvaru příslušném dané gramatické osobě a gramatickému číslu a infinitivem významového slovesa.

být + infinitiv významového slovesa
osoba rusky bělorusky ukrajinsky
infinitiv быть быць бути
я/я/я буду буду буду
ты/ты/ти будешь будзешь будеш
он/ён/він будет будзе буде
мы/мы/ми будем будзем будемо
вы/вы/ви будете будзеце будете
они/яны/вони будут будуць будуть